Hitachi Magic Wand Vibrator Adolygiad

Hitachi Magic Wand Vibrator Adolygiad

Mae'n rhaid i ni gyfaddef ein bod ni'n hoffi teganau rhyw sydd â mwy nag un defnydd. Amlochredd yw'r allwedd mewn gwirionedd ac yn yr oes sydd ohoni o orfod gwylio sut rydyn ni'n gwario ein harian os gallwch chi gael cynnyrch sydd â mwy nag un defnydd yna rydych chi wir yn siopwr craff.

Ac mae hynny hyd yn oed yn dod i rym pan fyddwch chi'n edrych ar deganau rhyw. Pam na ddylech chi allu prynu tegan at un diben ond sy'n beth da i'w ddefnyddio mewn ffyrdd eraill? Onid yw hynny'n gwneud synnwyr yn gyffredinol mewn gwirionedd?

Wel rydyn ni'n meddwl hynny ac yn hynny o beth, rydyn ni wrth ein bodd yn argymell y dirgryniad Hitachi Magic Wand. Mewn gwirionedd mae'n cael ei farchnata fel tylinwr dirgrynol i leddfu poen a blinder yn y cyhyrau. Ac er clod iddo os ydych chi ei eisiau i'r diben hwnnw rydych chi'n mynd i fod yn falch iawn gyda sut mae'n gweithio. Mae'n bwerus iawn ac yn ei redeg ar hyd cyhyrau dolurus boed ar eich cefn, cluniau, gwddf neu ble bynnag, mae'n rhaid i chi wybod y bydd nid yn unig yn teimlo'n wych ond hefyd yn gweithio i ymlacio'r cyhyrau tynn a phoenus hynny.

Yn sicr nid yw'r Wand Hud yn ddisylw gan ei fod yn un o'r mwyaf o'i fath o ddirgrynwyr allan yna ond pe bai'n dal yn gorwedd o gwmpas yn eich ystafell fyw, rydych chi'n gwybod y gallwch chi ei chwipio allan, ei droi ymlaen, a phwyso i fyny yn erbyn cefn eich ymwelydd ac ailadroddwch ei fod yn hudlath tylino mor wych ac na fyddent yn hoffi rhoi cynnig arni?

Felly cyn belled â dod ag ef allan yn ystod chwarae rhyw mae angen i chi fod yn barod am adwaith fel - does dim ffordd rydych chi'n rhoi'r peth hwnnw ynof i! Sy'n ein hatgoffa i ddweud wrthych ei fod mewn gwirionedd ar gyfer defnydd allanol yn unig fel eich bod yn gwybod nad oes unrhyw gamgymeriad ynghylch y defnydd a fwriedir. Ond wedi dweud hynny, mae ychydig o ysgogiad clitoral gyda'r bachgen mawr hwn yn mynd yn bell yn wir!

Yn bendant nid yw'r Magic Wand yn cael ei weithredu gan fatri sy'n golygu ei fod efallai'n fwy pwerus na rhai o'r dirgryniadau a weithredir gan fatri; mae hefyd yn golygu nad yw mor amlbwrpas ychwaith. Mae angen i chi gadw'n agos at allfa drydanol. Ond i'r rhai nad oes ots ganddyn nhw'r ychydig bach hwnnw o anghyfleustra maen nhw'n cael eu gwobrwyo â naws bwerus ychwanegol i chwarae ag ef. A meddyliwch am y batris nad oes rhaid i chi eu prynu mwyach!

Felly gallwch chi ddechrau rhoi tylino corff llawn gwych i'ch partner gyda Magic Wand ac unwaith y bydd pethau'n datblygu gallwch chi newid pethau ychydig yn hawdd a mynd yn fudr fel y cam nesaf yn eich amser chwarae. Rydyn ni'n meddwl unwaith y byddwch chi wedi rhoi cynnig ar y naws hon na fyddwch chi'n siomedig ac efallai hyd yn oed eisiau dau - un ar gyfer yr ystafell fyw ac un ar gyfer yr ystafell wely. A pham lai?

Neges ddiweddaraf gan Kristina Shafarenko (gweld pob)

Mae Kristina Shafarenko yn seicolegydd perthnasoedd ac iechyd a lles ac yn awdur rhan-amser ffordd o fyw llawrydd sy'n cwmpasu iechyd a ffitrwydd, rhyw, lles rhywiol, a pherthnasoedd. Pan nad yw hi'n ysgrifennu, gallwch chi ddod o hyd iddi yn cynllunio ei gwyliau nesaf, yn blasu pob man coffi yn y golwg, ac yn gorwedd gartref gyda'i chath, Buddy.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n