Thong Bikinis - Sut i Fwynhau Siglo'r Swimsuit Sexy hwnnw

Thong Bikinis - Sut i Fwynhau Siglo'r Swimsuit Sexy hwnnw

Pan fyddwch chi'n meddwl am ddillad nofio thong, efallai y byddwch chi'n meddwl ychydig eiliadau am wisgo un yn gyhoeddus erioed. Wedi'r cyfan, mae'r bikinis hyn yn hynod o fach - nid ydynt yn gorchuddio llawer o gwbl. Y cyfan sydd gennych chi yw ychydig o frethyn rhyngoch chi a phawb arall. Ar y llaw arall, yno mae gwefr y gwisgoedd nofio rhywiol hyn.

Y newyddion gwych yw nad oes rhaid i chi feddu ar gorff di-ffael i allu rocio thong bikinis yn y pwll neu'r traeth. Felly os ydych chi'n barod i fynd allan yna yn gwisgo dillad nofio thong, dyma ychydig o awgrymiadau ar gyfer eu siglo.

Yn gyntaf, rydych chi eisiau cael lliw haul braf. Er y gall pelydrau'r haul fod yn beryglus i'ch croen, mae yna lawer o danneriaid artiffisial ar y farchnad y gallwch eu defnyddio. Fel hyn byddwch yn cael lliw haul gwych. Gyda lliw haul gwych byddwch yn edrych yn drawiadol mewn thong bikinis.

Byddwch am gael rhywfaint o hunan-hyder yn ogystal i dynnu oddi ar strutting arddull hwn o bicinis rhywiol. Nid yw bob amser yn hawdd mynd allan ar draeth yn gwisgo bicini thong neu llinynnol am y tro cyntaf. Er mwyn magu hyder, ymarferwch ei wisgo gartref. Strutiwch o flaen eich drych. Ewch allan yn yr iard gefn a dechrau dod i arfer â gwisgo'r steil hwn o ddillad nofio rhywiol. Yna byddwch yn bendant yn llawer mwy cyfforddus a mwy hyderus wrth wisgo dillad nofio thong allan yn y pwll.

Gall fod yn syniad da i wneud ychydig o ymarfer corff hefyd cyn i chi wisgo dillad nofio thong. Efallai y byddwch am ganolbwyntio'n benodol ar eich pen-ôl a'ch coesau. Perfformiwch rai ymarferion sy'n cadarnhau'r rhannau hyn o'ch corff. Ar ben hynny, gall rhai cardio helpu i doddi pwysau diangen i'ch helpu i edrych ar eich gorau.

Os nad ydych chi'n gyfforddus mewn bikinis g-string eto, mae yna arddulliau eraill o thong bicinis i ddewis ohonynt hefyd. Dewiswch fath arall sy'n gorchuddio ychydig mwy fel eich bod chi'n teimlo'n gyfforddus. Gallwch chi bob amser weithio'ch ffordd i wisgo dillad nofio mwy dadlennol unwaith y byddwch chi'n magu hyder.

Ystyriwch feithrin perthynas amhriodol cyn i chi fynd allan yn y pwll hefyd. Gan eich bod chi'n datgelu digon o groen, rydych chi am i'ch coesau edrych yn anhygoel. Meddyliwch am eu cwyro neu gwnewch yn siŵr eich bod yn eu heillio'n berffaith. Mae cwyro ardal y bicini yn aml yn syniad gwych cyn gwisgo un o'r bikinis sgim.

Gan ddefnyddio'r canllawiau hyn, byddwch i gyd yn barod i rocio dillad nofio thong mewn dim o amser. Defnyddiwch yr awgrymiadau hyn ynghyd ag agwedd wych. Hanner yr her fydd eich agwedd. Dywedwch wrth eich hun eich bod yn boeth ac y byddwch yn actio felly yn y pwll. Ewch allan yna - mwynhewch - a pheidiwch â gadael yr holl hwyl bicini rhywiol i'r merched eraill!

Rhannwch a Mwynhewch

Mae Barbara yn awdur llawrydd ac yn gynghorydd rhyw a pherthnasoedd yn Dimepiece LA a Peaches and Screams. Mae Barbara yn ymwneud â mentrau addysgol amrywiol sydd â'r nod o wneud cyngor rhyw yn fwy hygyrch i bawb a chwalu stigmas ynghylch rhyw ar draws cymunedau diwylliannol amrywiol. Yn ei hamser hamdden, mae Barbara yn mwynhau treillio trwy farchnadoedd vintage yn Brick Lane, gan archwilio lleoedd newydd, paentio a darllen.

Y diweddaraf o Ffordd o Fyw

SEFYLLFA RHYW LWY SOFA

Mae sefyllfa rhyw llwy soffa yn ardderchog os ydych chi'n ymlacio ac yn gadael i'ch dyn gymryd rheolaeth. Mae'n