Gofal Croen CBD

Cynhyrchion Gofal Croen a Gwallt CBD Gorau ar gyfer 2022

Yn ddiweddar, mae CBD wedi dod yn safon euraidd yn y byd lles. Gallwch chi ddod o hyd i bron unrhyw gynnyrch y gallwch chi ei ddychmygu wedi'i drwytho â CBD - diodydd, gummies, olewau a vapes, rydych chi'n ei enwi. Ond, mae CBD hefyd wedi dod yn air poblogaidd yn y diwydiant harddwch, ac mae buddion gofal croen CBD yn cael eu canmol yn fawr iawn. Yn yr erthygl heddiw, rydyn ni'n ateb y cwestiynau pwysicaf, yn datgelu buddion CBD ar y croen, ac yn cynnig crynodeb o'r brandiau a'r cynhyrchion gorau (wedi'u profi). 

Beth Yw CBD?

Mae CBD, neu cannabidiol, yn gyfansoddyn sy'n digwydd yn naturiol mewn planhigion canabis. Mae'n un o ddau gynhwysyn gweithredol amlycaf y planhigyn, a'r llall yw THC. Yn ogystal, mae CBD yn gyfansoddyn nad yw'n feddwol. Mae'n cael ei dynnu mewn powdr a'i gymysgu'n nodweddiadol ag olew cludwr fel cywarch, cnau coco, neu olewydd, gan wella effeithiolrwydd a lleddfu'r cais. 

Gofal Croen CBD

Beth yw gofal croen CBD?

Mae CBD yn gynhwysyn gweithredol gydag ystod eang o fuddion. Mae'r cynhyrchion gofal croen sydd wedi'u trwytho â CBD yn cael eu hamsugno trwy'r croen, gan helpu i adnewyddu, hydradu a maethu organ fwyaf y corff. Mae'r dyfyniad cywarch yn gweithio mewn cyfuniad â polyphenolau ac asidau brasterog i sicrhau'r buddion hyn i'r croen. Yn ogystal, gall CBD helpu i reoleiddio croen olewog, lleihau llid, neu fynd i'r afael â phroblemau penodol fel crychau ac acne. 

 Pam ddylech chi ychwanegu CBD at eich Trefn Gofal Croen?

Mae'r corff wedi'i gynllunio i dderbyn y moleciwl CBD, a dyna pam buddsoddi mewn gofal croen CBD ymddangos yn rhesymegol. Hefyd, mae gan y cyfansawdd sbectrwm eang o fuddion posibl. Os ydych chi'n dal i feddwl tybed beth all CBD ei wneud i'ch croen, darllenwch ymlaen i ddarganfod sut mae CBD yn cyfrannu at iechyd cyffredinol y croen. 

CBD ar gyfer Acne

Mae gan CBD briodweddau gwrthlidiol, sy'n ei wneud yn gynhwysyn effeithiol ar gyfer trin cyflyrau llidiol fel acne. Bydd nid yn unig yn lleihau llid ond hefyd yn rheoli cynhyrchu olew. O ganlyniad, byddwch yn rhoi'r breakouts acne dan reolaeth a gwella'r creithiau acne. Yn ogystal, gall cynhyrchion wyneb CBD leihau ymddangosiad mandyllau, gan eich gadael â chroen disglair.

Mae CBD yn Trin Cyflyrau Croen Llidiol Eraill

Os ydych chi am dawelu fflamau a achosir gan rosacea neu roi eich dermatitis atopig dan reolaeth, ystyriwch ymgorffori hufen wyneb CBD neu serwm yn eich trefn ddyddiol. Mae'r cynhyrchion trwyth CBD yn effeithiol iawn ar gyfer y rhain a chyflyrau croen eraill fel ecsema a soriasis, diolch i'w priodweddau gwrthlidiol.  

Mae gan CBD Priodweddau Gwrth-Heneiddio

Mae cannabidiol yn gwrthocsidydd cryf ac yn amddiffyn y croen rhag ffactorau amgylcheddol fel llygredd aer, mwg a'r haul. O ganlyniad, mae'n lleihau ymddangosiad llinellau mân, puffiness, ac afliwiad, gan gadw'r croen yn elastig ac yn hydradol. 

Pa ganran o olew CBD sy'n fuddiol ar gyfer gofal croen?

Nid oes crynodiad CBD a argymhellir yn llym o ran cynhyrchion wyneb CBD. Wedi dweud hynny, mae'r nerth fel arfer yn cael ei fesur gan filigramau ac fe'i dangosir ar becyn y cynnyrch. Cofiwch, po fwyaf difrifol o gyflwr rydych chi'n ei drin, y mwyaf pwerus y dylai'r olew fod. Hefyd, edrychwch am y gwneuthurwyr gofal croen CBD gorau yn unig i sicrhau nad yw'r cynhyrchion yn cynnwys mwy na'r 0.3% cyfreithlon o THC. 

Gofal Croen CBD

Sut i Ymgorffori CBD Mewn Trefn Gofal Croen? 

