Натали Комова

НАТАЛИ КОМОВА

Нутриционист, Регистриран диететичар – Универзитет Блафтон, MS

Во денешниот свет, начинот на исхрана и вежбање кај луѓето е променет, а често и начинот на живот е причина за многу болести поврзани со исхраната. Верувам дека секој од нас е уникатен - она ​​што функционира за еден не му помага на друг. Уште повеќе, тоа може да биде дури и штетно. Ме интересира психологијата на храната, која го проучува односот на човекот со телото и храната, ги објаснува нашите избори и желби за одредени производи, тешкотијата за одржување на оптималната телесна тежина, како и влијанието на различни внатрешни и надворешни фактори врз апетитот.