Noteikumi un nosacījumi

Lietošanas noteikumi

Laipni lūdzam mūsu interneta veikalā! SHOPGIEJO.COM un tā partneri sniedz jums savus pakalpojumus, ievērojot tālāk norādītos nosacījumus. Ja apmeklējat šo vietni vai iepērkaties tajā, jūs piekrītat šiem nosacījumiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tos.)

Privātums

Lai izprastu mūsu praksi, lūdzu, pārskatiet mūsu Privātuma paziņojumu, kas attiecas arī uz jūsu vietnes apmeklējumu.

Elektroniskie sakari

Apmeklējot vietni SHOPGIEJO.COM vai sūtot mums e-pastus, jūs ar mums sazināties elektroniski. Jūs piekrītat saņemt paziņojumus no mums elektroniski. Mēs ar jums sazināsimies pa e-pastu vai ievietojot paziņojumus šajā vietnē. Jūs piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, izpaušana un cita saziņa, ko mēs jums sniedzam elektroniski, atbilst visām juridiskajām prasībām, ka šādai saziņai jābūt rakstiskai.

Autortiesības

Viss šajā vietnē iekļautais saturs, piemēram, teksts, grafika, logotipi, pogu ikonas, attēli, audio klipi, digitālās lejupielādes, datu apkopojumi un programmatūra, ir SHOPGIEJO.COM vai tā satura piegādātāju īpašums, un to aizsargā starptautiskie autortiesību likumi. Visa šīs vietnes satura apkopojums ir ekskluzīvs uzņēmuma SHOPGIEJO.COM īpašums, un šīs kolekcijas autortiesības ir SHOPGIEJO.COM, un to aizsargā starptautiskie autortiesību likumi.

Preču zīmes

SHOPGIEJO.COM preču zīmes un tirdzniecības apģērbu nedrīkst izmantot saistībā ar jebkuru produktu vai pakalpojumu, kas nav SHOPGIEJO.COM, nekādā veidā, kas varētu radīt neskaidrības klientu vidū, vai jebkādā veidā, kas noniecina vai diskreditē SHOPGIEJO.COM. . Visas pārējās preču zīmes, kas nepieder SHOPGIEJO.COM vai tā meitasuzņēmumiem, kas parādās šajā vietnē, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums, kuri var būt vai nebūt saistīti ar SHOPGIEJO.COM vai tā meitasuzņēmumiem, saistīti ar to vai sponsorēti.

Licence un piekļuve vietnei

SHOPGIEJO.COM piešķir jums ierobežotu licenci piekļūt šai vietnei un tās personīgai lietošanai un nelejupielādēt (izņemot lapas kešatmiņu) vai nemodificēt to vai jebkuru tās daļu, izņemot gadījumus, ja ir saņemta SHOPGIEJO.COM rakstiska piekrišana. Šī licence neietver šīs vietnes vai tās satura tālākpārdošanu vai komerciālu izmantošanu: jebkādu produktu sarakstu, aprakstu vai cenu vākšanu un izmantošanu; jebkādu šīs vietnes vai tās satura atvasinātu izmantošanu: jebkādu konta informācijas lejupielādi vai kopēšanu cita tirgotāja priekšrocības: vai datu ieguves, robotu vai līdzīgu datu vākšanas un ieguves rīku izmantošana. Šo vietni vai jebkuru šīs vietnes daļu nedrīkst reproducēt, pavairot, kopēt, pārdot, pārdot tālāk, apmeklēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem bez nepārprotamas rakstiskas SHOPGIEJO.COM piekrišanas. Jūs nedrīkstat ierāmēt vai izmantot kadrēšanas paņēmienus, lai pievienotu SHOPGIEJO.COM un mūsu partneru preču zīmi, logotipu vai citu patentētu informāciju (tostarp attēlus, tekstu, lapas izkārtojumu vai formu) bez nepārprotamas rakstiskas piekrišanas. Jūs nedrīkstat izmantot metatagus vai jebkādu citu “slēptu tekstu”, izmantojot SHOPGIEJO.COM nosaukumu vai preču zīmes, bez nepārprotamas rakstiskas SHOPGIEJO.COM piekrišanas. Jebkura neatļauta izmantošana pārtrauc SHOPGIEJO.COM piešķirtās atļaujas vai licences darbību. Jums tiek piešķirtas ierobežotas, atsaucamas un neekskluzīvas tiesības izveidot hipersaiti uz SHOPGIEJO.COM mājaslapu, ja vien saite nepatiesā, maldinošā, nievājošā veidā neattēlo SHOPGIEJO.COM, tā saistītos uzņēmumus vai to produktus vai pakalpojumus. , vai citādi aizskaroša lieta. Jūs nedrīkstat izmantot nevienu SHOPGIEJO.COM logotipu vai citu patentētu grafiku vai preču zīmi kā saites daļu bez nepārprotamas rakstiskas atļaujas.

