ગોપનીયતા નીતિ

Welcome to https://shopgiejo.com (the “Site”). We understand that privacy online is important to users of our Site, especially when conducting business. This statement governs our privacy policies with respect to those users of the Site (“Visitors”) who visit without transacting business and Visitors who register to transact business on the Site and make use of the various services offered by
Giejo Magazine (collectively, “Services”) (“Authorized Customers”).

"વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી"

કોઈ પણ માહિતીનો સંદર્ભ આપે છે કે જેની ઓળખ, સંપર્ક, અથવા તે વ્યક્તિની ઓળખ માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે જેમની સાથે આવી માહિતી સંબંધિત છે, નામ, સરનામું, ફોન નંબર, ફેક્સ નંબર, ઇમેઇલ સરનામું, નાણાકીય પ્રોફાઇલ, સામાજિક સુરક્ષા સહિત નંબર અને ક્રેડિટ કાર્ડ માહિતી. વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીમાં તે માહિતી શામેલ નથી જે અજ્ anonymાત રૂપે એકત્રિત કરવામાં આવે છે (એટલે ​​કે, વ્યક્તિગત વપરાશકર્તાની ઓળખ વિના) અથવા વસ્તી વિષયક માહિતી, જે કોઈ ઓળખાયેલ વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલ નથી.

વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે?

અમે અમારા બધા મુલાકાતીઓ પાસેથી મૂળભૂત વપરાશકર્તા પ્રોફાઇલ માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ. અમે અમારા અધિકૃત ગ્રાહકો પાસેથી નીચેની વધારાની માહિતી એકત્રિત કરીએ છીએ: નામ, ઇમેઇલ સરનામું, ફોન નંબર, સરનામું, સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ માહિતી,

સંસ્થાઓ કઈ માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે?

અમારા સીધા માહિતીના સંગ્રહ ઉપરાંત, અમારા તૃતીય પક્ષ સેવા વિક્રેતાઓ (જેમ કે ક્રેડિટ કાર્ડ કંપનીઓ, કલીઅરિંગ હાઉસ અને બેન્કો) જે ક્રેડિટ, વીમા અને એસ્ક્રો સેવાઓ જેવી સેવાઓ પ્રદાન કરી શકે છે તે આ માહિતી અમારા મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકો પાસેથી એકત્રિત કરી શકે છે. આ તૃતીય પક્ષો આવી માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે તેના પર અમે નિયંત્રણ રાખતા નથી, પરંતુ અમે તેમને મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકો તરફથી આપવામાં આવેલી વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે તે જણાવવા માટે કહીએ છીએ. આમાંના કેટલાક તૃતીય પક્ષો મધ્યસ્થી હોઈ શકે છે જે વિતરણ સાંકળમાં લિંક્સ તરીકે સંપૂર્ણપણે કાર્ય કરે છે, અને તેમને આપેલી માહિતીને સંગ્રહિત, જાળવી રાખતા નથી અથવા તેનો ઉપયોગ કરતા નથી.

સાઇટ વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે?

અમે સાઇટને કસ્ટમાઇઝ કરવા, યોગ્ય સેવા પ્રદાન કરવા અને સાઇટ પર ખરીદી અને વેચાણની વિનંતીઓ પૂર્ણ કરવા માટે વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અમે સાઇટ પર સંશોધન અથવા ખરીદી અને વેચાણની તકો વિશે અથવા સાઇટના વિષયને લગતી માહિતી વિશે મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકોને ઇમેઇલ કરી શકીએ છીએ. અમે વિશિષ્ટ પૂછપરછના જવાબમાં મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકોનો સંપર્ક કરવા અથવા વિનંતી કરેલી માહિતી પ્રદાન કરવા માટે વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીનો ઉપયોગ પણ કરી શકીએ છીએ.

માહિતી કોની સાથે વહેંચી શકાય?

અધિકૃત ગ્રાહકો વિશે વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી અન્ય અધિકૃત ગ્રાહકો સાથે શેર કરી શકાય છે જેઓ અન્ય અધિકૃત ગ્રાહકો સાથે સંભવિત વ્યવહારોનું મૂલ્યાંકન કરવા માંગતા હોય. અમે અમારા મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકોના વસ્તી વિષયક સહિત, અમારા સંલગ્ન એજન્સીઓ અને તૃતીય પક્ષ વિક્રેતાઓ સાથે અમારા વિઝિટર્સ વિશે એકત્રીત માહિતી શેર કરી શકીએ છીએ. અમે માહિતી પ્રાપ્ત કરવા અથવા અમારા દ્વારા અથવા અમારી વતી કાર્યરત કોઈપણ એજન્સી દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવતા "optપ્ટઆઉટ" થવાની તક પણ આપીએ છીએ.

વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી કેવી રીતે સંગ્રહિત થાય છે?

Giejo મેગેઝિન દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલી વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે અને તે ઉપર સૂચવ્યા મુજબ ઉપયોગ સિવાય તૃતીય પક્ષો અથવા Giejo મેગેઝિનના કર્મચારીઓ માટે ઍક્સેસિબલ નથી.

માહિતી સંગ્રહ, ઉપયોગ અને વિતરણ વિષે મુલાકાતીઓને કઈ પસંદગીઓ ઉપલબ્ધ છે?

મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકો સૂચના મુજબ ઇમેઇલ્સનો જવાબ આપીને, અથવા અમારો સંપર્ક કરીને, અમારું અને / અથવા અમારા વિક્રેતાઓ અને આનુષંગિક એજન્સીઓ દ્વારા અવાંછિત માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનું અથવા તેનાથી સંપર્ક કરવાનું પસંદ કરી શકે છે. [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]

Cookies

કૂકી એ માહિતીની એક સ્ટ્રિંગ છે જે વેબસાઇટ મુલાકાતીનાં કમ્પ્યુટર પર સંગ્રહિત કરે છે અને મુલાકાતીનો બ્રાઉઝર મુલાકાતીને દર વખતે વેબસાઇટ પર પ્રદાન કરે છે.

અમે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે “કૂકીઝ” નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે તમારા બ્રાઉઝરને બધી કૂકીઝનો ઇનકાર કરવા અથવા કૂકી ક્યારે મોકલવામાં આવી રહી છે તે સૂચવવા સૂચના આપી શકો છો. તેમ છતાં, જો તમે કૂકીઝ સ્વીકારશો નહીં, તો તમે અમારી સેવાના કેટલાક ભાગોને ઉપયોગમાં લઈ શકશો નહીં.

શું કૂકીઝ સાઇટ પર વપરાય છે?

કૂકીઝનો ઉપયોગ વિવિધ કારણોસર થાય છે. અમે અમારા મુલાકાતીઓની પસંદગીઓ અને તેઓએ પસંદ કરેલી સેવાઓ વિશેની માહિતી મેળવવા માટે કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અમે અમારા અધિકૃત ગ્રાહકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે સુરક્ષા હેતુઓ માટે પણ કૂકીઝનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ અધિકૃત ગ્રાહક લોગ ઓન થયેલ હોય અને સાઇટ 10 મિનિટથી વધુ સમય માટે બિનઉપયોગી હોય, તો અમે આપમેળે અધિકૃત ગ્રાહકને બંધ કરી દઈશું. જે મુલાકાતીઓ તેમના કમ્પ્યુટર પર કૂકીઝ રાખવા માંગતા ન હોય તેમણે https://shopgiejo.com નો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેમના બ્રાઉઝર્સને કૂકીઝનો ઇનકાર કરવા માટે સેટ કરવું જોઈએ, આ ખામી સાથે કે વેબસાઈટની અમુક વિશેષતાઓ કૂકીઝની સહાય વિના યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકશે નહીં.

અમારી સેવા પ્રદાતાઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી કૂકીઝ

જ્યારે તમે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો છો ત્યારે અમારા સેવા પ્રદાતાઓ કૂકીઝનો ઉપયોગ કરે છે અને તે કૂકીઝ તમારા કમ્પ્યુટર પર સ્ટોર થઈ શકે છે. અમારા કૂકીઝ માહિતી પૃષ્ઠમાં કયા કૂકીઝનો ઉપયોગ થાય છે તે વિશે તમે વધુ વિગતો મેળવી શકો છો.

WPLegalPages લોગિન માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે?

Giejo Magazine uses login information, including, but not limited to, IP addresses, ISPs, and browser types, browser version, pages visited, date and time of visit, to analyze trends, administer the Site, track a user’s movement and use, and gather broad demographic information.

ભાગીદારો અથવા સેવા પ્રદાતાઓ પાસે સાઇટ પર મુલાકાતીઓ અને / અથવા અધિકૃત ગ્રાહકો તરફથી વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીની ઍક્સેસ છે?

