GDPR politika

Šta je GDPR

Opšta uredba o zaštiti podataka (EU) (GDPR) je propis u zakonu EU o zaštiti podataka i privatnosti u Evropskoj uniji (EU) i Evropskom ekonomskom prostoru (EEA). GDPR je važna komponenta zakona EU o privatnosti i zakona o ljudskim pravima, posebno člana 8(1) Povelje o osnovnim pravima Evropske unije. Također se bavi prijenosom ličnih podataka izvan područja EU i EEA. Primarni cilj GDPR-a je da poboljša kontrolu i prava pojedinaca nad njihovim ličnim podacima i da pojednostavi regulatorno okruženje za međunarodno poslovanje.[1] Zamjenjujući Direktivu o zaštiti podataka 95/46/EC, uredba sadrži odredbe i zahtjeve koji se odnose na obradu ličnih podataka pojedinaca (zvanično nazvanih subjekat podataka u GDPR-u) koji se nalaze u EEA, a primjenjuje se na svako preduzeće – bez obzira na njegovu lokaciju i državljanstvo ili prebivalište subjekata podataka—to je obrada ličnih podataka pojedinaca unutar EGP-a. GDPR je usvojen 14. aprila 2016. i postao je primjenjiv od 25. maja 2018. Kako je GDPR propis, a ne direktiva, on je direktno obavezujući i primjenjiv

Definicija preuzeta sa Wikipedije

O časopisu Giejo

Giejo Magazine je izdavačka delatnost koja isporučuje isplativa štampana i medijska rešenja sve većem broju preduzeća i organizacija.

Politike i procedure

svijest

Prema zakonu koji je stupio na snagu 25. maja 2018., Giejo Magazine je sve svoje osoblje obavijestio o promjeni, datumu kada se promjena dogodi i implikacijama nepoštivanja zakona o GDPR-u. Ovaj dokument treba da obuhvati preduzete korake i politike i procedure koje su uspostavljene.

Informacije koje držimo

Giejo Magazin ima ugovore sa svojim dobavljačima koji im isporučuju proizvode kako bi im omogućili da se pridržavaju kupoprodajnog ugovora sklopljenog sa svojim kupcima.

Giejo Magazine ne dijeli podatke o svojim dobavljačima ili kupcima ni sa kim drugim, bez prethodne saglasnosti višeg menadžera te kompanije. Podaci koje imamo u evidenciji su naziv kompanije, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, ime kontakta i titula.

Svi kontakti koji potiču iz bilo kojeg direktnog kontakta sa navedenom kompanijom, vizitkarte uručene članu osoblja Giejo Magazina na sastanku ili poslovnom događaju, lokalni telefonski imenici ili drugi izvori medijskog oglašavanja iu općem domenu svijeta široki web (internet). Ova baza podataka sadrži kompaniju, kontakt, adresu, broj telefona i email adresu. Ne posjedujemo nikakve druge podatke o kompaniji.

Sve naše baze podataka se redovno ažuriraju nakon završetka svake slanja pošte, a svi vraćeni, odjavljeni ili blokirani zahtjevi se poduzimaju u roku od 72 sata od prijema.

Informacije o komunikaciji i privatnosti

Podaci koji se čuvaju pod okriljem Giejo Magazina za korištenje od strane Giejo Magazine Magazine su isključivo u svrhu traženja informacija o novostima i događajima, slobodnim radnim mjestima itd. za dva časopisa, a zatim i za slanje detalja o konačnoj publikaciji časopis. Također se koristi i za pozivanje kompanija da se oglašavaju u okviru navedenih publikacija.

Svi naši podaci prikupljeni su iz podataka koji su dostupni u javnom domenu, tj. telefonski imenici, svjetska mreža (internet), vizit karte, odgovori van ureda itd.

Da li dijelite ili prodajete moje podatke?
Nećemo stavljati nikakve informacije o vama u opšte saopštenje niti ćemo takve informacije prodavati.

Možemo dijeliti lične podatke sa poslovnim partnerima uključujući:, kurire i distributere časopisa, pružaoce IT usluga koji pomažu u internim IT pitanjima. Kompanije za marketinšku analizu koje nam daju uvid u naše proizvode i kako da budemo efikasniji. Provajderi plaćanja koji obrađuju informacije u naše ime. Advokati koji nas zastupaju u slučaju pravnog zahtjeva Regulatori i agencije za provođenje zakona (ako postoji zakonski razlog da podijelite podatke s njima). Operateri pretraživača koji nam pomažu da shvatimo kako poboljšati našu vidljivost na mreži.