Jūsu dalības konts

Ja izmantojat šo vietni, jūs esat atbildīgs par sava konta un paroles konfidencialitātes saglabāšanu un piekļuves ierobežošanu datoram, kā arī piekrītat uzņemties atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas ar jūsu kontu vai paroli. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, varat izmantot mūsu vietni tikai ar vecāku vai aizbildņu iesaistīšanos. SHOPGIEJO.COM un tā partneri patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt pakalpojumu, pārtraukt kontu darbību, noņemt vai rediģēt saturu vai atcelt pasūtījumus.

Atsauksmes, komentāri, e-pasti un cits saturs

Apmeklētāji var publicēt atsauksmes, komentārus un citu saturu: un iesniegt ieteikumus, idejas, komentārus, jautājumus vai citu informāciju, ja vien saturs nav nelikumīgs, neķītrs, draudošs, apmelojošs, aizskar privātumu, pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, vai citādi kaitē trešajām pusēm vai ir nevēlams, un tas nesastāv no programmatūras vīrusiem, politiskās kampaņas, komerciāliem aicinājumiem, ķēdes vēstulēm, masu pasta sūtījumiem vai jebkāda veida “surogātpasta”. Jūs nedrīkstat izmantot viltotu e-pasta adresi, uzdoties par kādu personu vai juridisku personu vai citādi maldināt par kartes vai cita satura izcelsmi. SHOPGIEJO.COM patur tiesības (bet ne pienākumu) noņemt vai rediģēt šādu saturu, bet regulāri nepārskata publicēto saturu. Ja publicējat saturu vai iesniedzat materiālu un ja vien mēs nenorādīsim citādi, jūs piešķirat SHOPGIEJO.COM un tā saistītajiem uzņēmumiem neekskluzīvas, bez autoratlīdzības, pastāvīgas, neatsaucamas un pilnībā apakšlicencējamas tiesības izmantot, reproducēt, modificēt, pielāgot, publicēt, tulkot. , izveidot atvasinātus darbus no šāda satura, izplatīt un attēlot šādu saturu visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos. Jūs piešķirat SHOPGIEJO.COM un tā partneriem un apakšlicences īpašniekiem tiesības izmantot jūsu iesniegto nosaukumu saistībā ar šādu saturu, ja viņi to vēlas. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums pieder vai citādi kontrolējat visas tiesības uz saturu, ko publicējat: ka saturs ir precīzs: ka jūsu nodrošinātā satura izmantošana nepārkāpj šo politiku un neradīs kaitējumu nevienai personai vai juridiskai personai: un ka jūs atlīdzināsit SHOPGIEJO.COM vai tā partnerus par visām prasībām, kas izriet no jūsu piegādātā satura. SHOPGIEJO.COM ir tiesības, bet ne pienākums uzraudzīt un rediģēt vai noņemt jebkuru darbību vai saturu. SHOPGIEJO.COM neuzņemas nekādu atbildību un neuzņemas nekādu atbildību par jūsu vai jebkuras trešās puses publicēto saturu.

Zaudējumu risks

Visas preces, kas iegādātas no SHOPGIEJO.COM, tiek izgatavotas saskaņā ar nosūtīšanas līgumu. Tas būtībā nozīmē, ka zaudējumu risks un īpašumtiesības uz šādām precēm pāriet uz jums pēc mūsu piegādes pārvadātājam.

Produkta apraksts

SHOPGIEJO.COM un tā partneri cenšas būt pēc iespējas precīzāki. Tomēr SHOPGIEJO.COM negarantē, ka produktu apraksti vai cits šīs vietnes saturs ir precīzs, pilnīgs, uzticams, aktuāls vai bez kļūdām. Ja pati SHOPGIEJO.COM piedāvātā prece neatbilst aprakstam, jūsu vienīgais risinājums ir atgriezt to nelietotā stāvoklī.

ATRUNA PAR GARANTIJĀM UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI ŠO VIETNI SHOPGIEJO.COM NODROŠINA TĀDU TĀDU, KĀ IR IR UN PIEEJAMS. SHOPGIEJO.COM NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA, TIECAS VAI NETIEŠAS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS VIETNES DARBĪBU VAI ŠAJĀ VIETNĒ IEKĻAUTO INFORMĀCIJU, SATURU, MATERIĀLIEM VAI PRODUKTIEM. JŪS SKAIDRI PIEKRĪTAT, KA ŠĪS VIETNES IZMANTOJAT UZ JŪSU RISKU. PILNĪBĀ APJOMĀ, KAS ATĻAUTAS AR PIEMĒROJAMO LIKUMU, SHOPGIEJO.COM ATSAUC VISĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS TIRDZNIECĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS GARANTIJAS. SHOPGIEJO.COM NEGARANTĒ, KA ŠĪ VIETNE, TĀS SERVERI VAI NO SHOPGIEJO.COM NOSŪTĪTAIS E-PASTS IR BRĪVS VĪRUSI VAI CITI KAITĪGI KOMPONENTI. SHOPGIEJO.COM NEBŪS ATBILDĪGS PAR NEKĀDĀ VEIDA ZAUDĒJUMIEM, KAS RISINĀJOTIES ŠĪS VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM, IESKAITOT TIEŠUS, NETIEŠUS, NEJAUŠUS, SODA UN IZSEKOJOŠUS BOJĀJUMUS. KONKRĒTI VALSTS TIESĪBU AKTI NEATĻAUJ IEROBEŽOT NETIEŠĀS GARANTIJAS VAI IZSLĒGTU VAI IEROBEŽOJUMU DAŽĀM BOJĀJUMIEM. JA UZ JUMS ATTIECAS ŠIE LIKUMI, DAŽAS VAI VISAS IEPRIEKŠ MINĒTĀS ATRUNAS, IZŅĒMUMI VAI IEROBEŽOJUMI VAR ATTIECĪBĀ UZ JUMS, UN JUMS VAR BŪT PAPILDU TIESĪBAS.

Piemērojams likums

Apmeklējot vietni SHOPGIEJO.COM, jūs piekrītat, ka ANGLIJAS UN VELSAS likumi, neņemot vērā likumu kolīzijas principus, regulēs šos Lietošanas nosacījumus un jebkāda veida strīdus, kas varētu rasties starp jums un SHOPGIEJO.COM vai tā partneriem.

STRĪDI

Jebkurš strīds, kas jebkādā veidā attiecas uz jūsu apmeklējumu vietnē SHOPGIEJO.COM vai produktiem, ko iegādājaties, izmantojot SHOPGIEJO.COM, tiks nodots konfidenciālai šķīrējtiesai Anglijā, izņemot gadījumus, kad esat jebkādā veidā pārkāpis vai draudējis pārkāpt SHOPGIEJO. COM intelektuālā īpašuma tiesības, SHOPGIEJO.COM var lūgt izpildrakstu vai citu atbilstošu atvieglojumu jebkurā štata vai federālajā tiesā ANGLIJĀ UN VELSĀ, un jūs piekrītat ekskluzīvai jurisdikcijai un vietai šādās tiesās. Šķīrējtiesa saskaņā ar šo līgumu tiek veikta saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem Amerikas Arbitrāžas asociācijas noteikumiem. Šķīrējtiesnešu spriedums ir saistošs, un to var pieņemt kā spriedumu jebkurā kompetentās jurisdikcijas tiesā. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, neviena šķīrējtiesa saskaņā ar šo Līgumu netiek pievienota šķīrējtiesai, kurā ir iesaistīta neviena cita puse, uz kuru attiecas šis Līgums, ne izmantojot grupas šķīrējtiesas procesu, ne citādi.

Vietnes politika, modifikācija un mazaizsargātība

Lūdzu, pārskatiet mūsu citas šajā vietnē publicētās politikas, piemēram, mūsu piegādes un atgriešanas politiku. Šīs politikas regulē arī jūsu SHOPGIEJO.COM apmeklējumu. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas mūsu vietnē, politikās un šajos lietošanas nosacījumos. Ja kāds no šiem nosacījumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu, spēkā neesošu vai kāda iemesla dēļ neizpildāmu, šis nosacījums tiek uzskatīts par atdalāmu un neietekmē neviena atlikušā nosacījuma spēkā esamību un izpildāmību.

JAUTĀJUMI:

Jautājumus par mūsu lietošanas nosacījumiem, konfidencialitātes politiku vai citiem ar politiku saistītiem materiāliem var uzdot mūsu atbalsta personālam, sānu izvēlnē noklikšķinot uz saites “Sazināties ar mums”.

Vai arī varat nosūtīt mums e-pastu uz: [e-pasts aizsargāts] . Ar