5 munud yn darllen

BETH YW CBD WAX?

Mae yna nifer o ffyrdd o ymgorffori CBD yn eich ffordd o fyw, ac mae un ohonynt yn defnyddio cwyr CBD, ffurf grynodedig CBD.

Darllen Mwy »
4 munud yn darllen

BETH YW CBD?

Mae CBD wedi ennill tyniant byd-eang diolch i'w fanteision iechyd myrdd i'r corff dynol, megis trin anhunedd, pryder ac iselder.

Darllen Mwy »
5 munud yn darllen

SUT I GYSGU'N GYFLACH A GWELL

Mae'r rhan fwyaf o unigolion yn profi “isafbwyntiau” mewn bywyd. O frwydrau ariannol i boen corfforol a sifftiau emosiynol, gall isafbwyntiau o'r fath fod yn annifyr fel y maent

Darllen Mwy »