GDPR-i poliitika

Mis on GDPR

Andmekaitse üldmäärus (EL) (GDPR) on EL õiguses sisalduv määrus, mis käsitleb andmekaitset ja eraelu puutumatust Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). GDPR on oluline osa ELi eraelu puutumatust ja inimõigusi käsitlevatest õigusaktidest, eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 lõikest 1. See käsitleb ka isikuandmete edastamist väljapoole EL-i ja EMP piirkondi. GDPR-i esmane eesmärk on suurendada üksikisikute kontrolli ja õigusi oma isikuandmete üle ning lihtsustada rahvusvahelise äri reguleerivat keskkonda.[1] Andmekaitsedirektiivi 95/46/EÜ asendav määrus sisaldab sätteid ja nõudeid, mis on seotud EMP-s asuvate isikute (GDPR-is ametlikult andmesubjektide) isikuandmete töötlemisega ning seda kohaldatakse kõikidele ettevõtetele – olenemata selle asukoht ja andmesubjektide kodakondsus või elukoht – see tähendab EMP-s asuvate isikute isikuandmete töötlemist. GDPR võeti vastu 14. aprillil 2016 ja jõustus alates 25. maist 2018. Kuna GDPR on määrus, mitte direktiiv, on see vahetult siduv ja kohaldatav.

Definitsioon võetud Wikipediast

Ajakirja Giejo kohta

Giejo Magazine on kirjastusettevõte, mis pakub kulutõhusaid trüki- ja meedialahendusi kasvavale hulgale ettevõtetele ja organisatsioonidele.

Poliitika ja protseduurid

Teadlikkus

25. mail 2018 jõustunud õigusaktide kohaselt on Giejo Magazine teavitanud kõiki oma töötajaid muudatusest, muudatuse toimumise kuupäevast ja GDPR-i seaduse mittejärgimise tagajärgedest. See dokument peaks hõlmama astutud samme ning kehtestatud põhimõtteid ja protseduure.

Teave, mida me hoiame

Ajakiri Giejo on sõlminud lepingu oma tarnijatega, kes pakuvad neile tooteid, et võimaldada neil klientidega sõlmitud müügilepingust kinni pidada.

Giejo Magazine ei jaga oma tarnijate või klientide andmeid kellegi teisega ilma selle ettevõtte kõrgema juhi eelneva nõusolekuta. Andmed, mida me säilitame, on ettevõtte nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kontaktisiku nimi ja ametinimetus.

Kõik kontaktid, mis on saadud kas otsesest kontaktist loetletud ettevõttega, visiitkaartidest, mis on antud Giejo Magazine'i töötajale koosolekul või äriüritusel, kohalikest telefonikataloogidest või muudest meediareklaami allikatest ja kogu maailmas laiveeb (internet). See andmebaas sisaldab ettevõtet, kontakti, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Meil ei ole ettevõtte kohta muid andmeid.

Kõiki meie andmebaase uuendatakse regulaarselt pärast iga postituse lõppu ja kõik tagastamised, tellimusest loobutud või blokeeritud päringud võetakse arvesse 72 tunni jooksul pärast nende saamist.

Teave suhtluse ja privaatsuse kohta

Andmed, mida säilitatakse ajakirja Giejo vihmavarju all Giejo Magazine Magazines'i kasutamiseks, on mõeldud ainult selleks, et küsida teavet kahe ajakirja uudiste ja sündmuste, vabade töökohtade jms kohta ning seejärel saata ka üksikasju ajakirja lõpliku avaldamise kohta. ajakiri. Seda kasutatakse ka selleks, et kutsuda ettevõtteid nimetatud väljaannete raames reklaamima.

Kõik meie andmed on koostatud andmetest, mis on avalikult kättesaadavad, nt telefonikataloogid, ülemaailmne veeb (internet), visiitkaardid, kontorist väljas olevad vastused jne.

Kas jagate või müüte minu andmeid?
Me ei avalda teie kohta teavet üldisele väljalasele ega müü seda teavet.

Võime jagada isikuandmeid äripartneritega, sealhulgas: kullerite ja ajakirjade levitajatega, IT-teenuste pakkujatega, kes abistavad sisemiste IT-probleemidega. Turundusanalüütikaettevõtted, mis annavad meile ülevaate meie toodetest ja sellest, kuidas olla tõhusamad. Makseteenuse pakkujad, kes töötlevad teavet meie nimel. Juristid, kes esindavad meid juriidilise nõude korral Regulaatorid ja õiguskaitseorganid (kui on seaduslik põhjus nendega andmeid jagada). Otsingumootorite operaatorid, mis aitavad meil mõista, kuidas parandada meie nähtavust võrgus.

