3 دقیقه خوانده شده

استعدادهای محلی، مواد محلی و الهامات شخصی، داستان موفقیت ساخت دریا را در ایالات متحده ایجاد می کند

هنگامی که آن جانسون و آرا دیوید در سال 2003 به چوب لباسی برای کت و حوله خود نیاز داشتند، کاری را که بسیاری انجام می دهند، انجام ندادند.

ادامه مطلب »