4 دقیقه خوانده شده

ترپن ها در روغن CBD

کانابینوئیدهایی مانند CBD با گیرنده های اندوکانابینوئید واقع در سراسر بدن تعامل دارند. آنها به طور موثر بیماری های عمده ای مانند اضطراب، بی خوابی،

ادامه مطلب »
4 دقیقه خوانده شده

آیا CBD روانی است؟

کانابیدیول (CBD) یک ترکیب کانابینوئیدی است که از گیاهان شاهدانه استخراج می شود. اکثر کاربران پس از استفاده از CBD اثرات روانگردان و سرخوشی را گزارش نمی کنند

ادامه مطلب »
4 دقیقه خوانده شده

چه مقدار CBD موضعی باید استفاده کنم؟

مواد موضعی کانابیدیول (CBD) شامل مواد موضعی تزریق شده با روغن کانابیدیول است. مصرف کنندگان موضعی از مزایای کانابیدیول از طریق پوست خود بهره می برند. کاربران به ترکیبات کانابیدیول پاسخ می دهند

ادامه مطلب »