Kui soovite meiega oma privaatsuse küsimustes ühendust võtta:
Andmekaitseametnik on: Barbara Santini. [meiliga kaitstud]

Üksikisiku õigused

Tagamaks, et adressaadil on mis tahes meie väljaande puhul valida meililistis püsimiseks või meililistist loobumiseks, veendume, et kõigi väljasaadetavate meilide põhjal on fraas „Tühista tellimine”. .

• Kui soovite nende meilide tellimusest loobuda, märkige teemareale "Tühista tellimus" ja saatke meil tagasi. Viimaste GDPR-i reeglite kohaselt eemaldatakse teie andmed meililistist.

Kui oleme saanud teile e-kirja, milles palutakse teid meie ajakirjade meililistist eemaldada, märgime teie e-posti meililistis kirjaga „Tühista tellimus”, kuid hoiame teid nimekirjas, et tagada visiitkaardi või mõne muu muul suhtlusviisil, et me ei lisa seda aadressi uuesti ilma selle isikuga eelnevalt ühendust võtmata.

Subjekti juurdepääsu taotlused

Kui taotlete juurdepääsu oma andmetele, teeme selle 48 tunni jooksul pärast taotluse saamist, välja arvatud juhul, kui andmekaitseametnik (andmekaitseametnik) ei ole kättesaadav, nt puhkused, haigus jne. Sellisel juhul teavitab e-kirju jälgiv isik. isikule või ettevõttele vastavalt, et taotlus täidetakse niipea, kui nad naasevad.

Isikuandmete töötlemise seaduslik alus

Ajakirjade reklaamimiseks saadame teavet oma meililistidele. Kõik andmed on kogutud mitme aasta jooksul äriühendustest, võrguüritustest, ülemaailmsest veebist (Internet), kontorivälisest teabest ja avalikust domeenist.

Me ei ole teadlikult kogunud teavet ebaseaduslikult.

Nõusolek

Nagu eespool jaotises Seaduslik alus öeldud, on kõik meie andmed kogutud äriühendustest, võrgusündmustest, ülemaailmsest veebist (Internet), kontorivälistest vastustest või avalikust domeenist. Kui ettevõtte andmed on loetletud ülemaailmses veebis (internetis), on need loetletud selleks, et teised potentsiaalsed kliendid/kliendid saaksid nendega ühendust võtta.

Kõik muudatused tehakse 48 tunni jooksul pärast taotluse saamist, välja arvatud juhul, kui andmekaitseametnik pole ülaltoodud viisil kättesaadav.

Lapsed

Ajakiri Giejo ei säilita andmeid alla 18-aastaste laste kohta.

Mis tahes meie ajakirjades avaldatud teave, mis sisaldab teavet või pilte laste kohta, on saadetud otse meile ja asjaomaselt isikult, ettevõttelt või koolilt on selleks antud eelnev nõusolek.

Andmete rikkumine

Ajakiri Giejo on hoolitsenud selle eest, et me ei rikuks ühtki andmekaitseaspekti.

Kui saame teate andmete rikkumise kohta (st et ettevõte või isik ei soovinud olla meie meililistis), palume DPO-l (andmekaitseametnikul) nendega esimesel võimalusel ühendust võtta, anda ettevõttele selgitus selle kohta, kuidas me nende andmed saime, ja protseduurid, mis tagavad, et need meie meililistist eemaldatakse.

Järgime brošüüri eelmises osas loetletud protseduure.
Kavandatud andmekaitse ja andmekaitse mõju hindamine
Meie meililistides hoitavad andmed on Giejo Magazinedi omand ega ole kõrge riskiga.

Andmed sisaldavad järgmist teavet, ettevõte, kontakt, ettevõtte aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.

Kasutame oma valduses olevaid andmeid oma ajakirjade potentsiaalsetele reklaamijatele ajakirjade reklaamimiseks.

Andmekaitseametniku

Ajakiri Giejo on taotlenud ülalnimetatud ametikoha määramist ettevõtte direktorile, kes vastutab meie poolt kasutatavate andmete haldamise eest.

Kõik andmed salvestatakse turvalises pilvepõhises süsteemis

Ajakirjas Giejo on kaks täiskohaga töötajat ja kolm osalise tööajaga töötajat. Kõik töötajad on teadlikud kehtivatest põhimõtetest ja protseduuridest ning neid teavitatakse kõigist uuendustest.

rahvusvaheliselt

Giejo Magazine ei tegutse väljaspool Ühendkuningriiki.

IT turvalisus

Osana meie poliitikast ja protseduuridest on Giejo Magazine astunud järgmised sammud, et tagada meie valduses olevate andmete turvalisus.

Ettevõtlust ähvardavate ohtude ja riskide hindamine

Nagu ülalpool loetletud, hoiame oma ajakirjade reklaamimiseks väga väikest hulka äriandmeid. Ükski meie valduses olevatest andmetest ei avalda meililistis loetletud ettevõttele rahalist mõju.

