Pricasso: Celf Erotic Gyda Gwahaniaeth

Pricasso: Celf Erotic Gyda Gwahaniaeth

Beth bynnag yw eich barn am gelf fodern, bydd yn rhaid i chi gyfaddef bod y dyn hwn yn cael pwyntiau am wreiddioldeb. Mae un o drigolion Arfordir Aur Awstralia, Tim Patch, neu “Pricasso” fel y mae wedi dod i gael ei adnabod wedi ennill tipyn o enwogrwydd iddo'i hun am ei ddulliau unigryw o gelfyddyd. Gan wisgo dim mwy na'i esgidiau a'i het arian a fyddai'n gwneud yr hetiwr gwallgof yn falch, mae Patch yn chwipio ei sgidiau ac yn creu paentiadau rhyfeddol o wych.

Digwyddodd y dull celf diguro hwn am y tro cyntaf i Patch mewn ystafell ymolchi gyhoeddus pan gafodd ei daro gan y syniad i sbecian ar y wal. Ar ôl hynny, pryniant cyflym o ddeunyddiau peintio a phrynhawn o arbrofi oedd y cyfan a gymerodd i arwain (pun a fwriadwyd) i'w athrylith greadigol. Fel y nododd Patch ei hun yn dda, byddai’n cymryd amser i fod cystal â phaentio gyda’i geiliog ag artistiaid eraill gyda brwsh, ond “os gallech chi fod yn dda iawn am beintio fel yna, mae pobl yn siŵr o wneud argraff.”

Felly ar ôl chwe mis o ymarfer diflino teimlai ei fod yn barod i ddatgelu ei hobi newydd i ffrind agos. Roedd hi wrth ei bodd ac awgrymodd yn ddiymdroi y dylai lansio ei yrfa gyda pherfformiad yn y clwb caethiwed lleol. Bu'r gêm gyntaf yn llwyddiant mawr, diolch i raddau helaeth i gamp Patch o harneisio dynes fach Asiaidd i'w bidyn ac yna ei chodi'n gorfforol oddi ar y ddaear, wedi'i hatal o'i aelod braidd dan straen. Nid oedd ei yrfa yn rhydd o anffawd ychwaith, gyda Patch yn darganfod yn gyflym fod paent calch yn dueddol o fwyta i ffwrdd wrth ei groen. Ouch.

O'r adeiladwr a'r crochenydd diymhongar i'r enwog sy'n codi (ha, unwaith eto), mae Patch ers hynny wedi corddi llinell eithaf trawiadol o baentiadau penile, yn nodweddiadol mor anweddus yn eu pwnc â'u dull o greu. Ymhlith ei weithiau nodedig mae George Bush yn cael ei sodomeiddio gan darw enfawr, a Gordon Ramsey sy'n edrych yn sinistr yn tocio ei schlong ei hun. Yikes.

Ar wahân i sensationalism, nid yw Patch yn brin o sgiliau artistig, ac mae wedi dangos yn hapus ei allu penile ar deledu byw! Os oes angen prawf pellach arnoch, ystyriwch y ffaith bod ei weithiau'n mynd am tua $3000 yr un! Wrth gwrs, fel y mae art fundis wedi nodi’n dda, mae’r gweithiau hyn ar fin cael eu gwerthfawrogi’n aruthrol o ran gwerth, gan na fydd offer Pricasso yn para am byth. O leiaf nid yw'n defnyddio paent calch bellach.

Mae Ieva Kubiliute yn seicolegydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd ac yn awdur llawrydd. Mae hi hefyd yn ymgynghorydd i sawl brand iechyd a lles. Tra bod Ieva yn arbenigo mewn ymdrin â phynciau lles yn amrywio o ffitrwydd a maeth, i les meddwl, rhyw a pherthnasoedd a chyflyrau iechyd, mae hi wedi ysgrifennu ar draws ystod amrywiol o bynciau ffordd o fyw, gan gynnwys harddwch a theithio. Mae uchafbwyntiau gyrfa hyd yn hyn yn cynnwys: hercian sba moethus yn Sbaen ac ymuno â champfa gwerth £18k y flwyddyn yn Llundain. Mae'n rhaid i rywun ei wneud! Pan nad yw hi'n teipio wrth ei desg - neu'n cyfweld ag arbenigwyr ac astudiaethau achos, mae Ieva'n dod i ben â yoga, ffilm dda a gofal croen gwych (fforddiadwy wrth gwrs, nid oes llawer nad yw hi'n ei wybod am harddwch cyllideb). Pethau sy’n dod â llawenydd di-ben-draw iddi: dadwenwyno digidol, lattes llaeth ceirch a theithiau cerdded hir yn y wlad (ac weithiau jogs).

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n