Daw cynhyrchion harddwch wedi'u trwytho â CBD ar sawl ffurf - lleithyddion, serwm, glanhawyr, chwistrellau a masgiau, i enwi ond ychydig. Wrth eu hymgorffori yn eich trefn ddyddiol, mae'n hanfodol peidio â mynd dros ben llestri. Yma, mae'r rheol gyffredinol yn llai yn fwy. Wedi dweud hynny, dylech ddefnyddio cynhyrchion CBD fel y byddech chi'n gwneud cynhyrchion gofal croen eraill. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer cymhwyso a monitro sut mae'ch croen yn ymateb iddo. 

Sut i Ddewis y Cynhyrchion Harddwch CBD Gorau i Chi

Yn gyntaf oll, penderfynwch ar y math o gynnyrch rydych chi am ei ddefnyddio. O eli CBD a golchion wyneb i olewau wyneb CBD a serums, mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd. Yna, ystyriwch y math o olew CBD a gynhwysir yn y cynnyrch. 

Mae cynhyrchion CBD yn defnyddio olew CBD sbectrwm llawn, ynysu CBD, neu olew CBD sbectrwm eang. Mae olew sbectrwm llawn yn cynnwys yr holl gyfansoddion cymorth, gan gynnwys llai na 0.3% o THC. Mae olew CBD sbectrwm eang yn debyg gan fod ganddo'r holl ganabinoidau ac eithrio THC. Ar y llaw arall, CBD ynysu yw'r ffurf buraf o CBD ac mae'n rhydd o unrhyw gyfansoddyn arall a geir yn y cynllun cymorth. Dyma hefyd y ffurf orau ar gyfer cynnyrch wyneb CBD gan ei fod yn bur, sy'n golygu na fydd yn rhwystro'r mandyllau. 

Yn olaf, ystyriwch allu'r cynnyrch. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio'r cynnyrch i drin cyflyrau croen difrifol fel soriasis, dylai crynodiad CBD fod yn uwch er mwyn i'r cynnyrch fod yn effeithiol. 

Olew Wyneb CBD

A yw CBD yn Gyfreithiol ar gyfer Gofal Croen?

Mae'r holl gynhyrchion sy'n deillio o gywarch yn gyfreithlon yn yr Unol Daleithiau ers i fil fferm 2018 basio. Fodd bynnag, o ran cynhyrchion sy'n deillio o farijuana, mae gan wladwriaethau eu cyfreithiau eu hunain. Mae gan y mwyafrif raglen marijuana feddygol, ac mae dwsinau o daleithiau hefyd wedi cyfreithloni defnydd marijuana at ddibenion hamdden. Wedi dweud hynny, mae'n parhau i fod yn sylwedd anghyfreithlon ar lefel ffederal, felly gwnewch yn siŵr eich hysbysu'ch hun cyn prynu. 

Y Cynnyrch Gofal Croen CBD Gorau i roi cynnig arno nawr

Fe wnaethon ni roi cynnig ar ddwsinau o gynhyrchion a'u profi i ddod â'r rhai gorau oll i chi. Mae pob cynnyrch yn cael ei brofi a'i gymeradwyo yn seiliedig ar ei gynhwysion, cryfder, effeithiolrwydd, moeseg a ffynhonnell. Yn fwy na hynny, dim ond cwmnïau sy'n dryloyw am eu prosesau gweithgynhyrchu ac sy'n darparu ardystiadau dadansoddi trydydd parti y gwnaethom eu cynnwys.

CyfiawnCBD

Fe'i sefydlwyd ym 2017, CyfiawnCBD mae'n anochel y bydd yn ymddangos wrth chwilio am y cwmni gofal croen CBD gorau. Nod y brand yw dod â phwerau iachau CBD yn agosach at ddefnyddwyr. Mae holl gynhyrchion JustCBD wedi'u gwneud o gywarch yn yr UD o naill ai Oregon neu Wisconsin. Mae'r cwmni'n ymfalchïo mewn bod yn dryloyw ac yn darparu canlyniadau labordy trydydd parti ar gyfer ei ystod gyfan o gynhyrchion. Mae'r holl gynhwysion a ddefnyddir yn rhydd o gemegau, ac mae'n hawdd dod o hyd i rai nad ydynt yn GMO a COA ar wefan JustCBD. 

Lotion Corff CBD - Aloe

 • Pecyn cyfleus
 • Wedi'i gyfoethogi ag aloe vera
 • Dim gweddillion seimllyd

Mae eli corff JustCBD ar gael mewn tri opsiwn crynodiad CBD - 125mg, 250mg, a 1,000mg. aloe vera yw'r cynhwysyn allweddol sy'n gyfrifol am gadw'r croen yn faethlon, yn feddal ac yn esmwyth. Mae'n hyrwyddo iachâd croen ac yn lleihau llid, a dyna pam mae'r eli hwn yn wych i'w gymhwyso ar ôl torheulo neu wrth brofi llosg haul. Roeddwn wrth fy modd bod ei wead yn ysgafn, ac nid yw'n gadael gweddillion seimllyd. Hefyd, mae'r eli yn cael ei amsugno bron yn syth, felly nid oes angen i chi boeni am adael staeniau ar eich dillad.  