Need andmed ei ole tundlikud ega konfidentsiaalsed.

Esmatähtis küber

Minimaalse võimaliku turvarikkumise tagamiseks kutsume kolmandast osapoolest IT-teenuse pakkuja meie süsteemidele täieliku turvalisuse tagama.

Süsteemi konfiguratsioon/tulemüürid ja lüüsid

Kõikidele meie poolt kasutatavatele arvutisüsteemidele on paigaldatud äriviirusetõrjetarkvara, mida juhib väline IT-ettevõte, kes jälgib viiruste ja troojalaste rünnakute ohtu ning uuendab tarkvara regulaarselt.

Juurdepääsu juhtelemendid

Meililiste kasutavas süsteemis oleme piiranud juurdepääsu sellele süsteemile ühele inimesele. Süsteem nõuab süsteemi sisenemiseks parooli, mida muudetakse regulaarselt. Meie lairibasüsteemi kontrollib IT-ettevõte parooliga ja see on 15-märgiline parool.

Kui mõni töötaja Giejo Magazine'ist lahkub või on pikemat aega eemal, tühistatakse kõik juurdepääsuõigused ja parool.

Malware protection

Meililisti kasutavasse süsteemi on installitud ettevõtte viirusetõrjetarkvara, mida jälgib väline IT-ettevõte.

Pahavarakaitse paigaldatakse viirusetõrjetarkvarale eraldi ja seda jälgitakse regulaarselt automaatselt tehtavate uuenduste osas.

Paigutuste haldus ja süsteemitarkvara uuendused

Meililistid kasutav süsteem on Windows 10 süsteemiga arvuti, mille tarkvara värskendused automaatselt käivad.

Andmete turvamine liikvel olles ja kontoris

Oleme astunud kõik võimalikud sammud, et tagada meie poolt säilitatavate andmete turvalisus. Giejo Magazine on kokku leppinud, et andmeid salvestatakse ainult üldiseks kasutamiseks pilves, mitte andmeid kasutavas süsteemis. Andmete töökohast eemale transportimiseks ei kasutata kaasaskantavat kõvaketast ega usb-seadet.

Kuna kontorikeskkonnas kasutatav lairibasüsteem on parooliga krüpteeritud, ei luba me ühelgi välisel ebausaldusväärsel seadmel võrku ühenduda. Kui kolleeg toob meie võrku kasutamiseks arvuti, peab tal olema installitud viirusetõrjetarkvara, et vähendada potentsiaalse ohu või trooja rünnaku ohtu.

Andmete kaitsmine pilves

Kõik meie käsutuses olevad andmed salvestatakse turvalises pilvepõhises crm-süsteemis.

Meie kasutatav pilvepõhine süsteem on hästi tuntud riiklik ettevõte, mille asukoht on Ühendkuningriigis.

Varundage oma andmed

Giejo Magazine hoolitseb selle eest, et meie valduses olevad andmed oleks pärast iga kasutuskorda varundatud ja pilves taastatud. Kogu viirusetõrje- ja pahavaratarkvara töötab iganädalaselt, et tagada andmete turvalisus.

Andmete välist varukoopiat tehakse igakuiselt pilve abil, mitte aga liikvel olles.

personali koolitus

Kõik Giejo Magazine'i töötajad on läbinud meie IT-ettevõtte koolituse nende süsteemidele suunatud küberrünnaku võimalike ohtude kohta.

Kõik töötajad teevad regulaarselt süsteemides majapidamistöid, tühjendades e-posti pakkujate postikaste ja puhastades oma arvuteid.

Meie IT-ettevõte teavitab meid regulaarselt võimalikest riskidest või ohtudest ning sellest, milliseid samme ohu ilmnemisel ette võtta.

Probleemide kontrollimine

Giejo Magazine'i majapidamise osana kontrollige regulaarselt, et kogu süsteemidesse installitud tarkvara oleks ajakohane ja töötab õigesti. Kõik võimalikud riskid või ohud, mida viirusetõrje- või pahavaratarkvaras näidatakse, tegutsevad viivitamatult ja kas karantiini pannakse või hävitatakse, arvestades erinevat tarkvara. Seejärel käivitatakse tarkvara uuesti, et tagada riski või ohu kõrvaldamine.

Tea, mida teed

Ajakiri Giejo kontrollib regulaarselt meie valduses olevaid andmeid, et tagada nende ohutus ja viirusevabadus. Kogu arvutisse installitud turbetarkvara, mis kasutab andmeid, on ostetud usaldusväärselt sertifitseeritud tarnijalt ja on seaduslik.

Tarkvara kontrollitakse pidevalt, et tagada selle ajakohasus.

Minimeerige oma andmed

Meie salvestatud andmeid kasutatakse regulaarselt aastaringselt.