Adolygiad Llawn o Trwyth Olew CBD o JUSTCBD 2022

Adolygiad Llawn o Trwyth Olew CBD o JUSTCBD 2022

Gellir cymryd cannabidiol, neu CBD, mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Un o'r ffyrdd hawsaf a mwyaf effeithiol o lyncu CBD yw trwythau olew CBD. Maent yn dod mewn amrywiaeth o wahanol alluoedd a blasau i weddu i bob chwaeth ac angen. Heddiw rydym wedi crynhoi'r gorau olew CBD trwythau gan JustCBD i chi.

Trwyth CBD Sbectrwm Llawn

Os ydych chi eisiau ymlacio a dadflino dyma'r olew CBD perffaith i chi. Mae'r olew CBD sbectrwm llawn hwn wedi'i wneud o CBD o'r ansawdd uchaf, yn ogystal â glyserin llysiau gradd kosher. I ddechrau teimlo'n fwy hamddenol, tawelu a rhyddhau tensiwn, dim ond ychydig o wasgiadau diferion sydd eu hangen arnoch.

I ddefnyddio'r olew Just CBD hwn mae angen i chi roi ychydig ddiferion o dan eich tafod. Neu gallwch ei ychwanegu at eich hoff fwyd neu ddiod. Trwy ei amlyncu fel hyn mae'n dileu unrhyw ôl-flas. Mae'r distyllad sbectrwm llawn newydd hwn yn cynnwys crynodiad uwch o CBG, CBN, CBDV, CBDA a Terpenes. Mae hyn yn achosi i'r olew fod yn lliw brown golau ac arogl priddlyd iddo.

Mae'r botel 30ml o olew CBD sbectrwm llawn 1500 mg yn cynnwys 50mg ym mhob dropper 1ml. Gallwch brynu'r olew hwn yn y mesuriadau canlynol: 50mg, 100mg, 250mg, 550mg, 1000mg, 1500mg, 3000mg a 5000mg.

PRYNU TRWYTH CBD SBECTRWM LLAWN yn JUSTCBD STORE

Trwyth Olew Cnau Coco CBD

Mae hyn yn gryf ac yn hawdd ei ddefnyddio Tincture CBD yw un o'r rhai sy'n gweithredu gyflymaf ar y farchnad ar hyn o bryd. Wedi'i gynllunio'n benodol i gynorthwyo gorffwys ac ymlacio, dim ond ychydig ddiferion sydd eu hangen arnoch o dan eich tafod i ddechrau teimlo'r effeithiau. Os nad ydych yn hoff o tinctures o dan y tafod gallwch ei ychwanegu at eich hoff goffi, te neu smwddi. Ffordd hawdd a hwyliog arall o gael eich dos dyddiol yw ei ychwanegu at eich bwydydd wedi'u pobi.

Mae Tincture Olew Cnau Coco CBD wedi'i wneud o ganabidiol (CBD), olew MCT a dŵr. Mae'r CBD yn amsugno i'ch llif gwaed fel y gallwch chi gael buddion llawn y CBD. Nid oes rhaid i chi boeni am deimlo'n uchel wrth gymryd yr olew JustCBD hwn gan mai dim ond lefelau isel o THC sydd.

Mae pob un o'r olewau JustCBD yn cael eu profi gan drydydd parti i sicrhau ansawdd a chysondeb â chryfder ac wedi'u gwneud o gywarch sy'n cael ei dyfu a'i gynaeafu yn UDA. Daw'r olew cywarch penodol hwn mewn amrywiaeth o alluoedd gan gynnwys: 50mg, 100mg, 250mg, 550mg, 1000mg, 1500mg, 3000mg a 5000mg.

PRYNU CBD Cnau Coco OLEW TINCTURE yn JUSTCBD STORE

Hadau Cywarch Trwyth Olew CBD

Ydych chi'n teimlo eich bod dan straen ac yn flinedig yn rheolaidd ar ôl diwrnod o waith? Os felly, gall y trwyth olew CBD hwn eich helpu i deimlo'n fwy tawel ac ymlaciol. Gall hyd yn oed helpu i gynorthwyo'ch patrwm cysgu. Mae'r olew CBD hwn yn anhygoel o hawdd i'w ddefnyddio, rydych chi'n gosod ychydig ddiferion o dan eich tafod i deimlo'r effeithiau. Mae'r droppers llygaid defnyddiol yn darparu union swm sy'n ei gwneud hi'n hawdd cael y dos cywir. Os nad ydych chi'n hoff o'r blas yna gallwch chi gymysgu'r olew i unrhyw fwyd neu ddiod o'ch dewis. Mae pobl yn aml yn ychwanegu olew CBD at de, coffi, cwcis, cacennau, smwddis a brownis.