Lotion Corff CBD - Champagne Mefus

 • Arogl anhygoel
 • Lefel hydradiad uchel
 • Gwych ar gyfer pob math o groen

Os ydych chi eisiau eli corff CBD sy'n arogli'n gaethiwus - dyma fe. Mae'r Champagne Mefus bydd arogl yn gwneud i chi arogli fel candy. Ond, nid arogleuon da yn unig yw'r eli hwn - mae'n lleithio, yn lleddfol ac yn feddal ar y croen. Bydd yn cadw'ch croen yn hydradol trwy gydol y flwyddyn. Nid yw'r fformiwla'n seimllyd, ac mae'r pecyn yn syml i'w ddefnyddio. 

Olew Tylino

 • Fformiwla nad yw'n seimllyd
 • Amsugno'n gyflym
 • Ymlacio ar unwaith
CyfiawnCBD Olew Tylino

Delfrydol ar gyfer sba cartref, y Olew tylino JustCBD mae ganddo fformiwla llyfn a di-simllyd sy'n amsugno'n gyflym. Mae'n cynnwys ynysu CBD ac olew blodyn yr haul sy'n sicrhau hydradiad ychwanegol. Ar ben hynny, mae'r olew yn cael ei gyfoethogi â dyfyniad cassia sinamon, capsicum, a sinsir, i greu teimlad cynnes. Mae'r arogl sinamon yn hyfryd, gan ganiatáu ymlacio ar unwaith. Os ydych chi'n trin cyhyrau dolurus, gwnewch gais 2-3 gwaith y dydd i'r ardal ddymunol. Os ydych am ymlacio a lleddfu straen, defnyddiwch unwaith y dydd, yn ddelfrydol cyn amser gwely. 

Dim Diolch

Dim Diolch ei greu gan Zain a Graham, dau ffrind a benderfynodd sefyll yn erbyn pob peth sy'n rhannu pobl. Maen nhw’n credu nad yw hyd yn oed ein sgïo yn ein gwneud ni’n wahanol—yn wir, mae’n ein gwneud ni i gyd yr un peth. Wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn y gred hon, sefydlodd y ddau ffrind Na, Diolch. Mae eu brand yn ymwneud â helpu pobl i deimlo'n wych amdanynt eu hunain a dweud “na, diolch” i bopeth nad oes ei angen arnynt mwyach. 

Mwgwd CBD ar gyfer Nos

 • Gwead ysgafn
 • hydradiad omotes dwfn 
 • Pacio cyfleus

Wedi'i ysbrydoli gan harddwch Corea a Japan, mae'r mwgwd yn cael ei lunio gyda sylfaen dŵr cnau coco i greu haen cysgodi. Ar ben hynny, mae'n cynnwys 50mg o CBD sbectrwm llawn llofnod y brand a chyfuniad pwerus o hyaluronate niacinamide a sodiwm. Cawsom ein syfrdanu gan y rhestr gynhwysion sydd wedi'i grefftio'n ofalus i helpu i amddiffyn celloedd a lleihau difrod tra'n helpu'r croen i gadw cymaint o ddŵr â phosib. Ar ben hynny, mae detholiad mêl Manuka yn cynorthwyo hydradiad ac yn hyrwyddo tawelwch.  

Na, Diolch - Balm CBD ar gyfer Gwefusau

 • Ar gael mewn pedwar opsiwn persawrus
 • Maeth dwfn
 • CBD sbectrwm llawn

Mae balm gwefus o Na, Diolch yn cynnwys fformiwleiddiad amddiffynnol unigryw sy'n creu rhwystr i gadw'r gwefusau'n llaith. Yn ogystal â CBD sbectrwm llawn, mae'r balm gwefus wedi'i gyfoethogi â menyn coco, gan roi gwead hufennog iddo a chynorthwyo amddiffyniad croen, sy'n roedden ni'n caru!

Jihi 

Jihi yn gwmni teuluol ar genhadaeth i greu cynhyrchion effeithlon sy'n cynorthwyo maeth, adnewyddiad, ac ymlacio meddwl, corff, ac enaid. Er eu bod yn gymharol newydd ar y farchnad, roedd cynhyrchion Jihi yn cael eu gwneud ddwy flynedd. 

Serwm Adnewyddu Wyneb Llaeth Petal Jihi

 • Pecynnu moethus
 • Fformiwla perchnogol gydag olew hadau Camellia 
 • Wedi'i gyfoethogi â fitamin C a Niacinamide

Mae Serum Wyneb adfywio yn cael ei lunio gyda 250mg o CBD sbectrwm eang ac asid hyaluronig. Nod y fformiwla gryno yw lleihau crychau a llinellau mân, a thrwy hynny adnewyddu'r croen. Yn ogystal, mae'r serwm wedi'i gyfoethogi ag aloe vera, sy'n lleddfu'r sgïo ac yn ei adfywio. Yn gyfoethog mewn fitaminau, mae'r olew hadau Camellia yn gwneud y serwm yn wych ar gyfer croen sy'n dueddol o acne gan ei fod yn ei wneud yn anghomegenig, fel y profwyd yn ystod ein Adolygiad brand Jihi.  

Balm Corff Lleddfol Jihi Merrimin

 • Potensial hydradu aruthrol 
 • Gwead trwchus ond llyfn
 • Rhestr cynhwysion trawiadol

Mae balm corff cyfoethog a lleddfol yn cyfuno cynhwysion organig i ddarparu rhyddhad cyhyrau a chymalau. Y sylfaen balm yw 500mg o CBD ynysu ac 19 olew i atgyweirio a maethu'ch corff. Prif gynhwysyn Merriment yw olew hadau Camellia sy'n gyfoethog mewn asidau brasterog omega ac yn amddiffyn rhag cochni. Mae gan y balm restr drawiadol o gynhwysion a yn darparu hydradiad dwfn, yn ogystal â lleddfu poen yn gyflym. 

O'r blaen

Wedi'i gyfieithu i "dechrau" neu "cyn," O'r blaen yn frand gofal croen CBD a sefydlwyd gan Dr. Julius Few, tad Continwwm o Harddwch - dull esthetig o gael canlyniadau sy'n edrych yn naturiol trwy driniaethau llawfeddygol ac anlawfeddygol cyfun. Mae Afore yn defnyddio ei ddull Harddwch Pedwar Dimensiwn, gan ddarparu fformiwlâu harddwch o ansawdd uchel sydd wedi'u cynllunio ar gyfer trefn gofal croen syml. O dan yr arwyddair “O'r blaen sy'n gwneud harddwch naturiol yn ddechreuad i chi,” nod y cynhyrchion yw amddiffyn ac adfer y croen rhag niwed i'r haul, llygredd a heneiddio. 

Yr Effus 

 • 100mg o nanoemwlsiwn CBD
 • Amnewid cochni
 • Yn addas ar gyfer pob math o groen 

Yr Effus yn niwl wyneb wedi'i lunio gyda 100mg o nano-emwlsiwn CBD. Yn arloeswr yn ei faes, mae'r niwl yn defnyddio CBD sy'n hydoddi mewn dŵr, wedi'i gyfoethogi â gwrthocsidyddion a darnau planhigion. Mae'r priodweddau gwrthlidiol a gynhwysir yn y niwl yn gweithio mewn cytgord â the gwyrdd, fitamin C, a chyll gwrach i dawelu'r croen. Mae'n teimlo'n ysgafn iawn ac yn darparu oerni a llewyrch ar unwaith. Mae'n addas ar gyfer pob math o groen, gan gynnwys math sensitif. Yn ogystal, mae'r croen wedi'i hydradu, ac mae'r cochni yn cael ei leihau'n amlwg.

CBD llwyth

TribeTokes yn gwmni CBD benywaidd a sefydlwyd yn 2017. Heddiw, mae'r brand yn cael ei ystyried yn arloeswr mewn anweddu glân. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae TribeTokes wedi ehangu ei bortffolio gyda chynhyrchion gofal croen CBD glân, diogel a phur a Gummies CBD. Gyda'u hegwyddor arweiniol “Peidiwch byth â gwerthu cynnyrch na fyddech chi'n ei roi i'ch mam neu'ch chwaer eich hun,” Mae TribeTokes bellach yn frand ag enw da ac yn un o'r ychydig ar y farchnad sy'n cynnig cynhyrchion CBD o ansawdd uchel. 

Rhosyn TriBeauty CBD + Toner Wyneb Goji  

 • Yn rhoi hwb i gadw dŵr
 • Priodweddau gwrthlidiol
 • Fformiwla lân

Mae Arlliw TriBeauty yn cynnwys CBD, distyllad rhosyn, te gwyrdd a gwyn organig, ac Asid Hyaluronig, Detholiad Ffrwythau Goji Organig. Ei nod yw lleihau ymddangosiad mandyllau tra'n hybu cadw dŵr croen. O ganlyniad, mae'r croen yn hydradol ac yn blwm. Roeddem wrth ein bodd ag arogl rhosod sy'n gynnil iawn ac yn ffres. Ar ôl cymhwyso'r arlliw, roeddwn i'n gallu teimlo bod fy wyneb yn lân iawn. 

Pur Natur

Pur Natur yn frand CBD sydd â'i bencadlys yn Amsterdam, yr Iseldiroedd. Gan ddefnyddio CBD a chynhwysion gweithredol eraill o ansawdd uchel y planhigyn cywarch, nod y cwmni yw darparu cynhyrchion lles cenhedlaeth nesaf. Mae'r cynhyrchion yn cynnwys mwy o elfennau CBD nag unrhyw gynnyrch CBD arall y gallech ddod o hyd iddo ar y farchnad. Yn ogystal, maent yn gyfoethog mewn brasterau naturiol, maetholion, fitaminau, a ffytocannabinoidau; gan sicrhau effaith entourage. 

Hufen Adfer Croen Pur Natur 

 • Gwead llyfn, heb fod yn seimllyd
 • Yn addas ar gyfer pob math
 • Pacio ffansi

Fel y cadarnhawyd yn ystod ein Adolygiad brand Pure Natur, Y Hufen Adfer Croen Pur Natur yn 100% naturiol ac yn addas ar gyfer pob math o groen. Yn ogystal, mae'r hufen i fod i drin gwahanol broblemau croen. Mae ganddo briodweddau lleddfol ac adferol fel y gellir ei roi ar groen llidiog, coslyd neu garw. Sail yr hufen yw menyn shea organig, olew cnau coco, a chwyr candelilla. Y tu hwnt i CBD, mae wedi'i gyfoethogi ag olew almon melys, olew jojoba, olew te chamomile, olew calendula, a glyserin llysiau.

Wren & Co.

Wren & Co. yn frand CBD cymharol newydd. Wedi'i sefydlu yn 2019, cenhadaeth y cwmni yw cynnig cynhyrchion CBD pen uchel i bawb. Mae popeth yn cael ei ddatblygu a'i brofi yn y labordy, gan sicrhau ei fod yn lân ac yn ddiogel. Mae'r llinell gynnyrch yn cynnwys olew, creme, a gummies sy'n hyrwyddo lles y corff cyfan. 

La Creme

 • 400mg o CBD
 • Priodweddau fferru
 • Dyfyniad menthol
Wren & Co. La Creme

Mae creme Wren & Co pecynnau 400mg o CBD fesul jar. Yn ogystal, mae wedi'i gyfoethogi â menthol a detholiad pupur Sichuan sy'n gweithio gyda'i gilydd i leddfu a fferru'r boen. Byddwch chi'n teimlo'r rhwyddineb ar unwaith. Mae gan yr hufen wead llyfn ac mae'n teimlo'n wirioneddol foethus ar y croen. Yn fwy na hynny, syrthiais mewn cariad ag arogl anhygoel pinwydd a palo santo. Hefyd, roeddwn i wrth fy modd â'r pecyn cyfleus. Mae La Creme yn costio $50 sy'n eithaf fforddiadwy, o ystyried y buddion y mae'n eu darparu. 

Ffermwr a Chemegydd 

Ffermwr a Chemegydd yn darparu cynhyrchion CBD o ansawdd uchel mewn ystod o gategorïau. Mae'r fformiwla dwys iawn yn eich helpu i gael y driniaeth gywir ar gyfer unrhyw fater iechyd. Wedi'i adeiladu gan fferyllwyr a gwyddonwyr, mae'r cwmni'n cynnig cymorth proffesiynol ar hyd y ffordd. 

Mwgwd Wyneb CBD - Hwb Ieuenctid

 • Gwrth-llidiol
 • Olew CBD sbectrwm eang
 • Ymlacio 
Mwgwd Wyneb CBD
Mwgwd Wyneb CBD - Hwb Ieuenctid

Hwb Ieuenctid yn mwgwd wyneb CBD cellwlos sy'n darparu hydradiad ac yn gwneud i chi deimlo'n ffres. Yn berffaith ar gyfer eich trefn ymlaciol, bydd y mwgwd yn adfywio ac yn adfywio'ch croen. Mae Mask Your Boost yn cynnwys olew sbectrwm eang a weithgynhyrchir gan ddefnyddio fformiwla gyfoethog PCR Farmer & Chemist ar gyfer yr adfywiad mwyaf posibl. Yn addas ar gyfer unrhyw fath o groen, mae prif fuddion gofal croen CBD y mae'r mwgwd hwn yn eu darparu yn anhygoel. Dylech ei gymhwyso i wyneb wedi'i lanhau. Gallwch hefyd wneud cais arlliw, ond rhoddais gynnig arni heb. Cadwch y mwgwd ymlaen am hyd at 30 munud ac ar ôl ei dynnu, tylino'r serwm i'ch wyneb. Defnyddiais y mwgwd ddwywaith yr wythnos a chael profiad unigryw, ymlaciol. 

Gwreiddiau Iachus

Gwreiddiau Iach Cywarch yn fusnes sy'n eiddo i fenywod ac sy'n cael ei redeg gan fenywod ar genhadaeth i ddarparu'r cynhyrchion CBD gorau ar y farchnad. Wedi'i adeiladu ar sylfaen ymddiriedaeth a thryloywder, mae'r cwmni wedi cael patent ar gyfer cyfuno dau ddull echdynnu, gan gynnig cynhyrchion o ansawdd premiwm heb ychwanegiadau afiach. Yn ogystal, rhannodd cynrychiolydd y cwmni fod eu “Mae’r broses weithgynhyrchu yn caniatáu inni greu sypiau bach i sicrhau ansawdd ac mae pob swp o bob cynnyrch rydym yn ei gynhyrchu yn cael ei anfon i labordy profi annibynnol trydydd parti i gael ei brofi.”

Sebon Corff wedi'i drwytho â CBD - Nag Champa

 • Lliwio naturiol
 • Arogl Sandalwood
 • 100mg o CBD
Sebon CBD
Gwreiddiau Iachus Bar Sebon Nag Champa

Mae Bar sebon Nag Champa Bydd Gwreiddiau Iach yn eich syfrdanu â'i arogl sandalwood. Yn gadarn ac yn bridd, mae'r arogl yn ymlaciol ac yn lleddfol. Hefyd, mae ganddo liw gwych sy'n cael ei gyflawni'n naturiol heb gemegau neu liwiau ychwanegol. Mae'r bar sebon 100mg wedi'i drwytho â CBD yn berffaith i'w ddefnyddio bob dydd. Mae'n maethu'r croen ac yn ei adael yn feddal a moethus. 