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi vaše privatnosti:
Službenik za zaštitu podataka je: Barbara Santini. [email zaštićen]

Individualna prava

Kako bismo osigurali da primalac ima izbor da ostane na mailing listi ili da se odustane od mailing liste za bilo koju od naših publikacija, osiguravamo da postoji fraza 'odjava' na bazi svih e-poruka koje se šalju .

• Ako želite da otkažete pretplatu na ove e-poruke, označite 'Otkaži pretplatu' u naslovu i vratite e-poštu. Prema najnovijim GDPR pravilima, vaši podaci će biti uklonjeni sa mailing liste.

Nakon što primimo vašu e-poštu sa zahtjevom da vas uklonimo s naše mailing liste za časopise, označit ćemo vašu e-poštu na našoj mailing listi sa 'Otkaži pretplatu', ali ćemo vas zadržati na listi kako bismo osigurali da ako dobijemo vizit kartu ili neku drugu drugi oblik komunikacije, da ovu adresu ne dodajemo ponovo bez prethodnog kontakta sa tom osobom.

Subject Access Requests

Ako zatražite pristup vašim podacima, mi ćemo to poduzeti u roku od 48 sati od prijema zahtjeva, osim ako postoje okolnosti u kojima je DPO (Službenik za zaštitu podataka) nedostupan, tj. praznici, bolest itd., u kom slučaju će osoba koja nadgleda e-poštu obavijestiti osobu ili kompaniju u skladu s tim, da će zahtjev biti riješen čim se vrate.

Zakonita osnova za obradu ličnih podataka

Kako bismo promovirali naše časopise, šaljemo informacije putem e-pošte na naše mailing liste. Svi podaci su prikupljeni tokom niza godina od poslovnih veza, umrežavanja, globalnog weba (interneta), informacija izvan ureda i javnog domena.

Nismo svjesno nezakonito prikupljali informacije.

pristanak

Kao što je gore navedeno u Zakonskoj osnovi, svi naši podaci prikupljeni su iz poslovnih veza, umrežavanja, svjetske mreže (interneta), odgovora van ureda ili iz javnog domena. Ako su podaci o kompaniji navedeni na svjetskoj mreži (internet), tada su navedeni kako bi se omogućilo drugim potencijalnim klijentima/kupcima da ih kontaktiraju.

Sve promjene će biti poduzete u roku od 48 sati od prijema zahtjeva, osim ako DPO nije dostupan kao što je gore navedeno.

djeca

Magazin Giejo ne posjeduje nikakve podatke za djecu mlađu od 18 godina.

Sve objavljene informacije u bilo kojem od naših časopisa koje sadrže informacije ili slike djece su poslane direktno nama i prethodno je dat pristanak dotične osobe, kompanije ili škole.

Povreda podataka

Giejo Magazine su se pobrinuli da ne narušimo nijedan aspekt zaštite podataka.

Ako primimo obavijest o povredi podataka (tj. da kompanija ili osoba nije zatražila da bude na našoj mailing listi), zatražili bismo da ih DPO (Službenik za zaštitu podataka) kontaktira što je prije moguće, dajući kompaniji objašnjenje o tome kako smo primili njihove podatke i procedure koje su na snazi ​​kako bi se osiguralo da se oni odjave s naše mailing liste.

Pratili bismo procedure navedene u prethodnom dijelu brošure.
Zaštita podataka dizajnom i procjena uticaja na zaštitu podataka
Podaci koji se čuvaju na našim mailing listama vlasništvo su Giejo Magazineda i ne predstavljaju visok rizik.

Podaci sadrže sljedeće informacije, kompaniju, kontakt, adresu kompanije, email i broj telefona.

Podatke koje posjedujemo koristimo za slanje poštom potencijalnim oglašivačima naših časopisa za promociju časopisa.

Službenik za zaštitu podataka

Giejo Magazin je zatražio da se gore navedeno mjesto dodijeli direktoru kompanije, koji će biti odgovoran za upravljanje podacima koje koristimo.

Svi podaci se pohranjuju na sigurnom sistemu baziranom na oblaku

Giejo Magazin ima dva stalno zaposlena i tri zaposlena na određeno vrijeme. Svo osoblje je upoznato sa politikama i procedurama na snazi ​​i informisano je o svim ažuriranjima.

međunarodni

Giejo Magazin ne posluje izvan Ujedinjenog Kraljevstva.

IT sigurnost

Kao dio naše politike i procedura, Giejo Magazine je poduzeo sljedeće korake kako bi osigurao sigurnost podataka koje posjedujemo.

Procjena prijetnji i rizika za poslovanje

Kao što je gore navedeno, da bismo promovirali naše časopise, držimo vrlo malu količinu poslovnih podataka. Nijedan od podataka koje posjedujemo nema nikakve finansijske implikacije na Kompaniju koja je navedena na mailing listi.

