PAM MAE'R CBD VAPE PEN MOR BOBLOGAIDD?

PAM MAE'R CBD VAPE PEN MOR BOBLOGAIDD?

Mae CBD Vape pen yn fath o olew CBD wedi'i gymysgu â hylif cludo sydd wedi'i brosesu i'w ddefnyddio mewn gorlan Vape ac sydd fel arfer mewn cetris ffurf wedi'i llenwi ymlaen llaw. Mae defnyddwyr yn anadlu vape wedi'i losgi o'r gorlan Vape. Canabis llawn CBD Gellir prynu blodyn ac anweddydd gan y gall rhai corlannau Vape reoli'r tymheredd sydd ei angen. Gyda llai na 400 gradd Fahrenheit, mae'r siawns o anadlu cynhyrchion niweidiol yn fach iawn.

Prynu CBD Vape mae angen ffynonellau dibynadwy ar olew gan fod angen i gynhyrchion gael arwydd tystysgrif ac arolygiad trydydd parti. Mae angen llai o wybodaeth ar y gorlan vape. mae pennau Vape tafladwy ac y gellir eu hailddefnyddio yn hawdd eu cyrchu ac yn galluogi prynu hylif Vape personol.

Rhesymau Pam Mae Corlannau Vape CBD Wedi Dod yn Boblogaidd

Cyfleus

Mae beiros vape yn fwy cyfleus na chynhyrchion parod i'w defnyddio fel cansen pur, gan wneud anwedd yn fwy cyfleus a rhad i'w prynu. olew CBD' daw poblogrwydd gyda'i ddefnydd parod o'r blwch, fel yr eglurodd Pongtanavong (2018). Mae'r anility tafladwy pen vape yn eu gwneud ar gael i unigolion sydd â gwadn CBD blasus a chyflym.

Fforddiadwyedd

Mae'r cynnyrch yn fforddiadwy i lawer o unigolion. Gall pob unigolyn gael mynediad at obaith hysbysebu cynhyrchion Vape o CBD, sy'n fforddiadwy i'r mwyafrif. Mae llawer o frandiau, Fel Purekana, yn darparu llawer iawn ar sicrhau bod cynhyrchion yn gymwys ac yn fforddiadwy.

Blasau Hwyl

Mae corlannau vape CBD yn fargen iach sy'n dod mewn blasau melys i unigolyn, fel Dobbie (2020) eglurwyd. Gall Vape ddisodli candies a byrbrydau eraill gan ei fod yn darparu profiad gwell gyda theimlad blas melys. Mae yna fwy o frandiau anwedd a beiros amrywiol yn y farchnad, gan ddod ag amrywiaeth a chwmpas eang o opsiynau i ddefnyddwyr.

Customizable

Mae llawer o gynhyrchion o CBD yn cael eu prynu ar-lein, gan ddarparu ystod eang a dewis i unigolion. Mae blasau dethol ac opsiynau cryfder y cynnyrch yn helpu i ddewis beiro vape CBD penodol. Gydag ystod eang o gwmpas, CBD mae siopa ar-lein yn darparu llwyfan ehangach ar gyfer siopa.

Gall defnyddwyr gael mynediad at gynhyrchion vape unigol trwy vape terpenes ac olewau vape. Gall defnyddwyr gael eu cynhyrchion wedi'u haddasu trwy'r platfform CBD.

Gweithgaredd Cymdeithasol

Derbynnir anweddau CBD ym mhob lleoliad cymdeithasol oherwydd eu dim effaith o gymharu â chynhyrchion eraill. Gellir defnyddio anwedd fel gweithgaredd cymdeithasol fel ysmygu yn cael llai o effaith. Mae Vape yn un o'r cynhyrchion sydd wedi creu poblogrwydd sydd ei angen ar gyfer CBD a'i gynhyrchion eraill.

Manteision CBD Vape

rheoli poen

Gall anwedd CBD leihau poen fel poen cefn gan fod y rhan fwyaf o bobl yn troi at ganabinoidau, fel yr eglurir gan  hufenet al. Mae unigolion yn defnyddio cynhyrchion vape ar gyfer rheoli poen.

Effaith Ymlacio

Mae CBD yn helpu i reoli pryder a straen. Hefyd, mae wedi helpu i reoli achosion o anhwylder straen wedi trawma. Mae astudiaethau wedi dangos CBD ei hun yn gallu helpu pobl i reoli eu symptomau gorbryder a straen. Mae anweddu yn cael effaith ymlaciol pan gaiff ei ddefnyddio ar gyfer cysyniad cymdeithasol a moethusrwydd.

Amrywiaeth cynhyrchion

Daw cynhyrchion CBD mewn gwahanol fathau fel codennau a chetris. Mae'r rhain yn darparu opsiynau ar gyfer defnyddiwr. Mae rhai o'r blasau yn fefus, cola mintys, a mwy. Mae'r cynhyrchion yn ddiduedd i'r cwsmeriaid.

Dechreuad Cyflym o Effeithiau

Mae corlannau vape CBD yn darparu effaith cychwyn cyflym i unigolyn mewn pum munud. Mae'r cynnyrch ar gyfer unigolion sydd â blas am effeithiau rhyddhad cyflym.

Casgliad

Mae cynhyrchion anwedd CBD wedi dod yn boblogaidd ac yn hygyrch yn y farchnad yn gyflymach. Mae'n darparu amrywiaeth cynnyrch a boddhad sydd ei angen. Dylai pryniannau cynnyrch CBD fod gan werthwyr trwyddedig yn unig i atal unrhyw gymhlethdodau. Mae anweddu wedi dod yn ddiwylliant poblogaidd a chymdeithasol ledled y byd ac mae'n hanfodol.

cyfeiriadau

Hufen, WCT, Pris, C., Balm, SFSC, Roll-on, SFS, Gel, CC, Hufen, COB, ... & Salve, MTRC CBD ar gyfer Poen Cefn. Dobbie, F., Uny, I.,

Jackson, SE, Brown, J., Aveyard, P., & Bauld, L. (2020). Vaping am

            rheoli pwysau: canfyddiadau astudiaeth ansoddol. Adroddiadau am ymddygiad caethiwus,

            12, 100275.

Pongtanavong, A. (2018). Amgáu olew canabis llunio te Oolong.

https://www.bigcommerce.com/articles/selling-cbd-online/

Mae Ieva Kubiliute yn seicolegydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd ac yn awdur llawrydd. Mae hi hefyd yn ymgynghorydd i sawl brand iechyd a lles. Tra bod Ieva yn arbenigo mewn ymdrin â phynciau lles yn amrywio o ffitrwydd a maeth, i les meddwl, rhyw a pherthnasoedd a chyflyrau iechyd, mae hi wedi ysgrifennu ar draws ystod amrywiol o bynciau ffordd o fyw, gan gynnwys harddwch a theithio. Mae uchafbwyntiau gyrfa hyd yn hyn yn cynnwys: hercian sba moethus yn Sbaen ac ymuno â champfa gwerth £18k y flwyddyn yn Llundain. Mae'n rhaid i rywun ei wneud! Pan nad yw hi'n teipio wrth ei desg - neu'n cyfweld ag arbenigwyr ac astudiaethau achos, mae Ieva'n dod i ben â yoga, ffilm dda a gofal croen gwych (fforddiadwy wrth gwrs, nid oes llawer nad yw hi'n ei wybod am harddwch cyllideb). Pethau sy’n dod â llawenydd di-ben-draw iddi: dadwenwyno digidol, lattes llaeth ceirch a theithiau cerdded hir yn y wlad (ac weithiau jogs).

Y diweddaraf o CBD