Lotion Corff CBD Rhyddhad dwfn - 200mg

 • CBN 200mg
 • Gwead llyfn
 • Amsugno'n gyflym
Lotion Corff CBD
Gwreiddiau Iachus Eli Corff CBD Rhyddhad dwfn

Mae Eli CBD Deep Relief yn brolio 200mg o CBD ac yn cael ei gyfoethogi â sudd dail aloe, dŵr cyll gwrach, Fitamin E, ac olew melon ciwcymbr. Mae'r cynnyrch wedi'i gynllunio i atal gwrth-heneiddio a pimples, lleihau llygaid puffy, a lleddfu croen sych. Mae'r pecyn gyda phwmp yn gyfleus iawn ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Mae'r gwead yn llyfn ac nid yw'r eli yn seimllyd ac nid yw'n teimlo'n drwm. Bydd arogl adfywiol y ciwcymbr a'r dail gwyrdd wedi'u cymysgu â melwlith ffrwythau yn gadael eich croen yn arogli'n fendigedig.

Olew Wyneb CBD Adnewyddu Dwfn  

 • 100mg o CBD
 • Amsugno'n gyflym
 • Hydradiad dwfn
Gwreiddiau Iachus Olew Wyneb CBD

Mae'r 17ml Olew wyneb CBD yn dod yn hanfodol yn eich trefn harddwch bob dydd. Mae'n cynnwys 100mg o olew CBD ac mae ganddo wead llyfn sy'n amsugno'n gyflym ac nid yw'n teimlo'n seimllyd. Mae'n berffaith ar gyfer trin clytiau croen sych, pimples, a wrinkles. Mae hefyd yn difwyno'ch llygaid chi - fe wnaethon ni sylwi ar wahaniaeth drannoeth. Ar ôl defnyddio potel gyfan, mae gwahaniaeth amlwg - roeddem i gyd yn cytuno bod y croen yn edrych yn feddal ac yn pelydru. 

Glanfa Afon

Glanfa Afon yn frand Sgandinafaidd sy'n cynnig cynhyrchion ymbincio wedi'u cynllunio ar gyfer y dyn modern. Mae'r brand yn canolbwyntio ar ddarparu cynhyrchion swyddogaethol ond fforddiadwy ar gyfer gofal barf a wyneb. Mae'r holl gynhyrchion yn naturiol ac wedi'u cynllunio i'w defnyddio bob dydd. 

Olew Barf Coedwig Daneg

 • Fegan
 • Wedi'i gyfoethogi â CBD
 • lleithio

Mae Olew Barf Coedwig Daneg yn fegan, 100% cynhwysion naturiol ar gyfer gofal barf. Mae'n cadw'r barf yn llaith ac yn maethu'r croen. Wedi'i ysbrydoli gan Ddenmarc, mae'r olew yn amddiffyn y croen rhag sychu a llid ac yn lleddfu cosi barf. Mae ganddo arogl lafant a sitrws sy'n adfywiol ac yn dda iawn i'w ddefnyddio bob dydd. 

Buddion Gorau Gofal Gwallt CBD

CBD yw'r peth mawr nesaf yn y gêm gofal gwallt. Mae eisoes yn creu bwrlwm mawr yn y diwydiant harddwch. O siampŵau CBD i gyflyrwyr ac olewau, mae gan CBD ystod o fanteision o ran gofal gwallt. 

Yn Hyrwyddo Twf Gwallt

Mae olew CBD yn gyfoethog mewn fitaminau, mwynau a phrotein. Roedd yr eiddo hyn yn ysgogi twf gwallt wrth gadw'r gwallt yn faethlon ac yn llaith. O ganlyniad, mae'r gwallt yn tyfu'n fwy trwchus ac yn iachach. Ar yr un pryd, gall cynhyrchion CBD leihau colli gwallt yn sylweddol a gwella gwallt tenau.

Yn Gwella Iechyd Croen y Pen

Mae olew CBD yn doreithiog mewn ffosfforws, calsiwm, potasiwm, magnesiwm, a fitamin E, ac mae pob un ohonynt yn wych ar gyfer croen y pen gwallt. Yn ogystal, mae gan CBD briodweddau gwrthlidiol sy'n golygu y gall helpu gyda rhai cyflyrau croen y pen fel ffoligwlitis, ecsema, neu soriasis. Ar ben hynny, mae olew CBD yn cydbwyso cynhyrchiad naturiol sebum felly mae'n wych ar gyfer mathau gwallt sych, olewog a normal. 

Yn cadw'r gwallt yn llaith

Mae gan yr olew CBD briodweddau lleithio rhagorol a all wella'r ffoliglau a chyflwr croen y pen. Ar yr un pryd, gall hybu elastigedd gwallt, cyfaint a disgleirio. Mantais arall yw ei fod yn helpu i gynnal gwead naturiol y gwallt, gan atal torri oherwydd colli dŵr. 

