Прочитани 4 мин

РАЗБИРАЊЕ НА СПЕКТРУМИТЕ: КАКО ДА СЕ НАПРАВИ ЦБД ИЗОЛАТИРАНА.

Растенијата канабис содржат два доминантни хемиски елементи; канабидиол (CBD) и тетрахидроканабинол (THC). Други елементи вклучуваат терпени и флавоноиди. CBD е широко распространета

Прочитај повеќе "