PAM RYDYCH CHI'N MEDDWL FOD EICH PARTNER BOB AMSER YN Twyllo CHI A BETH Y GALLWCH EI WNEUD I ATAL

PAM RYDYCH CHI'N MEDDWL FOD EICH PARTNER BOB AMSER YN Twyllo CHI A BETH Y GALLWCH EI WNEUD I ATAL

/

Yn fy mhrofiad gyda fy nghleientiaid mae yna 3 prif reswm pam mae person yn gyson yn teimlo bod eu partner yn twyllo arnynt. Mae'r rhain yn faterion ymddiriedaeth sy'n ymwneud â phrofiadau yn y gorffennol neu drawma, diffyg hyder ynddynt eu hunain neu maent yn wir yn twyllo. Mae pobl sydd â diffyg cyfathrebu, cysylltiad ac agosatrwydd yn eu perthynas yn fwy tebygol o deimlo bod eu partner yn twyllo arnynt. Os nad yw'ch partner wedi rhoi unrhyw reswm gwirioneddol i chi gredu ei fod yn eich trin chi, yna mae'n debyg ei fod yn ymwneud â thrawma yn y gorffennol neu ddiffyg hyder yn eich hun.

Os byddwch chi'n poeni'n gyson am eich partner yn twyllo yna mae dau beth y mae angen i chi eu gwneud. Yn gyntaf mae angen i chi ddarganfod pam rydych chi'n teimlo'r ffordd rydych chi'n ei wneud ac yn ail mae angen i chi siarad â'ch partner amdano ac esbonio sut rydych chi'n teimlo.

Diweddaraf o Sex