CYFYNGIADAU ARddwrn A CHYFFAU FFIGWR

CYFYNGIADAU ARddwrn A CHYFFAU FFIGWR

CYFYNGIADAU ARddwrn A TEGANAU RHYW CAETHIWED NIFER. DEWISWCH O RAN RHAFF, LLEDR A GEFFYNNAU LLAW METEL A CHYFFIAU ffêr

Mae ataliadau arddwrn a chyffiau ffêr yn apelio'n rhywiol iawn atynt. Mae eirin gwlanog a sgrechian yn dod ag amrywiaeth o raffau mwg, gefynnau lledr a metel, gefynnau ac atalyddion i chi. Porwch wefan Peaches & Screams i gael ataliadau i gadw'ch cariad wedi'i binio i'r gwely, arddyrnau'n llonydd a'ch fferau mewn cyffiau. Siopwch am ataliadau mewn gwahanol weadau o ddeunydd, cyffiau ffêr mewn lledr cynnes neu gysylltiadau sidan cysurus meddal. Maent wedi'u cynllunio i gyfyngu ar symudiadau ar yr un pryd gan roi benthyg apêl benodol i garcharu rhywiol. Er bod y rhan fwyaf o'r teganau hyn yn hawdd i'w defnyddio, mae rhai sy'n haws i ddechreuwyr. Mae clymau a thâp yn haws i'w defnyddio i'r rhai sy'n dal i ddysgu'r rhaffau. Rhowch gynnig ar wahanol gefynnau rhaff, lledr a metel, gefynnau ac atalyddion i hybu hyder a hefyd i ddod o hyd i'r rhai rydych chi'n fwy cyfforddus â nhw. Rhaid sicrhau bod unrhyw fath o ataliadau a chyffiau ffêr yn gyfforddus a rhaid cymryd gofal i sicrhau nad yw cylchrediad y gwaed yn cael ei dorri i ffwrdd. Wrth ddefnyddio atalyddion, osgoi'r cymalau. Ni ddylai cyffiau dorri i mewn i'r fferau a rhaid iddynt fod yn gadarn ond yn darparu rhywfaint o hyblygrwydd. Peidiwch byth â gadael person sydd wedi'i atal heb neb yn gofalu amdano a sicrhewch mewn achos o argyfwng y gallwch chi ddatod neu ryddhau eich partner yn gyflym. Rhaid cymryd ystyriaethau iechyd i ystyriaeth wrth chwarae unrhyw gemau caethiwed. Gall defnydd diogel o'r categori hwn o deganau helpu i feithrin ymddiriedaeth a gwella agosatrwydd rhwng cyplau. Rhaid atal chwarae a rhaid datod yr ymostyngol os byddant yn dechrau cwyno am binnau bach. Nid yw'r defnydd o deganau carcharu rhywiol tra dan ddylanwad cyffuriau hamdden yn cael ei annog am resymau iechyd a diogelwch. Siopwch o Peaches & Screams i gael y teganau carcharu rhyw gwydn a gorau a rhowch hwb i'ch casgliad o deganau rhyw caethiwed.

