Terme & Voorwaardes

Voorwaardes vir gebruik

Welkom by ons aanlyn winkel! SHOPGIEJO.COM en sy geassosieerdes verskaf hul dienste aan jou onderhewig aan die volgende voorwaardes. As jy hierdie webwerf besoek of inkopies doen, aanvaar jy hierdie voorwaardes. Lees hulle asseblief aandagtig deur.,

privaatheid

Lees asseblief ons Privaatheidskennisgewing, wat ook jou besoek aan ons webwerf beheer, om ons praktyke te verstaan.

elektroniese Kommunikasie

Wanneer jy SHOPGIEJO.COM besoek of e-posse aan ons stuur, kommunikeer jy elektronies met ons. Jy stem in om kommunikasie elektronies van ons af te ontvang. Ons sal met jou kommunikeer per e-pos of deur kennisgewings op hierdie webwerf te plaas. Jy stem in dat alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat ons elektronies aan jou verskaf, voldoen aan enige wetlike vereiste dat sodanige kommunikasie skriftelik moet wees.

Kopiereg

Alle inhoud wat op hierdie webwerf ingesluit is, soos teks, grafika, logo's, knoppie-ikone, beelde, oudiogrepe, digitale aflaaie, datasamestellings en sagteware, is die eiendom van SHOPGIEJO.COM of sy inhoudverskaffers en word deur internasionale kopieregwette beskerm. Die samestelling van alle inhoud op hierdie webwerf is die eksklusiewe eiendom van SHOPGIEJO.COM, met outeursreg-outeurskap vir hierdie versameling deur SHOPGIEJO.COM, en beskerm deur internasionale kopieregwette.

Handelsmerke

SHOPGIEJO.COM se handelsmerke en handelsdrag mag nie gebruik word in verband met enige produk of diens wat nie SHOPGIEJO.COM s'n is nie, op enige wyse wat waarskynlik verwarring onder kliënte sal veroorsaak, of op enige manier wat SHOPGIEJO.COM afkraak of diskrediteer . Alle ander handelsmerke wat nie deur SHOPGIEJO.COM of sy filiale besit word nie, wat op hierdie webwerf verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars, wat al dan nie geaffilieer is met, gekoppel aan of geborg word deur SHOPGIEJO.COM of sy filiale.

Lisensie en webwerftoegang

SHOPGIEJO.COM verleen aan jou 'n beperkte lisensie om toegang te verkry tot en persoonlike gebruik van hierdie webwerf te maak en om nie af te laai (behalwe bladsy caching) of dit, of enige gedeelte daarvan, te wysig nie, behalwe met uitdruklike skriftelike toestemming van SHOPGIEJO.COM. Hierdie lisensie sluit geen herverkoop of kommersiële gebruik van hierdie webwerf of die inhoud daarvan in nie: enige versameling en gebruik van enige produklyste, beskrywings of pryse: enige afgeleide gebruik van hierdie webwerf of sy inhoud: enige aflaai of kopiëring van rekeninginligting vir die voordeel van 'n ander handelaar: of enige gebruik van data-ontginning, robotte of soortgelyke data-insamelings- en onttrekkingsinstrumente. Hierdie webwerf of enige gedeelte van hierdie webwerf mag nie gereproduseer, gedupliseer, gekopieer, verkoop, herverkoop, besoek of andersins vir enige kommersiële doel uitgebuit word sonder uitdruklike skriftelike toestemming van SHOPGIEJO.COM nie. Jy mag nie raamtegnieke raam of gebruik om enige handelsmerk, logo of ander eiendomsinligting (insluitend beelde, teks, bladsyuitleg of vorm) van SHOPGIEJO.COM en ons medewerkers in te sluit sonder uitdruklike skriftelike toestemming nie. Jy mag geen meta-merkers of enige ander "versteekte teks" gebruik wat SHOPGIEJO.COM se naam of handelsmerke gebruik sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van SHOPGIEJO.COM nie. Enige ongemagtigde gebruik beëindig die toestemming of lisensie wat deur SHOPGIEJO.COM verleen is. Jy word 'n beperkte, herroepbare en nie-eksklusiewe reg gegun om 'n hiperskakel na die tuisblad van SHOPGIEJO.COM te skep, solank die skakel nie SHOPGIEJO.COM, sy geassosieerdes, of hul produkte of dienste in 'n vals, misleidende, neerhalende beeld uitbeeld nie , of andersins aanstootlike saak. Jy mag geen SHOPGIEJO.COM-logo of ander eie grafiese of handelsmerk as deel van die skakel gebruik sonder uitdruklike skriftelike toestemming nie.

