4 دقیقه خوانده شده

ترپن ها چیست؟

ترپن ها بزرگترین گروه از ترکیبات گیاهی هستند. آنها به طور طبیعی در مریم گلی اسپانیایی، مرکبات، شاهدانه و بسیاری از گیاهان دیگر وجود دارند. آنها

ادامه مطلب »
4 دقیقه خوانده شده

CBD GUMMIES چیست؟

آدامس ها جایی در بین دسته های غذای سالم و شیرینی ها قرار دارند. طولی نکشید که بزرگترها بزرگ شده بودند

ادامه مطلب »
4 دقیقه خوانده شده

آیا CBD روانی است؟

مطالعات بسیار کمی به CBD به عنوان روان‌گردان اشاره می‌کنند. اما آیا روانگردان است؟ این مقاله آن جنبه را در نظر می گیرد. یک ماده در نظر گرفته می شود

ادامه مطلب »
1 2 3 ... 73