Cerddwch i ffwrdd o drefn ddiflas rhyw fanila ac ysgwyd pethau gyda'r teganau hyn. Cymerwch reolaeth ar eich ymostyngol a'u gwneud yn ddiymadferth. Ymarferwch bŵer dros eich cariad trwy ei bryfocio, ei fwytho a'i dylino a'i yrru'n wallgof gydag awydd di-baid. Profwch eich pwerau creadigrwydd ataliwch eich cariad a dipiwch yn eich stoc o deganau rhyw a'u hysgogi neu ddod â nhw i orgasm. Prynwch a defnyddiwch y ataliadau arddwrn a chyffiau ffêr hyn a sefydlwch eich hun fel rhywun sy'n hoff o gaethiwed. Triniwch eich pleserus ymostyngol i boen trwy ddefnyddio ataliadau a chyffiau lledr, metel a rhaff yn fedrus. Archwiliwch a rhyddhewch ddisgwyliad a phleser melys ar eich ymostyngol. Daliwch eich carcharor ymostyngol nes iddo erfyn am ryddhad rhywiol. Blaswch y rhyddid rhywiol o chwarae rhan flaenllaw neu'r teimlad niwlog cynnes o ddisgwyliad ymostyngol. Gwnewch o bosibl y symudiad gorau o'ch bywyd caethiwed prynwch a defnyddiwch y teganau rhyw BDSM bywiog hyn. Profwch olwg erotig gyffrous dyn neu fenyw wedi'i atal ac yn barod i'w gymryd. Uwchraddio eich repertoire ystafell wely gyda chyfyngiadau caethiwed snazzy a chyffiau ffêr mawreddog. Bwydwch eich anghenion gweledol synhwyraidd clymu eich cariad a dechrau orgy. Mae'r categori hwn o deganau rhyw caethiwed wedi'i gynllunio i drosoli rheolaeth lwyr dros y lefelau o boen neu bleser rydych chi am eu rhoi neu eu dal yn ôl. Datgloi synhwyrau nerf rhywiol eich ymostyngwr a'u trin i foddhad hedonistaidd heb ei ail. Ataliwch a chwipiwch eich cariad yn unol. Profwch deimladau crynu a pharatowch eich ymostyngiad ar gyfer orgasms lluosog folcanig. Hawliwch eich sedd haeddiannol wrth fwrdd y meistri caethiwed, prynwch a defnyddiwch y teganau awdurdodol hyn gan Peaches & Screams. Symudwch i lôn gyflym chwarae caethiwed tywyll. Hyd yn oed gyda diweirdeb gwrywaidd, efallai y bydd angen i ddominydd weithiau chwarae hyd yn oed yn fwy, neu weithiau llai. Os ydyn nhw wedi gofyn i'w cariad gloi ei geiliog i ffwrdd neu wedi cloi ei geiliog i ffwrdd eu hunain mae hynny oherwydd bod ganddyn nhw gynlluniau eraill ar gyfer llawer hwyrach. Gall dominydd reoli'r ymostyngwr gwrywaidd gyda gwregysau diweirdeb, harneisiau, a dyfeisiau diweirdeb. Ddim eisiau iddo gyffwrdd ei hun? Clowch ei drysorau dim ond i ddod allan i chwarae pan fyddwch chi'n barod. Yn aml mae angen diogelu llawer o ddyfeisiau diweirdeb gwrywaidd â chloeon. Mae Peaches and Screams yn cario pecyn o ddeg clo plastig wedi'u gwneud yn arbennig ar gyfer dyfeisiau diweirdeb i ddynion. Clowch y nwyddau rydych chi am eu cadw i chi'ch hun. Sicrhewch na all unrhyw un dorri i mewn a chwarae gyda'r ceiliog a olygir i chi trwy ddiogelu'r nwyddau rydych chi wedi'u hennill. Gyda rhifau cyfresol ar bob clo plastig, byddwch yn fodlon o wybod y bydd yn dychwelyd atoch yn yr un clo, heb ei gyffwrdd, neu o bosibl yn cael ei gosbi. Gwneir y cloeon hyn ar gyfer dyfeisiau cloi ceiliog plastig. Rhyddhewch ef o fewn cyfyngiadau eich rheolau a byddwch yn hyderus nad yw'n chwarae tra ei fod i ffwrdd oddi wrthych. Mae gohirio bod orgasm yn adeiladu disgwyliadau ac awydd cyhyd â'ch bod mewn clo ceiliog. Mae cloeon atal ymyrraeth yn wirioneddol yn atal nid yn unig eich ymostyngwr rhag torri'ch rheolau ond hefyd eraill rhag agor y blwch trysor rydych chi wedi bod yn aros i'w agor. Mae diweirdeb o fewn BDSM yn weithgaredd a ddysgwyd. Mae disgwyliadau gwirioneddol gyda diweirdeb gwrywaidd. Gadewch i'r agwedd ar rwystro ceiliogod fod yn rhan o ffordd o fyw BDSM yr ydych mor falch ohoni. Gwnewch yn siŵr ei adael mewn amser rhesymol fel y gall weithio ar y dasg o'ch plesio. Ond nes mai ei rôl ef yw'r rôl honno, cadwch geiliog eich dyn dan glo gyda chloeon ceiliog a chylchoedd ceiliog o Peaches and Screams. Ychwanegwch at ddiogelwch y cloeon hynny gyda'n clo plastig uwchraddol ar gyfer dyfeisiau diweirdeb gwrywaidd.

Mae Anastasia Filipenko yn seicolegydd iechyd a lles, yn ddermatolegydd ac yn awdur llawrydd. Mae hi'n aml yn ymdrin â harddwch a gofal croen, tueddiadau bwyd a maeth, iechyd a ffitrwydd a pherthnasoedd. Pan nad yw hi'n rhoi cynnig ar gynhyrchion gofal croen newydd, fe welwch hi'n cymryd dosbarth beicio, yn gwneud yoga, yn darllen yn y parc, neu'n rhoi cynnig ar rysáit newydd.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw