YCHWANEGIADAU GORAU AR GYFER ATAL COLLEDION Esgyrn-min

YCHWANEGIADAU GORAU AR GYFER ATAL COLLEDION Esgyrn

Fel dietegydd, gall bwyta diet iach sy'n cynnwys llawer o galsiwm, fitamin D, mwynau eraill ac arwain ffordd iach o fyw trwy wneud ymarfer corff yn rheolaidd, rheoli pwysau'r corff, a rhoi'r gorau i arferion niweidiol fel yfed alcohol neu ysmygu roi hwb i gryfder eich esgyrn, gan atal colled esgyrn. Mae cymryd atchwanegiadau sy'n atal colled esgyrn tra'ch bod chi'n byw'n iach yn cynyddu ffurfio cyhyrau esgyrn, cyfaint, cryfder, strwythur ac yn atal strwythur esgyrn.

Rwy'n argymell yr atchwanegiadau isod yn fawr wrth geisio lleihau'r risg o golli esgyrn;

Fitamin D

Mae hwn yn faethol allweddol ar gyfer esgyrn iach a chryf. Gall atchwanegiadau fitamin S gynyddu cryfder dwysedd esgyrn yn sylweddol a chynyddu lefelau fitamin D, atal colled gwan neu asgwrn, arwyddion cyffredin o fitamin D annigonol yn y corff.

Boron

Mae boron yn cynorthwyo twf a datblygiad esgyrn cryf ac yn bodoli'n naturiol yn y corff. Mae cymryd atchwanegiadau boron yn gwella cynhaliaeth esgyrn a risgiau o dorri asgwrn neu golled.

Magnesiwm

Mae'r meinweoedd esgyrn yn llawn maetholion magnesiwm; mae'r atchwanegiadau hyn yn gwella dwysedd esgyrn, strwythur a chryfder.

Y diweddaraf gan Iechyd

CYFIEITHU BWLAD

Mae dyddlyfr bwled yn fath o ddyddiadur neu lyfr nodiadau datblygedig gydag adrannau trefnus i'w cofnodi