Un o brif fanteision olew cywarch yw pa mor gyflym y mae'r cynhyrchion yn cael effaith, ar y corff a'r meddwl. Os ydych chi'n ansicr faint i'w gael yna fe'ch cynghorir i ddechrau'n fach gydag ychydig ddiferion a chael mynediad at sut rydych chi'n teimlo. Yna gallwch chi gynyddu'r dos os oes angen.

Mae'r olewau JustCBD yn gwbl organig ac yn rhydd rhag plaladdwyr a chemegau niweidiol eraill. Felly gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod yn prynu cynnyrch o'r radd flaenaf a all wneud ychwanegiad gwych at eich defodau iechyd a lles. Mae'r cryfderau ar gyfer yr olew hwn yn amrywio ac yn cynnwys: 50mg, 100mg, 250mg, 550mg, 1000mg, 1500mg, 3000mg a 5000mg.

PRYNU SEED Cywarch CBD OLEW TINCTURE yn JUSTCBD STORE

Beth yw trwyth olew CBD?

Mae tinctures yn cael eu gwneud o echdynion llysieuol dwys sy'n cael eu socian mewn alcohol neu weithiau finegr. Mae'r alcohol yn helpu i dynnu allan gynhwysion gweithredol buddiol y planhigion, gan eu crynhoi i hylif. Mae trwyth olew CBD yn cael ei wneud trwy gymysgu dŵr, alcohol a CBD i greu ateb pwerus ar gyfer cynorthwyo straen a hyrwyddo ymlacio.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng olew CBD a thrwythau CBD?

Mae trwyth ac olewau CBD yn debyg gan fod y ddau yn cynnwys CBD sy'n deillio o gywarch ond mae'r cynhwysion eraill yn wahanol. Mae olewau trwyth CBD yn cael eu gwneud gyda darnau sy'n seiliedig ar alcohol. Mewn cymhariaeth, mae olew CBD wedi'i wneud o olew CBD wedi'i gymysgu ag olew cludwr fel olew hadau cywarch neu olew cnau coco. Waeth beth fo'r sylfaen a ddefnyddir, mae'r ddau yn cynnwys yr un eiddo therapiwtig. Mae trwythau CBD ac olewau CBD yn cael eu defnyddio i helpu'r defnyddiwr i deimlo'n fwy canolog, wedi'i seilio ac wedi ymlacio. 

Sut i ddefnyddio trwyth CBD?

Mae'n hynod o hawdd defnyddio trwythau CBD. Yn syml, rydych chi'n defnyddio'r dropper 1 mg i osod rhwng 1-3 diferyn o'r trwyth o dan eich tafod. Ceisiwch ddal yr hylif o dan eich tafod am hyd at funud cyn amlyncu. Dywedir bod hyn yn helpu'r CBD i amsugno i'ch llif gwaed yn gyflymach. Os nad ydych yn hoff o'r blas gallwch ychwanegu'r trwyth at unrhyw fwyd neu ddiod o'ch dewis.

Pa mor hir mae effeithiau olew CBD yn para?

Gall effeithiau olew trwyth CBD bara rhwng 4 a 6 awr yn dibynnu ar y person. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau teimlo'r effeithiau o fewn 15 i 30 munud ar ôl amlyncu. Gall CBD aros yn eich system am hyd at 5 neu 6 diwrnod. Bydd yr amserlen honno'n cynyddu i ddefnyddwyr cyson a gall gynyddu hyd at 10 diwrnod. Mae CBD o gywarch yn dal i fod yn opsiwn gwell i farijuana a all aros yn eich system am hyd at 30 diwrnod.  

A yw trwyth CBD yn eich codi'n uchel?

Na, ni fydd olew trwyth CBD yn eich codi'n uchel gan fod y CBD yn dod o gywarch. Daw'r teimlad uchel hwnnw o gyfansoddion seicoweithredol fel THC sydd hefyd i'w gael yn y planhigyn canabis sativa. Defnyddir CBD gan rai pobl i wrthweithio'r teimlad uchel hwnnw yn ogystal â dod ag ymdeimlad o dawelwch a chydbwysedd i'r corff.

Mae Barbara yn awdur llawrydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd yn Dimepiece LA a Peaches and Screams. Mae Barbara yn ymwneud â mentrau addysgol amrywiol sydd â'r nod o wneud cyngor rhyw yn fwy hygyrch i bawb a chwalu stigmas ynghylch rhyw ar draws cymunedau diwylliannol amrywiol. Yn ei hamser hamdden, mae Barbara yn mwynhau treillio trwy farchnadoedd vintage yn Brick Lane, gan archwilio lleoedd newydd, paentio a darllen.

Y diweddaraf o CBD