PRYDAU CALORIE ISEL GORAU - mun

PRYDAU ISEL-CALORIE GORAU

Dyma restr o fy hoff brydau calorïau isel;

Perlysiau a chyw iâr wedi'i rostio sitrws

Mae'n bryd blasus sy'n uchel mewn proteinau heb lawer o fraster, fitaminau, a maetholion hanfodol eraill sy'n addas ar gyfer ciniawau arbennig.

Chowder blodfresych

Y cawl hufenog perffaith, isel mewn carbohydradau ac uchel mewn cynhwysion sy'n gyfeillgar i'r galon.

Cyw iâr byfflo creisionllyd gyda lapiadau letys

Mae'n hawdd ei baratoi, yn flasus, a'i orchuddio neu ei lapio â letys ffres, llysiau, neu quinoa i gynyddu eich cymeriant maetholion.

Blawd ceirch

Mae'n gyfoethog mewn ffibr, calorïau isel, ac yn hawdd i'w baratoi. Yn addas ar gyfer lleihau teimladau newyn a rheoleiddio archwaeth.

Cawl tortellini sbigoglys

Cawl blasus y gellir ei gymryd gyda reis neu fara ac sy'n hawdd iawn i'w baratoi.

torth cig Twrci

Opsiynau cig carb-isel, sy'n flasus iawn, gallwch chi roi saws tomato neu gawl arall ar ei ben.

MS, Prifysgol Durham
GP

Mae gwaith meddyg teulu yn cynnwys ystod eang o amrywiaeth glinigol, sy'n gofyn am wybodaeth helaeth a gwybodaeth gan arbenigwr. Fodd bynnag, credaf mai'r peth pwysicaf i feddyg teulu yw bod yn ddynol oherwydd bod y cydweithrediad a'r ddealltwriaeth rhwng y meddyg a'r claf yn hanfodol i sicrhau gofal iechyd llwyddiannus. Ar fy nyddiau i ffwrdd, rwyf wrth fy modd bod ym myd natur. Ers plentyndod, rwyf wedi bod yn angerddol am chwarae gwyddbwyll a thenis. Pryd bynnag y bydd gennyf amser i ffwrdd, rwy'n mwynhau teithio o amgylch y byd.

Y diweddaraf gan Iechyd

CYFIEITHU BWLAD

Mae dyddlyfr bwled yn fath o ddyddiadur neu lyfr nodiadau datblygedig gydag adrannau trefnus i'w cofnodi