Jou lidmaatskaprekening

As jy hierdie webwerf gebruik, is jy verantwoordelik vir die handhawing van die vertroulikheid van jou rekening en wagwoord en om toegang tot jou rekenaar te beperk, en jy stem in om verantwoordelikheid te aanvaar vir alle aktiwiteite wat onder jou rekening of wagwoord plaasvind. As jy jonger as 18 is, mag jy ons webwerf slegs gebruik met die betrokkenheid van 'n ouer of voog. SHOPGIEJO.COM en sy medewerkers behou die reg voor om diens te weier, rekeninge te beëindig, inhoud te verwyder of te wysig, of bestellings te kanselleer na hul uitsluitlike diskresie.

Resensies, opmerkings, e-posse en ander inhoud

Besoekers mag resensies, opmerkings en ander inhoud plaas: en voorstelle, idees, opmerkings, vrae of ander inligting indien, solank die inhoud nie onwettig, obseen, dreigend, lasterlik, inbreuk maak op privaatheid, inbreuk maak op intellektuele eiendomsregte nie, of andersins skadelik vir derde partye of aanstootlik en bestaan ​​nie uit of bevat sagtewarevirusse, politieke veldtogte, kommersiële werwing, kettingbriewe, massaposse of enige vorm van "spam" nie. Jy mag nie 'n vals e-posadres gebruik, enige persoon of entiteit naboots, of andersins mislei met betrekking tot die oorsprong van 'n kaart of ander inhoud nie. SHOPGIEJO.COM behou die reg voor (maar nie die verpligting nie) om sodanige inhoud te verwyder of te wysig, maar hersien nie gereeld geplaasde inhoud nie. As jy wel inhoud plaas of materiaal indien, en tensy ons anders aandui, gee jy aan SHOPGIEJO.COM en sy medewerkers 'n nie-eksklusiewe, tantièmevrye, ewigdurende, onherroeplike en ten volle sublisensieerbare reg om te gebruik, reproduseer, wysig, aanpas, publiseer, vertaal , skep afgeleide werke van, versprei en vertoon sulke inhoud regoor die wêreld in enige media. Jy verleen aan SHOPGIEJO.COM en sy geassosieerdes en sublisensiehouers die reg om die naam wat jy indien in verband met sodanige inhoud te gebruik, as hulle dit verkies. Jy verteenwoordig en waarborg dat jy al die regte op die inhoud wat jy plaas besit of andersins beheer: dat die inhoud akkuraat is: dat die gebruik van die inhoud wat jy verskaf nie hierdie beleid oortree nie en nie besering aan enige persoon of entiteit sal veroorsaak nie: en dat jy SHOPGIEJO.COM of sy geassosieerdes sal vrywaar vir alle eise wat voortspruit uit inhoud wat jy verskaf. SHOPGIEJO.COM het die reg maar nie die verpligting om enige aktiwiteit of inhoud te monitor en te wysig of te verwyder nie. SHOPGIEJO.COM neem geen verantwoordelikheid nie en aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige inhoud wat deur jou of enige derde party geplaas is nie.

Risiko van verlies

Alle items wat by SHOPGIEJO.COM gekoop word, word gemaak ingevolge 'n versendingskontrak. Dit beteken basies dat die risiko van verlies en titel vir sulke items aan jou oorgaan by ons aflewering aan die vervoerder.

Produk Beskrywing

SHOPGIEJO.COM en sy medewerkers poog om so akkuraat as moontlik te wees. SHOPGIEJO.COM waarborg egter nie dat produkbeskrywings of ander inhoud van hierdie webwerf akkuraat, volledig, betroubaar, aktueel of foutloos is nie. As 'n produk wat aangebied word deur SHOPGIEJO.COM self nie is soos beskryf nie, is jou enigste remedie om dit in ongebruikte toestand terug te stuur.