Giejo મેગેઝીને સંખ્યાબંધ વિક્રેતાઓ સાથે ભાગીદારી અને અન્ય જોડાણોમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને ચાલુ રાખશે. આવા વિક્રેતાઓને સેવાની પાત્રતા માટે અધિકૃત ગ્રાહકોના મૂલ્યાંકન માટેના આધારને જાણવાની જરૂરિયાત પર અમુક વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીની ઍક્સેસ હોઈ શકે છે. અમારી ગોપનીયતા નીતિ તેમના સંગ્રહ અથવા આ માહિતીના ઉપયોગને આવરી લેતી નથી.

સાઈટ વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખે છે?

અમારા બધા કર્મચારીઓ અમારી સુરક્ષા નીતિ અને વ્યવહારથી પરિચિત છે. અમારા મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકોની વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી ફક્ત મર્યાદિત સંખ્યામાં લાયક કર્મચારીઓ માટે જ .ક્સેસ કરી શકાય છે જેમને માહિતીની gainક્સેસ મેળવવા માટે પાસવર્ડ આપવામાં આવે છે. અમે નિયમિત ધોરણે અમારી સુરક્ષા સિસ્ટમો અને પ્રક્રિયાઓનું auditડિટ કરીએ છીએ. ઇન્ટરનેટ પર મોકલેલી માહિતીને સુરક્ષિત રાખવા માટે, સંવેદનશીલ માહિતી, જેમ કે ક્રેડિટ કાર્ડ નંબર અથવા સામાજિક સુરક્ષા નંબરો, એન્ક્રિપ્શન પ્રોટોકોલ દ્વારા સુરક્ષિત છે. જ્યારે અમે સલામત સાઇટ જાળવવા વ્યાવસાયિક રૂપે વાજબી પગલાં લઈએ છીએ, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક સંદેશાવ્યવહાર અને ડેટાબેસેસ ભૂલો, ચેડાં, અને બ્રેક-ઇન્સને આધિન હોય છે, અને અમે ખાતરી આપી નથી કે બાંહેધરી આપી શકીએ નહીં કે આવી ઘટનાઓ થશે નહીં અને અમે મુલાકાતીઓને અથવા તેના માટે જવાબદાર નહીં હોઈએ. આવી કોઈ પણ ઘટનાઓ માટે ગ્રાહકોને અધિકૃત.

વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીમાં મુલાકાતીઓ કોઈપણ અચોક્કસતાને કેવી રીતે સુધારી શકે છે?

મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકો તેમના વિશેની વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીને અપડેટ કરવા અથવા અમને ઇમેઇલ કરીને કોઈપણ અચોક્કસતાને સુધારવા માટે અમારો સંપર્ક કરી શકે છે. [ઇમેઇલ સુરક્ષિત] .

શું મુલાકાતી સાઇટ દ્વારા એકત્રિત વ્યક્તિગત ઓળખી શકાય તેવી માહિતીને કાઢી અથવા નિષ્ક્રિય કરી શકે છે?

અમે મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકોને સંપર્ક કરીને સાઇટના ડેટાબેઝમાંથી વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીને કા deleteી / નિષ્ક્રિય કરવા માટેની પદ્ધતિ સાથે પ્રદાન કરીએ છીએ. જો કે, બેકઅપ્સ અને કાtionsી નાખવાના રેકોર્ડ્સને કારણે, અમુક અવશેષ માહિતી જાળવ્યા વિના વિઝિટરની એન્ટ્રી કા entryી નાખવી અશક્ય થઈ શકે છે. જે વ્યક્તિ વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીને નિષ્ક્રિય કરવાની વિનંતી કરે છે તે આ માહિતીને વિધેયાત્મકરૂપે કા deletedી નાખવામાં આવશે, અને અમે તે વ્યક્તિને લગતી વ્યક્તિગત ઓળખી શકાય તેવી માહિતીને કોઈપણ રીતે આગળ વધારશે નહીં, તેનું વેચાણ કરીશું નહીં.

તમારા અધિકારો

આ ડેટા સંરક્ષણ કાયદા હેઠળ તમારી પાસેના અધિકારના સારાંશ છે

 • ઍક્સેસ કરવાનો અધિકાર
 • સુધારણા કરવાનો અધિકાર
 • કાઢી નાખવાનો અધિકાર
 • પ્રક્રિયા પ્રતિબંધિત કરવાનો અધિકાર
 • પ્રક્રિયા કરવા સામે વાંધો લેવાનો અધિકાર
 • ડેટા પોર્ટેબીલીટીનો અધિકાર
 • સુપરવાઇઝરી અધિકારીને ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર
 • સંમતિ પાછી ખેંચવાનો અધિકાર

બાળકોની ગોપનીયતા

Our Service does not address “Children”, anyone under the age of 18 years , and we do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18 years.

