Cynhyrfu'ch Cariad gyda Danteithion Ystafell Wely Blasus

Cynhyrfu'ch Cariad gyda Danteithion Ystafell Wely Blasus

Pan fydd rhyw yn dechrau teimlo'n arferol, mae'n bryd ei sbeisio gyda rhywfaint o greadigrwydd. Mae rhyw wych yn dal yr holl synhwyrau - gweld, clywed, arogli, cyffwrdd a blasu. Mae hyrwyddwyr rhyw bwytadwy yn gadael i'ch blasbwyntiau ddod i mewn i'r digwyddiad. O siocledi corff moethus i gondomau â blas ffres ffrwythau wedi'u cusanu gan yr haul, mae yna lawer o ffyrdd i bryfocio â theimladau blas rhywiol.

Nid yn unig y mae paent corff siocled yn blasu'n dda: mae'r broses gyfan, o osod y paent â brwsh ysgogol i'w lyfu, yn rhywbeth i'w flasu. Yn gyffredinol, mae tiwbiau siocled yn gymedrol o ran maint er mwyn cadw ffresni, felly mae'n syniad da pentyrru rhai ar gyfer dyddiau glawog a phrynhawniau Sadwrn rhywiol! Dau barth erogenaidd sy'n teimlo'n rhyfeddol o'u gorchuddio â phaent corff a'u llyfu yw'r gwddf a'r tethau, ond byddwch yn greadigol a dewch o hyd i'r hyn sy'n teimlo orau i chi a'ch partner rhyw.

Nid yw rhai pobl yn hoff o siocled, ac mae'n well ganddynt flas ffrwythau egsotig. Mae paent corff â blas ffrwythau yn gadael i chi ryddhau'ch artist mewnol tra'n rhoi profiad erotig, pryfocio i'ch partner arwyddocaol arall. P'un a yw'n well gennych deimlad meddal, gogleisiol brwsh neu os yw'n well gennych smwdio'r blas lliwgar â'ch bysedd, bydd paent â blas naturiol yn rhoi cic i'ch bywyd rhywiol.

Mae condomau â blas ac ireidiau personol yn gwneud rhyw geneuol yn hwyl hyfryd. Os ydych chi eisiau blas sy'n sidanaidd ac yn llithrig ac nad yw'n gadael gweddillion gludiog neu aftertaste rhyfedd, mae yna nifer o ireidiau sy'n cyd-fynd â'r disgrifiad hwn. P'un a yw'n well gennych suddlon aeron mynydd neu deimladau blas trofannol bananas a mangos, mae yna amrywiaeth eang o ireidiau di-siwgr i ddewis ohonynt. Os ydych chi'n defnyddio condom neu ddull atal cenhedlu latecs benywaidd, cofiwch ddewis iraid sy'n gyfeillgar i latecs.

Os yw'n ymddangos bod libido eich cariad yn tynnu sylw, mae cyflwyno rhywfaint o flas pefriol i'r ystafell wely yn ffordd wych o adfer angerdd. O'u cyfuno â safleoedd cyffrous a rhywfaint o gerddoriaeth gefndir ar gyfer awyrgylch rhywiol, mae cymhorthion rhyw bwytadwy yn cynyddu ysgogiad rhywiol ar gyfer profiad syfrdanol o gyffrous.

Deietegydd
MS, Prifysgol Lund, Sweden

Mae maeth yn chwarae rhan bwysig ym mywyd dynol. Arferion bwyta yw un o'r ffactorau sy'n effeithio ar ein hiechyd. Yn aml mae camsyniad ymhlith pobl bod maethegwyr yn gorfodi diet cyfyngol iawn, ond nid yw hynny'n wir. Mewn gwirionedd, nid wyf yn gwahardd unrhyw gynhyrchion, ond rwy'n nodi camgymeriadau dietegol ac yn helpu i'w newid trwy roi awgrymiadau a ryseitiau newydd yr wyf wedi rhoi cynnig arnynt fy hun. Rwy'n cynghori fy nghleifion i beidio â gwrthsefyll newid ac i fod yn bwrpasol. Dim ond gyda grym ewyllys a phenderfyniad y gellir cyflawni canlyniad da mewn unrhyw faes bywyd, gan gynnwys newid arferion bwyta. Pan nad wyf yn gweithio, rwyf wrth fy modd yn mynd i ddringo. Ar nos Wener, rydych chi'n fwyaf tebygol o ddod o hyd i mi ar fy soffa, yn cwtsio gyda fy nghi ac yn gwylio rhywfaint o Netflix.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n