2 мүнөт окулду

АЙНЕК ТҮШҮКТӨРҮ

БАЗАРДА БИР ЖЕРДЕ ЭҢ ЫСЫК ЖАНА АКЫРКЫ АЙНЕК ТҮШҮКТҮРҮШТҮРҮҮ ТҮШҮНДӨ ЖАЙЫП, Класстыкка барыңыз жана дүкөнүңүздү таштаганга чейин жасаңыз.

Уландысы "
2 мүнөт окулду

БҮТКӨН АЙНАЛЫКТАР

ЭҢ МЫКТЫ БҮТКӨНҮН АЙНАЛЫКТАРЫНЫН ЖАНА БҮТКӨНҮН ТРЕНИНГИНИН ТИНЧИЛЕРИ Бүтүндөй топтун ичинен бирөөсүн тандай албасаңыз, баарын алыңыз. Бул

Уландысы "