Политика на ГДПР

Што е GDPR

Општата регулатива за заштита на податоците (ЕУ) (GDPR) е регулатива во правото на ЕУ за заштита на податоците и приватноста во Европската унија (ЕУ) и Европската економска област (ЕЕА). GDPR е важна компонента на правото на ЕУ за приватност и на правото за човекови права, особено член 8(1) од Повелбата за основните права на Европската унија. Исто така, се однесува на преносот на лични податоци надвор од областите на ЕУ и ЕЕА. Примарната цел на GDPR е да ја подобри контролата и правата на поединците врз нивните лични податоци и да ја поедностави регулаторната средина за меѓународниот бизнис.[1] Надминувајќи ја Директивата за заштита на податоците 95/46/EC, регулативата содржи одредби и барања поврзани со обработката на личните податоци на поединци (формално наречени субјекти на податоци во GDPR) кои се наоѓаат во ЕЕА и се применува на секое претпријатие - без оглед на нејзината локација и државјанството или живеалиштето на субјектите на податоци - што е обработка на личните информации на поединци во ЕЕА. GDPR беше усвоен на 14 април 2016 година и стана применлив почнувајќи од 25 мај 2018 година. Бидејќи GDPR е регулатива, а не директива, тој е директно обврзувачки и применлив

Дефиницијата е преземена од Википедија

За списанието Giejo

Списанието Giejo е издавачка дејност која обезбедува економични решенија за печатење и медиуми за растечки опсег на бизниси и организации.

Политики и процедури

Свест

Според законската регулатива што стапи на сила на 25 мај 2018 година, списанието Giejo го информираше целиот свој персонал за промената, датумот на кој се случи промената и импликациите од непочитувањето на законот за GDPR. Овој документ треба да ги опфати чекорите што се преземени и политиките и процедурите што се воспоставени.

Информации што ги поседуваме

Giejo Magazine е во договор со нивните добавувачи кои им ги обезбедуваат производите за да им овозможат да се придржуваат до договорот за продажба склучен со нивните клиенти.

Giejo Magazine не ги споделува деталите за нивните добавувачи или клиенти со никој друг, без претходна согласност од високиот менаџер на таа компанија. Податоците што ги чуваме во евиденција се име на компанија, адреса, телефонски број, адреса на е-пошта, име на контакт и наслов.

Сите контакти кои се добиени или од директен контакт со наведената компанија, визит-картички предадени на член на персоналот на списанието Giejo на состанок или деловен настан, локални телефонски именици или други извори на медиумско рекламирање и во општиот домен на светот широка мрежа (интернет). Оваа база на податоци ги содржи компанијата, контактот, адресата, телефонскиот број и адресата на е-пошта. Ние не поседуваме други податоци за компанијата.

Сите наши бази на податоци редовно се ажурираат по завршувањето на секое испраќање и сите вратени, отпишани или блокирани барања се преземаат по 72 часа од приемот.

Информации за комуникација и приватност

Податоците што се чуваат под чадорот на Giejo Magazine за употреба од страна на Giejo Magazine Magazine се со единствена цел или да побараат информации за вести и настани, слободни работни места итн за двете списанија, а потоа и да испратат детали за конечното објавување на списанието. Се користи и за поканување на компании да се рекламираат во рамките на споменатите публикации.

Сите наши податоци се собрани од податоци кои се достапни во јавниот домен, т.е. телефонски именици, светска мрежа (интернет), визит-картички, одговори вон канцеларија итн.

Дали ги споделувате или продавате моите податоци?
Ние нема да објавуваме никакви информации за вас на општо објавување, ниту пак ќе продаваме такви информации.

Можеме да споделуваме лични информации со деловни партнери, вклучувајќи:, курири и дистрибутери на списанија, даватели на ИТ услуги кои помагаат во внатрешните ИТ прашања. Компании за маркетинг аналитика кои ни даваат увид во нашите производи и како да бидеме поефективни. Даватели на плаќања кои обработуваат информации во наше име. Адвокати кои нè застапуваат во случај на правно барање Регулаторите и агенциите за спроведување на законот (ако постои правна причина да се споделат податоци со нив). Оператори на машини за пребарување кои ни помагаат да разбереме како да ја подобриме нашата видливост на интернет.

Доколку сакате да контактирате со нас во врска со вашата приватност:
Службеник за заштита на податоци е: Барбара Сантини. [заштитена по е-пошта]

Индивидуални права

За да се осигураме дека примачот има избор да остане на мејлинг листата или да се откаже од мејлинг листата за која било од нашите публикации, осигуруваме дека постои фраза „отпишување“ на основата на сите е-пораки што се испратени .

• Доколку сакате да се откажете од овие е-пораки, ве молиме означете „Отпишете“ во насловот и вратете ја е-поштата. Според најновите правила на GDPR, вашите податоци ќе бидат отстранети од мејлинг листата.

Откако ќе ви примиме е-пошта со барање да бидете отстранети од нашата мејлинг листа за списанијата, ќе ја означиме вашата е-пошта на нашата мејлинг листа со „Отпишете“ , но ќе ве задржиме на списокот за да се осигураме дека ако добиеме визит-картичка или некоја друга форма на комуникација, да не ја додаваме оваа адреса повторно без претходен контакт со тоа лице.

Барања за пристап на субјекти

Доколку побарате пристап до вашите податоци, ние ќе го преземеме ова во рок од 48 часа од добивањето на барањето, освен ако постојат околности кога DPO (Офицерот за заштита на податоци) е недостапен, т.е. празници, болест итн, во кој случај лицето кое ги следи е-пораките ќе го извести лицето или компанијата соодветно, дека барањето ќе биде постапено веднаш штом ќе се вратат.

Законска основа за обработка на лични податоци

Со цел да ги промовираме нашите списанија, ги испраќаме информациите преку е-пошта до нашите мејлинг листи. Сите податоци се добиени во текот на неколку години од деловни врски, мрежни настани, светски веб (интернет), информации надвор од канцеларија и јавниот домен.

Свесно не сме собрале информации незаконски.

Согласност

Како што е наведено погоре во Законски основи, сите наши податоци се добиени од деловни врски, мрежни настани, светска мрежа (интернет), одговори надвор од канцеларија или од јавен домен. Ако деталите за компанијата се наведени на светската мрежа (интернет), тогаш тие се наведени за да им овозможат на другите потенцијални клиенти/клиенти да контактираат со нив.

Сите промени ќе бидат преземени во рок од 48 часа од приемот на барањето, освен ако DPO не е достапен како што е наведено погоре.

Деца

Списанието Giejo не содржи никакви податоци за деца под 18-годишна возраст.

Секоја информација во кое било од нашите списанија што е објавено што содржи информации или слики од деца е испратена директно до нас и претходно е дадена согласност од засегнатото лице, компанија или училиште.

Прекршување на податоци

Giejo Magazine се погрижи да се осигура дека нема да прекршиме кој било аспект од заштитата на податоците.

Доколку добиеме известување за прекршување на податоците (т.е. дека компанијата или лицето не побарале да бидат на нашата мејлинг листа), ќе побараме од DPO (Офицерот за заштита на податоци) да контактира со нив што е можно поскоро, да и даде на компанијата објаснување за тоа како ги примивме нивните податоци и процедурите што се воспоставени за да се осигураме дека тие се отпишуваат од нашата мејлинг листа.

Ќе ги следиме процедурите наведени во претходниот дел од брошурата.
Заштита на податоци со дизајн и проценка на влијанието на заштитата на податоците
Податоците што се чуваат во нашите мејлинг листи се сопственост на Giejo Magazine и не се со висок ризик.

Податоците ги содржат следните информации, компанија, контакт, адреса на компанијата, е-пошта и телефонски број.

Ги користиме податоците што ги имаме за да ги испратиме по пошта до потенцијалните огласувачи на нашите списанија за да ги промовираме списанијата.

Надлежно за заштита на податоци

Списанието Giejo побара горенаведената позиција да му биде доделена на директорот на компанијата, кој ќе биде одговорен за управување со податоците што ги користиме.

Сите податоци се зачувани на безбеден систем базиран на облак

Списанието Giejo има двајца вработени со полно работно време и тројца вработени со скратено работно време. Целиот персонал е свесен за политиките и процедурите кои се во сила и се информирани за какви било ажурирања.

на меѓународно ниво

Списанието Giejo не работи надвор од Обединетото Кралство.

Безбедност на ИТ

Како дел од нашата политика и процедури, списанието Giejo ги презеде следните чекори за да се осигура дека податоците што ги чуваме се безбедни.

Проценка на заканите и ризиците за бизнисот

Како што е наведено погоре, со цел да ги промовираме нашите списанија, поседуваме многу мала количина деловни податоци. Ниту еден од податоците што ги имаме нема никакви финансиски импликации за компанијата наведена на листата за испраќање.