Ovi podaci nisu osjetljivi ili povjerljivi.

Cyber ​​osnove

Kako bismo osigurali minimalno moguće narušavanje sigurnosti, koristimo treće strane IT provajdera da osiguramo potpunu sigurnost naših sistema.

Konfiguracija sistema/firewall i gateway

Svi kompjuterski sistemi koje koristimo imaju instaliran poslovni antivirus softver koji kontroliše eksterna IT kompanija koja prati rizik od virusnih i trojanskih napada i redovno ažurira softver.

Kontrole pristupa

Na sistemu koji koristi mailing liste, ograničili smo pristup ovom sistemu na jednu osobu. Sistem zahteva lozinku za pristup sistemu, koja se redovno menja. Naš širokopojasni sistem je lozinkom koji kontroliše IT kompanija i sastoji se od 15 više znakova.

Ukoliko član osoblja da ostavku iz Giejo Magazina ili bude odsutan duži vremenski period, sva prava pristupa i lozinka će biti poništeni.

Zaštita od malvera

Na sistemu koji koristi mailing listu ima instaliran poslovni antivirus softver koji nadgleda eksterna IT kompanija.

Zaštita od zlonamjernog softvera se instalira odvojeno od antivirusnog softvera i redovno se prati radi ažuriranja koja se izvršavaju automatski.

Upravljanje zakrpama i ažuriranja sistemskog softvera

Sistem koji koristi mailing liste je računar sa Windows 10 sistemom koji se automatski ažurira.

Osiguravanje podataka u pokretu i uredu

Poduzeli smo sve moguće korake da osiguramo sigurnost podataka koje pohranjujemo. Giejo Magazine se složio da će podaci biti pohranjeni samo u oblaku za opću upotrebu, a ne na sistemu koji koristi podatke. Neće se koristiti prijenosni hard disk ili usb uređaj za prijenos podataka sa radnog mjesta.

S obzirom da je širokopojasni sistem koji se koristi u kancelarijskom okruženju šifrovan lozinkom, ne dozvoljavamo bilo kom spoljnom nepouzdanom uređaju da se poveže na mrežu. U slučaju da kolega unese računar da ga koristi na našoj mreži, mora imati instaliran antivirusni softver kako bismo osigurali da smanjimo rizik od potencijalne prijetnje ili trojanskog napada.

Osiguravanje vaših podataka u oblaku

Svi podaci koje imamo pohranjeni su na sigurnom crm sistemu baziranom na oblaku.

Sistem zasnovan na oblaku koji koristimo je dobro poznata nacionalna kompanija koja ima bazu u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Napravite sigurnosnu kopiju vaših podataka

Giejo Magazine čini sve kako bi osigurao da podaci koje čuvamo budu sigurnosno kopirani nakon svake upotrebe i vraćeni u oblak. Sav antivirusni i zlonamjerni softver rade na sedmičnoj bazi kako bi se osigurala sigurnost podataka.

Eksterna sigurnosna kopija podataka će se raditi na mjesečnoj bazi korištenjem oblaka, a ne prenijeti podaci 'u pokretu'.

obuka osoblja

Svi članovi osoblja Giejo Magazina prošli su obuku naše IT kompanije o potencijalnim rizicima sajber napada na njihove sisteme.

Svo osoblje redovno obavlja 'domaćinstvo' na sistemima pražnjenjem sanduka za poštu na provajderima e-pošte i čišćenjem svojih kompjutera.

Redovno smo obavještavani o svakom potencijalnom riziku ili prijetnji od strane naše IT kompanije i koje korake poduzeti ako se prijetnja dogodi.

Provjera problema

Kao dio 'održavanja' Giejo Magazine redovno provjeravajte da li je sav softver instaliran na sistemima ažuran i da radi ispravno. Svaki potencijalni rizik ili prijetnja koja je prikazana na antivirusnom ili zlonamjernom softveru odmah se poduzima i ili se stavlja u karantin ili uništava različiti softver. Softver se zatim ponovo pokreće kako bi se osiguralo da je rizik ili prijetnja uklonjena.

Znajte šta radite

Giejo Magazin redovno provjerava podatke koje čuvamo kako bismo bili sigurni da su sigurni i bez virusa. Sav sigurnosni softver instaliran na računaru koji koristi podatke kupljen je od renomiranog certificiranog dobavljača i legitiman je.

Softver se kontinuirano provjerava kako bi se osiguralo da je ažuriran.

Minimizirajte svoje podatke

Podaci koje pohranjujemo redovno se koriste tokom cijele godine.