1 دقیقه خواندن

BULLET JOURNALING

مجله گلوله نوعی دفتر خاطرات یا دفترچه یادداشت پیشرفته با بخش‌های سازمان‌دهی‌شده برای ثبت وظایف یا فعالیت‌های مورد انتظار آن‌ها است.

ادامه مطلب »
1 2 3 ... 109