જો તમે માતા-પિતા અથવા વાલી છો અને તમે જાણતા હોવ કે તમારા બાળકે અમને વ્યક્તિગત માહિતી પૂરી પાડી છે, તો કૃપા કરીને પ્રદાન કરેલી સંપર્ક વિગતોમાં તરત જ અમારો સંપર્ક કરો. જો અમને ખબર પડે કે 18 વર્ષથી નીચેના બાળકોએ વ્યક્તિગત માહિતી પ્રદાન કરી છે, તો અમે અમારા સર્વરમાંથી તરત જ માહિતી કાઢી નાખીશું.

કાયદા સાથે પાલન

કાયદાનું પાલન કરવા માટે વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીની જાહેરાત. અમે કોર્ટના આદેશ અથવા સબપોના અથવા કાયદા અમલીકરણ એજન્સી દ્વારા માહિતી પ્રકાશિત કરવાની વિનંતીનું પાલન કરવા માટે વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી જાહેર કરીશું. જ્યારે અમારા મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકોની સુરક્ષા માટે વ્યાજબી રીતે જરૂરી હોય ત્યારે અમે વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી પણ જાહેર કરીશું.

ગોપનીયતા નીતિ બદલાય તો શું થશે?

અમે અમારા મુલાકાતીઓ અને અધિકૃત ગ્રાહકોને સાઇટ પર આવા ફેરફારો પોસ્ટ કરીને અમારી ગોપનીયતા નીતિમાં ફેરફારો વિશે જાણ કરીશું. જો કે, જો અમે અમારી ગોપનીયતા નીતિને એવી રીતે બદલી રહ્યા છીએ કે જે વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતીનું પ્રકાશન કરી શકે છે કે જે વિઝિટર અથવા અધિકૃત ગ્રાહકએ અગાઉ જાહેર ન કરવાની વિનંતી કરી હોય, તો આવા મુલાકાતી અથવા અધિકૃત ગ્રાહકને રોકવા માટે અમે આવા વિઝિટર અથવા અધિકૃત ગ્રાહકનો સંપર્ક કરીશું. આવા જાહેરાત.

કડીઓ

https://shopgiejo.com contains links to other websites. Please note that when you click on one of these links, you are moving to another website. We encourage you to read the privacy statements of these linked sites as their privacy policies may differ from ours.

અમારો સંપર્ક કરો

જો તમને આ ગોપનીયતા નીતિ વિશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને અમારો અહીં સંપર્ક કરો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]

EU વપરાશકર્તાઓ માટે વપરાશકર્તા સંમતિ નીતિ

આ વિભાગ ખાસ કરીને યુરોપિયન યુનિયન (EU) માં સ્થિત વપરાશકર્તાઓને લાગુ પડે છે. અમે તમારા ગોપનીયતા અધિકારોનું રક્ષણ કરવા અને જનરલ ડેટા પ્રોટેક્શન રેગ્યુલેશન (GDPR) અને અન્ય લાગુ પડતા ડેટા પ્રોટેક્શન કાયદાઓનું પાલન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને તમને તમારા વ્યક્તિગત ડેટા પર નિયંત્રણ પ્રદાન કરવા માટે, અમે કાયદેસર, ન્યાયી અને પારદર્શક પ્રક્રિયાના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીએ છીએ.

સંમતિ મેળવવી

અમારી વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને અને અમને તમારી વ્યક્તિગત માહિતી પ્રદાન કરીને, તમે આ ગોપનીયતા નીતિમાં વર્ણવ્યા મુજબ તમારી માહિતીના સંગ્રહ, પ્રક્રિયા અને સંગ્રહ માટે સંમતિ આપો છો.

પ્રક્રિયા હેતુ

અમે ફક્ત સ્પષ્ટ, સ્પષ્ટ અને કાયદેસર હેતુઓ માટે તમારા વ્યક્તિગત ડેટા પર પ્રક્રિયા કરીશું. અમે જે હેતુઓ માટે વ્યક્તિગત ડેટા એકત્રિત કરીએ છીએ અને પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તેમાં શામેલ હોઈ શકે છે:

 1. વિનંતી કરેલ સેવાઓ અથવા માહિતી પ્રદાન કરવી
 2. અમારી વેબસાઇટ પર તમારા અનુભવને વ્યક્તિગત કરો
 3. અમારી સેવાઓ, અપડેટ્સ અને પ્રમોશન સંબંધિત તમારી સાથે વાતચીત કરવી
 4. અમારી સેવાઓને બહેતર બનાવવા માટે સંશોધન અને વિશ્લેષણ કરવા

એકત્રિત કરેલ ડેટાના પ્રકાર

અમે વિવિધ પ્રકારના વ્યક્તિગત ડેટા એકત્રિત કરી શકીએ છીએ, જેમાં આ સહિત પણ આટલા સુધી મર્યાદિત નથી:

 1. સંપર્ક માહિતી (દા.ત., નામ, ઈમેલ સરનામું, ફોન નંબર)
 2. વસ્તી વિષયક માહિતી (દા.ત., ઉંમર, લિંગ)
 3. અમારી વેબસાઇટ પર વપરાશકર્તાની પસંદગીઓ અને વર્તન
 4. વ્યવહારો માટે જરૂરી નાણાકીય માહિતી (દા.ત., ક્રેડિટ કાર્ડ વિગતો)

ડેટા શેરિંગ અને ડિસ્ક્લોઝર

અમે તમારો અંગત ડેટા તૃતીય-પક્ષ સેવા પ્રદાતાઓ સાથે શેર કરી શકીએ છીએ જેઓ અમારી સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં અથવા અમારી વ્યવસાયિક કામગીરી ચલાવવામાં અમને સહાય કરે છે. અમે સુનિશ્ચિત કરીએ છીએ કે આ તૃતીય પક્ષો તમારા વ્યક્તિગત ડેટા પર લાગુ ડેટા સંરક્ષણ કાયદા અનુસાર અને માત્ર આ ગોપનીયતા નીતિમાં જણાવેલ હેતુઓ માટે પ્રક્રિયા કરે છે. જ્યાં સુધી કાયદા દ્વારા જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી અમે તમારી સંમતિ વિના તૃતીય પક્ષોને તમારો વ્યક્તિગત ડેટા વેચી, ભાડે કે ભાડે આપીશું નહીં.

તમારા અધિકારો

GDPR હેઠળ, તમારી પાસે તમારા અંગત ડેટા સંબંધિત અમુક અધિકારો છે. આ અધિકારોમાં શામેલ હોઈ શકે છે:

 1. તમારા વ્યક્તિગત ડેટાને ઍક્સેસ કરવાનો અને તેની નકલ મેળવવાનો અધિકાર
 2. કોઈપણ અચોક્કસ અથવા અપૂર્ણ વ્યક્તિગત ડેટાને સુધારવાનો અધિકાર
 3. ચોક્કસ સંજોગોમાં તમારા વ્યક્તિગત ડેટાને ભૂંસી નાખવાનો અધિકાર
 4. તમારા વ્યક્તિગત ડેટાની પ્રક્રિયાને પ્રતિબંધિત કરવાનો અધિકાર
 5. તમારા વ્યક્તિગત ડેટાની પ્રક્રિયા સામે વાંધો ઉઠાવવાનો અધિકાર
 6. ડેટા પોર્ટેબિલિટીનો અધિકાર, તમને તમારા વ્યક્તિગત ડેટાને સંરચિત, સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા અને મશીન વાંચી શકાય તેવા ફોર્મેટમાં પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપે છે.
 7. તમારી સંમતિ પાછી ખેંચી લેતા પહેલા સંમતિના આધારે પ્રક્રિયાની કાયદેસરતાને અસર કર્યા વિના કોઈપણ સમયે પાછી ખેંચી લેવાનો અધિકાર

માહિતી સુરક્ષા

અમે તમારા વ્યક્તિગત ડેટાની સુરક્ષા અને અખંડિતતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય તકનીકી અને સંસ્થાકીય પગલાં લઈએ છીએ. અમે તમારી માહિતીને અનધિકૃત ઍક્સેસ, ઉપયોગ અથવા જાહેરાતથી બચાવવા માટે ઉદ્યોગ-માનક સુરક્ષા પ્રોટોકોલ્સ અને પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

અમારો સંપર્ક કરો

જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો, ચિંતાઓ હોય અથવા આ સંમતિ નીતિ અથવા લાગુ ડેટા સંરક્ષણ કાયદા હેઠળ તમારા અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય, તો કૃપા કરીને અમારો અહીં સંપર્ક કરો [ઇમેઇલ સુરક્ષિત].


છેલ્લે અપડેટ કર્યું: 22 મે, 2023