Овие податоци не се чувствителни или доверливи.

Сајбер најважните работи

За да обезбедиме минимално можно нарушување на безбедноста, користиме трета страна ИТ провајдер за да обезбеди целосна безбедност резервна копија на нашите системи.

Системска конфигурација/огнени ѕидови и портали

Сите компјутерски системи што ги користиме имаат инсталиран деловен антивирусен софтвер кој е контролиран од надворешна ИТ компанија која го следи ризикот од напади на вируси и тројанци и редовно го ажурира софтверот.

Контроли за пристап

На системот што ги користи мејлинг листите, го ограничивме пристапот до овој систем на едно лице. Системот бара лозинка за пристап до системот, која се менува на редовна основа. Нашиот широкопојасен систем е со лозинка контролирана од ИТ компанијата и е лозинка со повеќе знаци.

Доколку член на персоналот поднесе оставка од списанието Giejo или отсуствува подолг временски период, сите права за пристап и лозинка ќе бидат откажани.

Заштита на малициозен софтвер

На системот што ја користи мејлинг листата, има инсталиран деловен антивирусен софтвер кој го надгледува надворешна ИТ компанија.

Заштитата од малициозен софтвер се инсталира одделно на антивирусниот софтвер и се следи на редовна основа за ажурирања кои се вршат автоматски.

Управување со закрпи и ажурирања на системскиот софтвер

Системот што ги користи мејлинг листите е компјутер кој работи на систем Виндоус 10 кој сите софтверски ажурирања се автоматски.

Обезбедување податоци во движење и во канцеларија

Ги презедовме сите можни чекори за да се осигураме дека податоците што ги складираме се безбедни. Giejo Magazine се согласи дека податоците ќе се складираат само во облакот за општа употреба, а не на системот што ги користи податоците. Нема да се користи пренослив хард диск или USB уред за транспорт на податоците подалеку од местото на работа.

Бидејќи широкопојасниот систем што се користи во канцелариското опкружување е шифриран со лозинка, не дозволуваме ниту еден надворешен недоверлив уред да се поврзе на мрежата. Во случај колегата да донесе компјутер за да го користи на нашата мрежа, тој мора да има инсталиран антивирусен софтвер за да се осигура дека ќе го намалиме ризикот од потенцијална закана или тројански напад.

Обезбедување на вашите податоци во облакот

Сите податоци што ги чуваме се зачувани на безбеден CRM систем базиран на облак.

Системот базиран на облак што го користиме е добро позната национална компанија која има база во Обединетото Кралство.

Направете резервна копија на вашите податоци

Giejo Magazine се грижи за да се погрижи податоците што ги чуваме да бидат поддржани по секоја употреба и обновени во облакот. Сите антивирусни софтвери и софтвери за малициозен софтвер работат неделно за да се осигури безбедноста на податоците.

Надворешната резервна копија на податоците ќе се прави на месечна основа со користење на облакот, а не пренесените податоци „во движење“.

обука на персоналот

Сите членови на персоналот во списанието Giejo имале обука од нашата ИТ компанија за потенцијалните ризици од сајбер напад врз нивните системи.

Целиот персонал редовно врши „домаќинство“ на системите со празнење на корпите за пошта на давателите на е-пошта и чистење на нивните компјутери.

Редовно сме информирани за секој потенцијален ризик или закана од нашата ИТ компанија и какви чекори да преземеме доколку се случи заканата.

Проверка за проблеми

Како дел од списанието Giejo „домаќинство“ редовно проверувајте дали целиот софтвер инсталиран на системите е ажуриран и работи правилно. Секој потенцијален ризик или закана што е прикажан или на софтверот за анти-вирус или на малициозен софтвер се презема веднаш и се става во карантин или уништен според различниот софтвер. Софтверот потоа се извршува повторно за да се осигура дека ризикот или заканата се отстранети.

Знајте што правите

Списанието Giejo редовно ги проверува податоците што ги чуваме за да се осигураме дека се безбедни и без вируси. Целиот безбедносен софтвер инсталиран на компјутерот што ги користи податоците е купен од реномиран сертифициран добавувач и е легитимен.

Софтверот постојано се проверува за да се осигура дека е ажуриран.

Минимизирајте ги вашите податоци

Податоците што ги складираме се користат редовно во текот на годината.