///
3 મિનિટ વાંચ્યું

રસોઈમાં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ઉપયોગ કરવાની સલામતી

એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ એ એલ્યુમિનિયમ ધાતુની બનેલી ચળકતી શીટ છે. જ્યાં સુધી તે જાડાઈ પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી તે મોટા ટુકડાને ફેરવીને બનાવવામાં આવે છે

વધુ વાંચો "
///
4 મિનિટ વાંચ્યું

ગાર્સિનિયા કેમ્બોગિયાના ફાયદા, સલામતી અને આડ અસરો

ગાર્સિનિયા કમ્બોગિયા એ દક્ષિણપૂર્વ એશિયા અને ભારતનું મૂળ ફળ છે. ફળની છાલ અને પલ્પ એશિયન દેશોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે

વધુ વાંચો "