1 دقیقه خواندن

چرا آمفیزم در افراد سیگاری ماری جوانا بیشتر از افراد سیگاری رایج است؟

مانند دود تنباکو، دود ماری جوانا حاوی مواد شیمیایی مضر از جمله سیانید هیدروژن، اکسیدهای معطر و نیتروژن است. همه اینها می توانند باعث آمفیزم شوند. سیگاری های ماری جوانا

ادامه مطلب »
1 2 3 ... 78