Charlotte Cremers

CREMWYR CHARLOTTE

Meddyg Teulu ac Arbenigwr Cwsg – Prifysgol Tartu, MS

 

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel meddyg teulu yn Llundain. Gan ddefnyddio’r profiad academaidd a phroffesiynol a gafwyd, rwy’n cynghori cleifion sydd â chwynion amrywiol am iechyd meddwl – hwyliau isel, nerfusrwydd, diffyg egni a diddordeb, anhwylderau cysgu, pyliau o banig, meddyliau a phryderon obsesiynol, anhawster canolbwyntio, a straen. Yn fy amser rhydd, rwyf wrth fy modd yn peintio a mynd ar deithiau cerdded hir ar y traeth. Un o fy obsesiynau diweddaraf yw sudoku – gweithgaredd bendigedig i dawelu meddwl anesmwyth.