VRYWARING VAN WAARBORGE EN BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID HIERDIE WEBWERF WORD VERSKAF DEUR SHOPGIEJO.COM OP 'N "SOOS IS" EN "SOOS BESKIKBAAR" BASIS. SHOPGIEJO.COM MAAK GEEN VERTOë OF WAARBORGE VAN ENIGE AARD, UITDRUKKELIJK OF geïmpliseer, TEN OPSIGTE VAN DIE WERKING VAN HIERDIE WEBWERF OF DIE INLIGTING, INHOUD, MATERIALE OF PRODUKTE WAT OP HIERDIE WERF INGESLUIT IS NIE. JY STEEM UITDRUKLIK IN DAT JOU GEBRUIK VAN HIERDIE WEBWERF OP JOU UITSLUITENDE RISIKO IS. SHOPGIEJO.COM WEES ALLE WAARBORGE, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLISEERD, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT, GEÏMPLISIEDE WAARBORGE VAN VERHANDELBAARHEID EN GESKIKTHEID VIR 'N GESKIKTHEID. SHOPGIEJO.COM WAARBORG NIE DAT HIERDIE WERF, SY BEDIENERS OF E-POS WAT VANAF SHOPGIEJO.COM GESTUUR IS, VRY IS VAN VIRUSSE OF ANDER SKADELIKE KOMPONENTE. SHOPGIEJO.COM SAL NIE AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE SKADE VAN ENIGE AARD WAT VOORTKOM UIT DIE GEBRUIK VAN HIERDIE WERF NIE, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT DIREKTE, INDIREKTE, TOVALLE, STRAF- EN GEVOLLIKE SKADE NIE. SEKERE STAATSWETTE LAAT NIE BEPERKINGS OP GEÏSPLISEERDE WAARBORGE OF DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN SEKERE SKADE TOE NIE. INDIEN HIERDIE WETTE OP JOU VAN TOEPASSING IS, MAG SOMMIGE OF AL DIE BOGENOEMDE VRYWARINGS, UITSLUITINGS OF BEPERKINGS NIE OP JOU VAN TOEPASSING IS NIE, EN JY HET MAGLIK BYKOMENDE REGTE.

toepaslike wet

Deur SHOPGIEJO.COM te besoek, stem jy in dat die wette van ENGELAND EN WALES, sonder inagneming van beginsels van botsing van wette, hierdie Gebruiksvoorwaardes en enige dispuut van enige aard wat tussen jou en SHOPGIEJO.COM of sy geassosieerdes mag ontstaan, sal beheer.

DISPUTE

Enige dispuut wat op enige manier verband hou met jou besoek aan SHOPGIEJO.COM of met produkte wat jy deur SHOPGIEJO.COM koop, sal aan vertroulike arbitrasie in ENGLAND voorgelê word, behalwe dat, in die mate wat jy SHOPGIEJO op enige manier oortree of gedreig het om te skend. COM se intellektuele eiendomsregte, SHOPGIEJO.COM kan bevel of ander toepaslike regshulp in enige staats- of federale hof in ENGELAND EN WALES soek, en jy stem in tot eksklusiewe jurisdiksie en plek in sulke howe. Arbitrasie ingevolge hierdie ooreenkoms sal onder die reëls van die Amerikaanse Arbitrasievereniging uitgevoer word. Die arbiterstoekenning sal bindend wees en kan as 'n uitspraak in enige hof van bevoegde jurisdiksie ingedien word. Tot die volle mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, sal geen arbitrasie ingevolge hierdie Ooreenkoms by 'n arbitrasie gevoeg word wat enige ander party onderhewig aan hierdie Ooreenkoms betrek nie, hetsy deur klasarbitrasieverrigtinge of andersins.

TERREIN BELEID, WYSIGING, EN BESKIKBAARHEID

Gaan asseblief ons ander beleide na, soos ons aflewerings- en terugsendingbeleid, wat op hierdie webwerf geplaas is. Hierdie beleide beheer ook jou besoek aan SHOPGIEJO.COM. Ons behou die reg voor om enige tyd veranderinge aan ons webwerf, beleide en hierdie Gebruiksvoorwaardes aan te bring. Indien enige van hierdie voorwaardes as ongeldig, nietig of om enige rede onafdwingbaar geag word, sal daardie voorwaarde as skeibaar geag word en sal dit nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige oorblywende voorwaarde beïnvloed nie.

VRAE:

Vrae oor ons Gebruiksvoorwaardes, Privaatheidsbeleid of ander beleidverwante materiaal kan aan ons ondersteuningspersoneel gerig word deur op die "Kontak ons"-skakel in die sykieslys te klik.

Of jy kan ons e-pos by: [e-pos beskerm] . Met