Լրատվամիջոցների և մամուլի հարցումներ

ՄԱՄԼՈՒՄ ԵՎ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՀԱՐՑՈՒՄ ԵՆ

Խնդրում ենք կապվել ստորև մեր PR թիմի անդամի հետ, եթե ունեք հարցում: