Rockbitch: Pussy Riot's English Cousins

Rockbitch: Pussy Riot's English Cousins

Mae Pussy Riot wedi achosi rwcws cywir yn y diwydiannau gwleidyddol a cherddoriaeth, gan ysgogi pob math o gyhuddiadau cythreulig a chri am ymddygiad amhriodol. Perfformiodd y ffeminyddion pync hunan-gyhoeddedig hyn “gyngherddau” radical yn Rwsia ond er gwaethaf eu henw band awgrymog, maent wedi gwneud pob un ohonynt yn llawn dillad. Mewn gwirionedd, maen nhw hyd yn oed wedi ychwanegu balaclavas lliwgar i'r gymysgedd. Dychmygwch faint o syndod fyddai awdurdodau Rwseg pe bai Pussy Riot mewn gwirionedd wedi bod yn Rockbitch: y band pync/metel/goth o Ye Olde England a berfformiodd eu caneuon yn noethlymun, gan ymgorffori gweithredoedd rhyw byw a defodau paganaidd ar y llwyfan. Dyma fy math o ferched.

Yn ddiddorol?

Dechreuodd y band yn ôl yn y 90au pan ddaeth criw o “stage sluts” rhywiol at ei gilydd a phenderfynu gwneud ychydig o gerddoriaeth. Ffurfiodd Amanda, y basydd, y grŵp a dechreuodd synau benywaidd diog, jazzaidd Red Abyss. Pan gafodd aelodau gwrywaidd y band eu cyfnewid am ferched, distyllodd Red Abyss yr enw paganaidd a chaffael Rockbitch: teyrnged i Kali, duwies Marwolaeth Hindŵaidd ac Erzulie, duwies cariad Voodoo.

Felly beth sydd mor ddadleuol am Rockbitch beth bynnag?

Nid yn unig roedden nhw’n cael rhyw byw ar lwyfan gydag aelodau eraill o’r band a pherfformwyr llwyfan – roedden nhw hefyd yn cael rhyw gyda’r gynulleidfa. Daethant yn enwog am eu traddodiad o’r “Condom Aur” a oedd yn golygu taflu’r condom aur cysegredig i’r gynulleidfa er mwyn i un gwyliwr lwcus ei adennill. Ei wobr arbennig ef neu hi oedd orgy band llawn cefn llwyfan ar ôl y sioe.

Perfformiodd Rockbitch gydag un weledigaeth mewn golwg: i greu “iwtopia paganaidd, pro-rhyw, benywaidd” nad oedd yn ofni arddangos ei rhywioldeb. Yn anad dim, buont yn rhannu'r weledigaeth hon ar draws Ewrop o 1998 tan 2002 nes bod Interpol Prydain yn meddwl eu bod yn mynd yn rhy boeth a thrwm i'r cyhoedd. Ailffurfiodd y band yn 2005 ar gyfer strafagansa cerddorol sans-sex, a theithio’n helaeth o amgylch y DU ac UDA.

Nid yw Rockbitch yn perfformio mwyach, ond maen nhw'n gadael etifeddiaeth o wylltineb rhywiol gwyllt a mwy nag ychydig o wynebau hapus. Cymerwch Andy o Southampton, er enghraifft, a gollodd ei wyryfdod i orgy preifat Rockbitch. Nawr dyna stori yr hoffem ei chlywed!

Neges ddiweddaraf gan Elena Ognivtseva (gweld pob)

Maethegydd, Prifysgol Cornell, MS

Rwy'n credu bod gwyddor maeth yn gynorthwyydd gwych ar gyfer gwella iechyd ataliol a therapi atodol mewn triniaeth. Fy nod yw helpu pobl i wella eu hiechyd a'u lles heb arteithio eu hunain gyda chyfyngiadau dietegol diangen. Rwy’n cefnogi ffordd iach o fyw – rwy’n chwarae chwaraeon, yn beicio, ac yn nofio yn y llyn trwy gydol y flwyddyn. Gyda fy ngwaith, rwyf wedi cael sylw yn Vice, Country Living, cylchgrawn Harrods, Daily Telegraph, Grazia, Women's Health, a chyfryngau eraill.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n