Dillad Nofio Disgownt Merched - Prynu Ar Gyfer Ffasiwn Neu Ar Gyfer Swyddogaeth?

Dillad Nofio Gostyngol i Ferched - Prynu Ar Gyfer Ffasiwn Neu Ar Gyfer Swyddogaeth?

Os ydych chi'n siopa am ddillad nofio disgownt i ferched, gofynnwch i chi'ch hun beth rydych chi'n chwilio amdano fwyaf yn y siwt. A fyddwch chi'n ei ddefnyddio ar gyfer chwaraeon dŵr achlysurol, gorwedd allan ar y traeth neu ddefnydd bob dydd? Bydd gwybod a ydych chi'n prynu ar gyfer ffasiwn neu ar gyfer swyddogaeth yn eich helpu i ddod o hyd i'r dillad nofio disgownt merched gorau i chi.

Os ydych chi'n ben ôl ar y traeth ac ond yn neidio yn y dŵr o bryd i'w gilydd i oeri ar ddiwrnod poeth, peidiwch â phoeni cymaint am adeiladu'r siwt nofio yn gadarn. Gallwch fforddio prynu siwt giwt, rhad os nad oes disgwyl iddi wrthsefyll llawer o ymestyn, tynnu a thynnu. Mae dillad nofio disgownt i fenywod yn cynnig prisiau cystadleuol nad ydynt yn sgrimpio ar arddull. Gallwch gael yr olwg ddiweddaraf ar ffracsiwn o'r gost.

Os ydych chi'n chwilio am ffasiwn dros swyddogaeth, edrychwch trwy gylchgronau swimsuit am y toriadau diweddaraf, hyd a ffitiadau mewn dillad nofio dylunwyr. Sylwch ar yr hyn yr ydych yn ei hoffi a ddim yn ei hoffi, ond peidiwch â seilio penderfyniadau ar y ffasiynau tedi. Ewch â'r delweddau meddwl hynny gyda chi wrth chwilio am ddillad nofio dylunwyr merched. Byddwch yn gwybod beth sydd mewn steil a byddwch yn gallu dewis eich ffefryn yn hyderus.

Prynu Dillad Nofio - Beth I Edrych Amdano Yn Y Ffordd O Swyddogaeth
Os ydych chi'n nofiwr glin ymroddedig, i mewn i aerobeg dŵr, neu ar y sgïau dŵr bob cyfle a gewch, gallwch elwa ar brisiau cystadleuol dillad nofio rhad, ond byddwch am gymryd ychydig o bethau i ystyriaeth cyn i chi ddechrau tynnu. siwtiau oddi ar y rac a'u rhoi yn y drol siopa.

Ar gyfer un, faint o draul ydych chi'n disgwyl ei gael allan o'ch siwt nofio. Os yw i fod i bara drwy'r haf, cymerwch hynny i ystyriaeth. Efallai y byddwch chi eisiau gwario ychydig mwy. Os ydych chi yn y pwll nofio lapiau ar gyfer ymarfer corff bob bore a gyda'r nos, mae'n debyg y byddwch chi'n gwisgo'n dda o brynu sawl mallots, a bydd gennych y cyfleustra o beidio â gorfod golchi sawl gwaith y dydd ynghyd â'r gallu i wneud hynny. rhowch newid lliw neu arddull i chi'ch hun. Dim ond yn gwybod beth rydych chi ei eisiau o'ch pryniant o ddillad nofio disgownt.

Dau, pa fath o ddŵr fyddwch chi ynddo? Bydd dŵr clorinedig o bwll nofio yn cael effeithiau gwahanol ar ffabrig nag y bydd dŵr o lyn, afon neu gefnfor. Mae clorin a halen yn effeithio ar liw ond gallent hefyd effeithio ar edafedd, gwythiennau a ffibrau ffabrig. Cynlluniwch i brynu sawl siwt nofio os ydych chi'n galed arnyn nhw. Y newyddion da yw bod rhai dillad nofio yn ddigon rhad i fforddio sawl un bob tymor.

Yn dri, dylai eich gweithgaredd bennu arddull y siwt nofio rydych chi'n ei brynu. Os ydych chi'n ddeifiwr, mae'n debyg nad bicini fyddai'r dewis gorau, mwyaf ymarferol ar gyfer siwt ymarfer. Yn yr un modd, os ydych chi'n addolwr haul, mae'n debyg na fyddai'r llinellau lliw haul o mallot neu danc / siwt sgort yn eich gwneud chi'n hapus. Os ydych chi'n ystyried prynu dillad nofio disgownt, mae'n debyg eich bod chi'n gobeithio arbed ychydig o arian. Nid yw'n arbediad da os nad ydych yn hapus gyda'r hyn rydych wedi'i brynu.

Felly, p'un a ydych chi'n prynu dillad nofio disgownt merched yn gobeithio llwytho i fyny ar sawl siwtiau ffasiynol neu sawl un swyddogaethol, bydd gwybod beth rydych chi'n ei ddisgwyl o'ch pryniant yn gwarantu eich bod chi'n ddefnyddiwr bodlon. Gwybod beth yw'r steiliau newydd a pha arddulliau y byddwch chi'n teimlo'n gyfforddus yn eu gwisgo. Wrth i chi archwilio'ch rheswm dros brynu dillad nofio disgownt i ferched, byddwch yn arfogi'ch hun i wneud pryniannau addysgiadol - y math o bryniant na fyddwch yn difaru yfory neu dair wythnos yn ddiweddarach.

Maethegydd. Prifysgol Bluffton, MS

Yn y byd sydd ohoni, mae patrymau bwyta ac ymarfer corff pobl wedi newid, ac yn aml ffordd o fyw sy'n achosi llawer o afiechydon sy'n gysylltiedig â diet. Credaf fod pob un ohonom yn unigryw - nid yw'r hyn sy'n gweithio i un yn helpu un arall. Yn fwy na hynny, gall hyd yn oed fod yn niweidiol. Mae gen i ddiddordeb mewn seicoleg bwyd, sy'n astudio perthynas person â'i gorff a'i fwyd, yn esbonio ein dewisiadau a'n dymuniadau am gynhyrchion penodol, anhawster cynnal pwysau corff gorau posibl, yn ogystal â dylanwad amrywiol ffactorau mewnol ac allanol ar archwaeth. Rwyf hefyd yn gasglwr ceir vintage brwd, ac ar hyn o bryd, rwy'n gweithio ar fy Mercedes 1993 W124. Efallai eich bod wedi baglu ar erthyglau yr wyf wedi cael sylw ynddynt, er enghraifft, yn Cosmopolitan, Elle, Grazia, Women's Health, The Guardian, ac eraill.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n