Plygiau BUTT SY'N DIRGRYDU

Plygiau BUTT SY'N DIRGRYDU

PRYNU'R Plygiau BUTT DIWEDDARAF A PHONTAF

Os ydych chi'n mwynhau Butt Plugs, a Plug Butt Dirgrynol yn rhaid ei gael! Plygiau Casgen Dirgrynol yn berwi i lawr i Butt Plug + Vibrations, sy'n dyblu'r pleser y tu hwnt i ddychymyg. Dewch â'ch Butt Plug yn fyw gyda'n casgliad helaeth ac unigryw o Butt Plugs gan frandiau blaenllaw. Daw Plygiau Casgen Dirgrynol mewn gwahanol siapiau a meintiau i weddu i'ch dewisiadau a'ch profiad. Teimlwch y Vibe! Prynwch eich Butt Plugs gyda disgresiwn gwarantedig wrth ddosbarthu a bilio. Yn Peaches & Screams, rydym yn diweddaru ein Casgliad Plygiau Casgen yn rheolaidd i gynnwys Plygiau Casgen cyffrous newydd ar y farchnad felly gwyliwch y gofod hwn!

Gall plwg casgen fod yn wych, ond mae plwg casgen dirgrynol yn amlwg yn llawer gwell. Yn Peaches and Screams rydyn ni'n rhoi cyfle i chi archwilio'ch trothwy pleser trwy roi detholiad o blygiau casgen i chi sydd wedi'u cynllunio i roi tonnau a thonnau o bleser neu bleser orgasmig i chi. Harddwch y nodwedd ddirgrynol hon yw bod y plwg casgen yn rhoi ysgogiad cyson i'r nerfau diddiwedd yn eich ceudod rhefrol cyhyd â bod y plwg ymlaen. Mae'r suo yn actifadu'ch nerfau ac yn eu cadw'n actif, gan roi'r teimlad cyson hwnnw o fod ar fin colli rheolaeth. Mae'r plwg casgen dirgrynol wedi'i gynllunio gyda sylfaen fflachio i sicrhau ei fod yn aros yn gadarn yn ei le a'ch galluogi i eistedd hyd yn oed tra ei fod y tu mewn i chi.

Yn ddelfrydol ar gyfer chwarae cwpl, bydd y plwg casgen dirgrynol yn newid y ffordd rydych chi'n mynd at ysgogiad rhefrol i mewn ac allan o'r ystafell wely. Mae gadael i'ch partner gymryd y rheolydd yn ffordd wych o dderbyn syrpreisys pleserus gan fod y plygiau casgen dirgrynol gyda rheolyddion cyflymder amrywiol yn caniatáu iddynt gynyddu a lleihau dwyster eich dirgryniadau yn ôl ewyllys. I'r rhai gwirioneddol anturus, ewch ag ef allan am dro yn gyhoeddus a gwyliwch eich sifft sylweddol arall yn nerfus wrth iddynt geisio peidio â chwyno'n gyhoeddus. Daw'r plygiau casgen mewn gwahanol feintiau, sy'n ddelfrydol ar gyfer pob cyfranogwr lefel y gêm fythol foddhaol o ysgogiad rhefrol.

Mae mecanwaith troi plwg casgen dirgrynol ymlaen yn wahanol i un dirgrynwr i'r nesaf. Mae seiliau troellog, rheolwyr wedi'u cysylltu â chebl a rheolwyr hollol bell yn rhai o'r opsiynau cyffredin sydd ar gael. Pa bynnag ddewis a wnewch, mae un fantais a ddaw gydag unrhyw blwg casgen dirgrynol; gallwch chi gyflawni eich dwylo orgasm rhad ac am ddim. Gyda phlygiau gwahanol daw gwahanol leoliadau cyflymder dirgryniad. Mae'r rheolaeth newidiol cyflymder yn rhoi'r opsiwn i chi ymgolli'n llwyr yng ngwddf nwydau wrth i'r tonnau feddiannu'ch corff yn amrywio o dempo araf i'r cyflymder lle mae'ch corff yn colli pob rheolaeth a'ch bod yn gadael i'ch orgasm olchi drosoch.

Mae gan siop Peaches and Screams ddetholiadau amrywiol i weddu i'ch anghenion. I'r rhai sy'n caru byw ar yr ymyl, mae plwg casgen dirgrynol chwyddadwy sy'n sicr o guro'ch sanau i ffwrdd, yn llythrennol ac yn ffigurol. Rydych chi'n cael eich llenwi ac mae'ch nerfau'n cael eu dirgrynu mewn cysylltiad agos ac mae hyn yn sicrhau nad ydych chi'n dianc rhag yr orgasm o gyfrannau gwallgof sy'n siŵr o wneud i'ch byd gylchdroi ar ei echel. Mae'r plwg casgen dirgrynol yn sicr o'ch cadw i ddod yn ôl am fwy wrth i chi gael y gorau ohono p'un a ydych ar eich pen eich hun neu gyda'ch partner. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n brace eich hun wrth i chi ymchwilio i'r maes hwn gan fod cymaint o opsiynau a fydd yn gwneud i'ch pen droelli. P'un a ydych chi'n dewis eich plwg casgen dirgrynol oherwydd ei wead, ei siâp neu ei nodweddion soffistigedig, gallwch fod yn dawel eich meddwl nad yw eich orgasm yn fater o os, ond yn fater o bryd. Porwch y plygiau casgen dirgrynol isod.

Mae Barbara yn awdur llawrydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd yn Dimepiece LA a Peaches and Screams. Mae Barbara yn ymwneud â mentrau addysgol amrywiol sydd â'r nod o wneud cyngor rhyw yn fwy hygyrch i bawb a chwalu stigmas ynghylch rhyw ar draws cymunedau diwylliannol amrywiol. Yn ei hamser hamdden, mae Barbara yn mwynhau treillio trwy farchnadoedd vintage yn Brick Lane, gan archwilio lleoedd newydd, paentio a darllen.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw