წესები და პირობები

გამოყენების პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში! SHOPGIEJO.COM და მისი თანამოაზრეები მოგაწვდიან თავიანთ მომსახურებას შემდეგი პირობების შესაბამისად. თუ თქვენ ეწვევით ან ყიდულობთ ამ ვებსაიტს, თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ისინი.,

Privacy

გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის შეტყობინებას, რომელიც ასევე არეგულირებს თქვენს ვიზიტს ჩვენს ვებსაიტზე, რათა გაიგოთ ჩვენი პრაქტიკა.

ელექტრონული კომუნიკაციები

როდესაც სტუმრობთ SHOPGIEJO.COM-ს ან გვიგზავნით ელ.წერილს, თქვენ ჩვენთან კომუნიკაციას აწარმოებთ ელექტრონულად. თქვენ თანახმა ხართ, მიიღოთ კომუნიკაცია ჩვენგან ელექტრონულად. ჩვენ დაგიკავშირდებით ელექტრონული ფოსტით ან ამ საიტზე შეტყობინებების გამოქვეყნებით. თქვენ ეთანხმებით, რომ ყველა შეთანხმება, შენიშვნა, გამჟღავნება და სხვა კომუნიკაცია, რომელსაც ჩვენ მოგაწვდით ელექტრონულად, აკმაყოფილებს ნებისმიერ იურიდიულ მოთხოვნას, რომ ასეთი კომუნიკაცია იყოს წერილობითი ფორმით.

Copyright

ამ საიტზე შეტანილი მთელი კონტენტი, როგორიცაა ტექსტი, გრაფიკა, ლოგოები, ღილაკების ხატები, სურათები, აუდიო კლიპები, ციფრული ჩამოტვირთვები, მონაცემთა კომპილაციები და პროგრამული უზრუნველყოფა, არის SHOPGIEJO.COM ან მისი შინაარსის მომწოდებლების საკუთრება და დაცულია საავტორო უფლებების საერთაშორისო კანონებით. ამ საიტის მთელი შინაარსის კომპილაცია არის SHOPGIEJO.COM-ის ექსკლუზიური საკუთრება, ამ კოლექციის საავტორო უფლება აქვს SHOPGIEJO.COM-ს და დაცულია საავტორო უფლებების საერთაშორისო კანონებით.

სასაქონლო ნიშნების

SHOPGIEJO.COM-ის სასაქონლო ნიშნები და სავაჭრო კაბები არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ პროდუქტთან ან სერვისთან დაკავშირებით, რომელიც არ არის SHOPGIEJO.COM s, ნებისმიერი ფორმით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაბნეულობა მომხმარებლებში, ან რაიმე ფორმით, რომელიც შეურაცხყოფს ან დისკრედიტაციას ახდენს SHOPGIEJO.COM. . ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი, რომელიც არ ეკუთვნის SHOPGIEJO.COM-ს ან მის შვილობილი ფილიალებს, რომლებიც გამოჩნდება ამ საიტზე, არის მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრება, რომლებიც შეიძლება იყოს ან არ იყოს აფილირებული, დაკავშირებული ან დაფინანსებული SHOPGIEJO.COM-ის ან მისი შვილობილი კომპანიების მიერ.

ლიცენზია და ვებსაიტზე წვდომა

SHOPGIEJO.COM გაძლევს შეზღუდულ ლიცენზიას, რომ შეხვიდე და გამოიყენო ეს საიტი და არ გადმოწერო (გარდა გვერდის ქეშისა) ან შეცვალო ის, ან მისი რომელიმე ნაწილი, გარდა SHOPGIEJO.COM-ის წერილობითი თანხმობისა. ეს ლიცენზია არ მოიცავს ამ საიტის ან მისი შინაარსის რაიმე გადაყიდვას ან კომერციულ გამოყენებას: ნებისმიერი პროდუქტის ჩამონათვალის, აღწერილობის ან ფასების შეგროვებას და გამოყენებას: ამ საიტის ან მისი შიგთავსის ნებისმიერი წარმოებული გამოყენებას: ანგარიშის ინფორმაციის ნებისმიერი ჩამოტვირთვა ან კოპირება სხვა ვაჭრის სარგებელი: ან მონაცემთა მოპოვების, რობოტების ან მსგავსი მონაცემთა შეგროვებისა და მოპოვების ხელსაწყოების გამოყენება. ამ საიტის ან ამ საიტის ნებისმიერი ნაწილის რეპროდუცირება, დუბლირება, კოპირება, გაყიდვა, ხელახალი გაყიდვა, მონახულება ან სხვაგვარად გამოყენება რაიმე კომერციული მიზნებისათვის დაუშვებელია SHOPGIEJO.COM-ის წერილობითი თანხმობის გარეშე. თქვენ არ შეგიძლიათ SHOPGIEJO.COM-ისა და ჩვენი პარტნიორების ნებისმიერი სასაქონლო ნიშნის, ლოგოს ან სხვა საკუთრებაში არსებული ინფორმაციის (მათ შორის სურათების, ტექსტის, გვერდის განლაგების ან ფორმის ჩათვლით) ჩასაწერად კადრების ტექნიკის გამოყენება, გამოხატული წერილობითი თანხმობის გარეშე. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ რაიმე მეტა ტეგი ან რაიმე სხვა „ფარული ტექსტი“ SHOPGIEJO.COM-ის სახელის ან სავაჭრო ნიშნების გამოყენებით SHOPGIEJO.COM-ის წერილობითი თანხმობის გარეშე. ნებისმიერი არაავტორიზებული გამოყენება წყვეტს SHOPGIEJO.COM-ის მიერ გაცემულ ნებართვას ან ლიცენზიას. თქვენ გეძლევათ შეზღუდული, გაუქმებადი და არაექსკლუზიური უფლება შექმნათ ჰიპერბმული SHOPGIEJO.COM-ის მთავარ გვერდზე, თუ ბმული არ ასახავს SHOPGIEJO.COM-ს, მის ასოცირებულებს ან მათ პროდუქტებსა თუ სერვისებს ცრუ, შეცდომაში შემყვანი, დამამცირებელი სახით. , ან სხვაგვარად შეურაცხმყოფელი საკითხი. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი SHOPGIEJO.COM ლოგო ან სხვა საკუთრების გრაფიკა ან სავაჭრო ნიშანი, როგორც ბმულის ნაწილი, წერილობითი ნებართვის გარეშე.

თქვენი წევრობის ანგარიში

თუ თქვენ იყენებთ ამ საიტს, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშისა და პაროლის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე და თქვენს კომპიუტერზე წვდომის შეზღუდვაზე და თანახმა ხართ მიიღოთ პასუხისმგებლობა ყველა აქტივობაზე, რომელიც ხდება თქვენი ანგარიშის ან პაროლის ქვეშ. თუ თქვენ ხართ 18 წლამდე, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდი მხოლოდ მშობლის ან მეურვის მონაწილეობით. SHOPGIEJO.COM და მისი პარტნიორები იტოვებენ უფლებას უარი თქვან მომსახურებაზე, შეწყვიტონ ანგარიშები, წაშალონ ან შეცვალონ შინაარსი, ან გააუქმონ შეკვეთები საკუთარი შეხედულებისამებრ.

მიმოხილვები, კომენტარები, ელფოსტა და სხვა შინაარსი

ვიზიტორებს შეუძლიათ გამოაქვეყნონ მიმოხილვები, კომენტარები და სხვა შინაარსი: და წარმოადგინონ წინადადებები, იდეები, კომენტარები, კითხვები ან სხვა ინფორმაცია, თუ კონტენტი არ არის უკანონო, უხამსი, მუქარის შემცველი, ცილისმწამებელი, კონფიდენციალურობის დამრღვევი, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დარღვევა, ან სხვაგვარად ზიანს აყენებს მესამე მხარეებს ან არასასიამოვნო და არ შეიცავს ან არ შეიცავს პროგრამულ ვირუსებს, პოლიტიკურ კამპანიას, კომერციულ შუამდგომლობას, ჯაჭვურ წერილებს, მასობრივ ფოსტას ან რაიმე სახის „სპამს“. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყალბი ელ. ფოსტის მისამართი, მოახდინოთ რაიმე პირის ან ერთეულის პირადობის მოტანა, ან სხვაგვარად შეცდომაში შეიყვანოთ ბარათის ან სხვა შინაარსის წარმოშობასთან დაკავშირებით. SHOPGIEJO.COM იტოვებს უფლებას (მაგრამ არა ვალდებულებას) წაშალოს ან შეცვალოს ასეთი შინაარსი, მაგრამ რეგულარულად არ განიხილავს გამოქვეყნებულ კონტენტს. თუ თქვენ განათავსებთ კონტენტს ან აგზავნით მასალას და თუ ჩვენ სხვაგვარად არ აღვნიშნავთ, თქვენ ანიჭებთ SHOPGIEJO.COM-ს და მის პარტნიორებს არაექსკლუზიურ, ჰონორარის გარეშე, მუდმივ, შეუქცევად და სრულად ქველიცენზირებად უფლებას გამოიყენონ, რეპროდუცირება, შეცვალონ, ადაპტირდნენ, გამოაქვეყნონ, თარგმნონ. შექმენით წარმოებული ნამუშევრები, გაავრცელეთ და აჩვენეთ ასეთი შინაარსი მთელ მსოფლიოში ნებისმიერ მედიაში. თქვენ ანიჭებთ SHOPGIEJO.COM-ს და მის ასოცირებულებს და ქველიცენზიატებს უფლებას გამოიყენონ სახელი, რომელიც თქვენ წარადგინეთ ასეთ შინაარსთან დაკავშირებით, თუ ისინი ირჩევენ. თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ ფლობთ ან სხვაგვარად აკონტროლებთ ყველა უფლებას თქვენს მიერ გამოქვეყნებულ კონტენტზე: რომ კონტენტი ზუსტია: რომ თქვენს მიერ მოწოდებული კონტენტის გამოყენება არ არღვევს ამ წესებს და არ გამოიწვევს რაიმე ზიანს რომელიმე პირს ან ერთეულს: და რომ თქვენ ანაზღაურებთ SHOPGIEJO.COM-ს ან მის პარტნიორებს თქვენს მიერ მოწოდებული კონტენტის შედეგად წარმოქმნილი ყველა პრეტენზიისთვის. SHOPGIEJO.COM-ს აქვს უფლება, მაგრამ არა ვალდებულება, მონიტორინგი და შეცვალოს ან წაშალოს ნებისმიერი აქტივობა ან შინაარსი. SHOPGIEJO.COM არ იღებს პასუხისმგებლობას და არ იღებს პასუხისმგებლობას თქვენს ან მესამე მხარის მიერ გამოქვეყნებულ ნებისმიერ შინაარსზე.

ზარალის რისკი

SHOPGIEJO.COM-დან შეძენილი ყველა ნივთი მზადდება გადაზიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად. ეს ძირითადად ნიშნავს, რომ ასეთი ნივთების დაკარგვის რისკი და საკუთრება გადაეცემა თქვენ გადამზიდველთან მიტანისთანავე.

პროდუქტის აღწერა

SHOPGIEJO.COM და მისი პარტნიორები ცდილობენ იყვნენ რაც შეიძლება ზუსტი. თუმცა, SHOPGIEJO.COM არ იძლევა გარანტიას, რომ პროდუქტის აღწერილობები ან ამ საიტის სხვა შინაარსი არის ზუსტი, სრული, სანდო, მიმდინარე ან შეცდომების გარეშე. თუ SHOPGIEJO.COM-ის მიერ შემოთავაზებული პროდუქტი არ არის ისე, როგორც აღწერილია, თქვენი ერთადერთი საშუალებაა მისი დაბრუნება გამოუყენებელ მდგომარეობაში.

გარანტიებზე უარის თქმა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა ეს საიტი მოწოდებულია SHOPGIEJO.COM მიერ „როგორც არის“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ საფუძველზე. SHOPGIEJO.COM არ იძლევა რაიმე სახის, გამოხატულ ან ნაგულისხმევ წარმომადგენლობას ან გარანტიას, რაც შეეხება ამ საიტის ფუნქციონირებას ან მასში შემავალ ინფორმაციას, შინაარსს, მასალებს ან პროდუქტებს. თქვენ ცალსახად ეთანხმებით, რომ ამ საიტის თქვენი გამოყენება მხოლოდ თქვენს რისკზეა. სრულად დასაშვებია მოქმედი კანონმდებლობით, SHOPGIEJO.COM უარს ამბობს ყველა გარანტიაზე, გამოკვეთილ თუ ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაგულისხმევი გარანტიები უსასყიდლო საქონლისა და უსასყიდლო უსაფრთხოებისთვის. SHOPGIEJO.COM არ იძლევა გარანტიას, რომ ეს საიტი, მისი სერვერები ან SHOPGIEJO.COM-დან გამოგზავნილი ელფოსტა არ არის ვირუსებისგან ან სხვა მავნე კომპონენტებისგან. SHOPGIEJO.COM არ იქნება პასუხისმგებელი ამ საიტის გამოყენების შედეგად წარმოშობილ რაიმე სახის ზიანზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სადამსჯელო და საპასუხო. ზოგიერთი სახელმწიფო კანონები არ იძლევიან შეზღუდვებს ნაგულისხმევი გარანტიების ან გარკვეული ზიანის გამორიცხვაზე ან შეზღუდვაზე. თუ ეს კანონები გავრცელდება თქვენზე, ზოგიერთი ან ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი უარი პასუხისმგებლობაზე, გამონაკლისები ან შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე და შესაძლოა გქონდეთ დამატებითი უფლებები.

მოქმედი კანონი

SHOPGIEJO.COM-ის მონახულებისას თქვენ ეთანხმებით, რომ ინგლისისა და უელსის კანონები, კანონების კონფლიქტის პრინციპების გათვალისწინების გარეშე, არეგულირებს გამოყენების ამ პირობებს და ნებისმიერი სახის დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენსა და SHOPGIEJO.COM-ს ან მის პარტნიორებს შორის.

ᲓᲐᲕᲔᲑᲘ

ნებისმიერი დავა, რომელიც დაკავშირებულია SHOPGIEJO.COM-ზე თქვენს ვიზიტთან ან SHOPGIEJO.COM-ის საშუალებით შეძენილ პროდუქტებთან, უნდა წარედგინოს კონფიდენციალურ არბიტრაჟს ინგლისში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თქვენ რაიმე ფორმით დაარღვიეთ ან დაემუქრებით SHOPGIEJO-ს დარღვევით. COM-ის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით, SHOPGIEJO.COM-მა შეიძლება მოითხოვოს სასამართლო ან სხვა შესაბამისი დახმარება ინგლისისა და უელსის ნებისმიერ შტატში ან ფედერალურ სასამართლოში და თქვენ ეთანხმებით ასეთ სასამართლოებში ექსკლუზიურ იურისდიქციასა და ადგილს. ამ შეთანხმების მიხედვით არბიტრაჟი უნდა ჩატარდეს იმ წესების მიხედვით, რომელიც მაშინ მოქმედი იყო ამერიკის საარბიტრაჟო ასოციაციისთვის. არბიტრაჟის გადაწყვეტილება სავალდებულოა და შეიძლება შეტანილი იქნეს როგორც გადაწყვეტილება კომპეტენტური იურისდიქციის ნებისმიერ სასამართლოში. მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული სრულყოფილად, არც ერთი არბიტრაჟი ამ შეთანხმებით არ უნდა შეუერთდეს არბიტრაჟს, რომელშიც მონაწილეობს წინამდებარე შეთანხმების დაქვემდებარებული სხვა მხარე, იქნება ეს კლასობრივი საარბიტრაჟო წარმოების გზით თუ სხვაგვარად.

საიტის პოლიტიკები, მორგება და სელექტიურობა

გთხოვთ, გადახედოთ ჩვენს სხვა პოლიტიკას, როგორიცაა ჩვენი მიწოდების და დაბრუნების პოლიტიკა, რომელიც გამოქვეყნებულია ამ საიტზე. ეს წესები ასევე არეგულირებს თქვენს ვიზიტს SHOPGIEJO.COM-ზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს შევიტანოთ ცვლილებები ჩვენს საიტზე, პოლიტიკასა და ამ გამოყენების პირობებში. თუ რომელიმე ეს პირობა ჩაითვლება ბათილად, ბათილად ან რაიმე მიზეზით არააღსრულებად, ეს პირობა ჩაითვლება გაწყვეტად და არ იმოქმედებს დარჩენილი პირობის ვალიდობასა და აღსრულებაზე.

კითხვები:

შეკითხვები ჩვენი გამოყენების პირობებთან, კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ან პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სხვა მასალასთან დაკავშირებით შეიძლება მიმართოთ ჩვენს დამხმარე პერსონალს გვერდის მენიუში ბმულზე „დაგვიკავშირდით“ დაწკაპუნებით.

ან შეგიძლიათ მოგვწეროთ შემდეგ მისამართზე: [ელ.ფოსტით დაცულია] . ერთად