///
4 મિનિટ વાંચ્યું

સફરજનના બીજ; શું તેઓ ઝેરી છે?

સફરજનના બીજમાં ઝેરી રસાયણ, સાયનાઇડ હોય છે, જે વધુ માત્રામાં ખાવાથી ખતરનાક બની શકે છે. જ્યારે તમારા મનપસંદ ફળ વિશે પૂછવામાં આવ્યું,

વધુ વાંચો "