Cynhyrchion CBD Gofal Gwallt Gorau ar gyfer 2022

Harddwch Wellphoria

Harddwch Wellphoria yn frand sy'n seiliedig ar UDA sy'n defnyddio arferion cynaliadwy fel trydan gwynt, defnydd dŵr, a lleihau gwastraff yn y broses weithgynhyrchu. Yn ôl cynrychiolydd y cwmni, “Mae'r holl gynhyrchion yn cael eu creu gyda'u cyfuniad o blanhigion o 99% CBD Pur ac Olew Hadau Cywarch, mae'r llinell yn llawn maetholion fel fitaminau allweddol, mwynau ac asidau brasterog omega a all helpu gydag iechyd gwallt a gwella cyflwr croen y pen, y ddau yn chwarae rhan fawr mewn twf gwallt. Mae'r 1% sy'n weddill o'r 99% CBD Pur yn cyfrif am y gweddillion fel micro cannabinoidau, terpenau, cwyrau a resinau."

Gwallt CBD ac Olew Croen y Pen

 • Fegan
 • Yn hyrwyddo croen y pen cytbwys
 • Yn darparu hydradiad anhygoel
Welfforia Gwallt CBD ac Olew Croen y Pen

Mae Gwallt CBD ac olew croen y pen gan Wellphoria yn cael ei greu gyda 50ppm o 99% pur CBD ac olew hadau cywarch. Mae'n cydbwyso croen y pen, gan ddarparu cyflyru a disgleirio anhygoel. Ar ôl pythefnos o ddefnydd parhaus, fe sylwch fod eich gwallt yn feddalach ac yn gryfach. Gostyngodd toriad fy ngwallt yn sylweddol o fewn y cyfnod profi. Ar ben popeth, mae'r cynhyrchion yn arogli'n anhygoel. Roeddwn wrth fy modd ag arogl ffres peony, sitrws, gardenia, mynawyd y bugail, a cedrwydden. 

Siampŵ CBD maethlon 

 • Fegan
 • Nodiadau arogl priddlyd a ffres
 • Yn hyrwyddo meddalwch a chryfder gwallt

Wedi'i ysbrydoli gan nodiadau ffres a phriddlyd, mae'r Siampŵ CBD maethlon arogli dwyfol. Hefyd, mae'r arogl yn para am oriau! Mae'r fformiwla fegan yn glanhau'r gwallt yn ddwfn sy'n hyrwyddo meddalwch a chryfder. Hefyd, mae'n darparu cyflyru rhagorol, gan greu croen y pen cytbwys a disgleirio iach. Yn ystod y cyfnod profi, sylwais hefyd ar wahaniaethau wrth gribo fy ngwallt. Roedd yn hawdd ei ddatgymalu ac yn llyfn. Fe helpodd fi hefyd i gael gwared ar y sychder gwallt a dandruff. 

Cyflyrydd maethlon CBD-Infused

 • Fegan
 • Lliw-ddiogel
 • Yn hyrwyddo glow gwallt
Cyflyrydd Gwallt Trwythedig Wellphoria CBD

Mae cyflyrydd gwallt CBD yn gwneud y gwaith yn dda. Mae'r gwallt yn ddisglair, yn feddal, ac yn edrych yn iach. Mae'r cyflyrydd orau pan gaiff ei ddefnyddio ar ôl y siampŵ i gael y canlyniadau gorau posibl. Yn syml, cymhwyswch ef ar wallt llaith ac aros am tua dwy funud cyn ei rinsio. Mae'r fformiwla fegan yn amddiffyn y gwallt ac yn cydbwyso croen y pen. 

Masg Triniaeth Trwythedig CBD_Dwys

 • Fegan
 • Gwead llyfn
 • Arogl anhygoel

Mae mwgwd triniaeth Mae'n well pan gaiff ei ddefnyddio ychydig o weithiau'r wythnos. Dylech roi'r mwgwd ar wallt glân a llaith. Gadewch hyd at bum munud ac yna rinsiwch. Mae'n ategu'r siampŵ a'r cyflyrydd, gan adael y gwallt yn feddal ac wedi'i gyflyru. Yn addas ar gyfer pob math o wallt, dyma'r cynnyrch sydd gen i bellach ar gyfer maethu gwallt. 

Llysieuyn

Llysieuyn ei sefydlu gan Dan Hodgdon ac mae'n modelu agwedd gyfannol byd natur at dwf a swyddogaeth. Man cychwyn y brand oedd sylweddoli Dan, yn debyg iawn i'r caeau glaswelltog, fod y gwallt yn ffynnu hefyd pan fo'r amgylchedd o'i gwmpas yn iach. Yn 2019, ehangodd y cwmni ei linell gynnyrch i gynnwys llinell lawn o gynhyrchion CBD gyda'r nod o hyrwyddo twf gwallt iach a gofal. Mae'r cwmni'n parhau i ffynnu yn seiliedig ar yr athroniaeth na ddylai unrhyw un beryglu eu hiechyd er mwyn cael gwallt hardd. Rydyn ni wedi gwneud a adolygiad brand llawn ond dyma uchafbwyntiau cynhyrchion Veagmour rydyn ni wedi rhoi cynnig arnyn nhw.

Siampŵ Ailgyflenwi Uwch GRO+

 • Da ar gyfer atal colli gwallt
 • Yn cynnwys y Karmatin b-SILK perchnogol
 • Fformiwla ysgafn

Wedi'i wneud gyda fformiwla botanegol unigryw, mae'r ailgyflenwi siampŵ yn glanhau'r cronni o gelloedd croen marw, sebwm, chwys, ac amhureddau eraill, gan gynnwys gweddillion cynnyrch. Ar ben hynny, mae'r CBD yn treiddio o dan wyneb croen y pen ac yn gweithio i leddfu llid, hybu twf gwallt, a bywiogi ffoliglau. Beth sydd hyd yn oed yn fwy, mae'r siampŵ yn rhwystro effeithiau'r hormon DHT, sy'n gyfrifol am golli gwallt.  

GRO+ Serwm Dadwenwyno Croen y Pen Uwch

 • Fformiwla perchnogol gyda PCA sinc a sidan fegan 
 • Lliw-ddiogel
 • Yn adnewyddu ac yn maethu'r gwallt

Mae serwm dadwenwyno yn trin croen y pen ac yn gweithio i wneud y gorau o'r microbiome dermol. Wedi'i gyfoethogi â CBD sbectrwm llawn, mae'r fformiwla gyda PCA sinc a sidan fegan yn dileu bacteria a allai fod yn niweidiol ac amhureddau eraill a allai rwystro'r mandyllau wrth dawelu croen y pen. Yn ogystal, mae'r serwm yn darparu haen amddiffynnol yn erbyn llygryddion amgylcheddol. Ar yr un pryd, mae'r haen amddiffynnol hon yn sicrhau bod y lleithder wedi'i gloi i mewn. 

Cyflyrydd Ailgyflenwi Uwch GRO+

 • Yn amddiffyn y gwallt rhag gwres 
 • Yn hwyluso'r cribo
 • Gwead trwchus

Mae cyflyrydd yn wahanol i unrhyw un arall y gallech fod wedi'i ddefnyddio hyd yn hyn. Mae ei wead yn drwchus, ond eto mae'n teimlo'n ysgafn iawn ac yn sidanaidd. Yn ogystal, mae'r cyflyrydd yn honni ei fod yn darparu amddiffyniad parhaol rhag difrod amgylcheddol, steilio gwres a hyd yn oed cribo. 

Cywarch Cylch Llawn 

Cywarch Cylch Llawn yn aelod o Ffederasiwn Cywarch Iwerddon, Full Circle. Mae ystod cynnyrch y cwmni wedi'i brofi mewn labordy trydydd parti, ac wedi'i ardystio gan ISO90001. Cynhyrchion llofnod y cwmni yw'r diferion CBD Olew sbectrwm llawn sy'n “wedi'u cynhyrchu gan ddefnyddio cywarch premiwm o'r ansawdd uchaf yn unig. Mae ystod eang o ganabinoidau, CBDa, terpenau, a chyfansoddion buddiol eraill o gywarch yn cael eu cadw a'u danfon”.  

Gwallt CBD ac Olew Croen y Pen

 • Wedi'i gyfoethogi ag Olew Hadau Castor a Detholiad Blodau Calendula 
 • 1,000mg o CBD sbectrwm llawn
 • Fegan  

Mae Olew CBD Gwallt a Chroen y Pen yn doreithiog mewn perlysiau ac olew. Wedi'i lunio ag olew castor, olew blodyn yr haul, jojoba, rhosmari, a lafant, mae'r olew yn wych ar gyfer lleihau dandruff a maethu'r gwallt. Mae angen i chi dylino ychydig ddiferion o'r olew i groen pen a byddwch yn sylwi ar yr arwyddion cyntaf o welliant o fewn pythefnos. Mae'r olew yn ardderchog ar gyfer atal colli gwallt a denu twf gwallt.

credydau

Hoffem ddiolch i'r cyfranwyr isod sydd wedi ein helpu i ysgrifennu'r erthygl hon:

Llwyfan Paru Buddsoddiadau SmartMoneyMatch

MS, Prifysgol Tartu
Arbenigwr cysgu

Gan ddefnyddio'r profiad academaidd a phroffesiynol a gafwyd, rwy'n cynghori cleifion â chwynion amrywiol am iechyd meddwl - hwyliau isel, nerfusrwydd, diffyg egni a diddordeb, anhwylderau cysgu, pyliau o banig, meddyliau a phryderon obsesiynol, anhawster canolbwyntio, a straen. Yn fy amser rhydd, rwyf wrth fy modd yn peintio a mynd ar deithiau cerdded hir ar y traeth. Un o fy obsesiynau diweddaraf yw sudoku – gweithgaredd bendigedig i dawelu meddwl anesmwyth.

Y diweddaraf o CBD