Polisi Privasi

Pastikan anda membaca dasar privasi kami untuk memahami cara data anda digunakan.

Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana Giejo ("Giejo, " "we, "Atau "us") mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat tentang anda. Dasar Privasi ini terpakai apabila anda menggunakan tapak web kami, aplikasi mudah alih dan produk dan perkhidmatan dalam talian lain yang memaut kepada Dasar Privasi ini (secara kolektif, kami "Perkhidmatan”), hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami, berinteraksi dengan kami di media sosial atau berinteraksi dengan kami.

Kami mungkin mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami membuat perubahan, kami akan memberitahu anda dengan menyemak tarikh di bahagian atas dasar ini dan, dalam beberapa kes, kami mungkin memberi anda notis tambahan (seperti menambah penyata ke tapak web kami atau memberi anda pemberitahuan). Kami menggalakkan anda menyemak Dasar Privasi ini dengan kerap untuk kekal dimaklumkan tentang amalan maklumat kami dan pilihan yang tersedia untuk anda.

Pengumpulan Maklumat

Maklumat yang Anda Sediakan kepada Kami

Kami mengumpul maklumat yang anda berikan terus kepada kami. Contohnya, anda berkongsi maklumat secara langsung dengan kami apabila anda membuat akaun, mengisi borang, menyerahkan atau menyiarkan kandungan melalui Perkhidmatan kami, membeli keahlian, berkomunikasi dengan kami melalui platform pihak ketiga, meminta sokongan pelanggan atau berkomunikasi dengan kami. . Jenis maklumat peribadi yang mungkin kami kumpulkan termasuk nama anda, alamat e-mel dan sebarang maklumat lain yang anda pilih untuk berikan.

Kami tidak mengumpul maklumat pembayaran melalui Perkhidmatan kami. Kami bergantung pada pihak ketiga untuk memproses pembayaran berkaitan dengan Perkhidmatan kami. Sebarang maklumat yang anda berikan untuk memudahkan pembayaran sedemikian adalah tertakluk kepada dasar privasi pemproses pembayaran pihak ketiga, dan kami menggalakkan anda menyemak dasar ini sebelum anda memberikan sebarang maklumat kepada pemproses pembayaran.

Maklumat Yang Kami Kumpul Secara Automatik Apabila Anda Berinteraksi dengan Kami

Dalam sesetengah keadaan, kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk:

 • Maklumat Aktiviti: Kami mengumpulkan maklumat tentang aktiviti anda pada Perkhidmatan kami, seperti sejarah pembacaan anda dan apabila anda berkongsi pautan, mengikuti pengguna, menyerlahkan siaran dan bertepuk tangan untuk siaran.
 • Maklumat Peranti dan Penggunaan: Kami mengumpul maklumat tentang cara anda mengakses Perkhidmatan kami, termasuk data tentang peranti dan rangkaian yang anda gunakan, seperti model perkakasan anda, versi sistem pengendalian, rangkaian mudah alih, alamat IP, pengecam peranti unik, jenis penyemak imbas dan apl versi. Kami juga mengumpul maklumat tentang aktiviti anda pada Perkhidmatan kami, seperti masa akses, halaman yang dilihat, pautan yang diklik dan halaman yang anda lawati sebelum menavigasi ke Perkhidmatan kami.
 • Maklumat yang Dikumpul oleh Kuki dan Teknologi Penjejakan Serupa: Kami menggunakan teknologi penjejakan, seperti kuki, untuk mengumpul maklumat tentang anda. Kuki ialah fail data kecil yang disimpan pada pemacu keras anda atau dalam memori peranti yang membantu kami meningkatkan Perkhidmatan kami dan pengalaman anda, melihat kawasan dan ciri Perkhidmatan kami yang popular dan mengira lawatan. Kami juga bekerjasama dengan pembekal analitis pihak ketiga yang menggunakan kuki, suar web, pengecam peranti dan teknologi lain untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan Perkhidmatan kami dan tapak web dan aplikasi lain anda, termasuk alamat IP anda, pelayar web, maklumat rangkaian mudah alih, halaman yang dilihat , masa yang dihabiskan pada halaman atau dalam apl mudah alih dan pautan yang diklik. Maklumat ini mungkin digunakan oleh Giejo dan lain-lain untuk, antara lain, menganalisis dan menjejak data, menentukan kepopularan kandungan tertentu, menyampaikan kandungan yang disasarkan kepada minat anda pada Perkhidmatan kami dan memahami dengan lebih baik aktiviti dalam talian anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kuki dan cara melumpuhkannya, lihat Pilihan Anda di bawah.

Maklumat yang Kami Kumpul daripada Sumber Lain

Kami memperoleh maklumat daripada sumber pihak ketiga. Sebagai contoh, kami mungkin mengumpul maklumat tentang anda daripada rangkaian sosial, pembekal perkhidmatan perakaunan dan pembekal analitik data.

Maklumat yang Kami Dapatkan

Kami mungkin memperoleh maklumat atau membuat kesimpulan tentang anda berdasarkan maklumat yang kami kumpulkan. Sebagai contoh, kami mungkin membuat kesimpulan tentang lokasi anda berdasarkan alamat IP anda atau membuat kesimpulan pilihan membaca berdasarkan sejarah bacaan anda.

Penggunaan Maklumat

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk menyediakan, mengekalkan dan menambah baik Perkhidmatan kami, termasuk memperibadikan siaran yang anda lihat. Kami juga menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk:

 • Berkomunikasi dengan anda tentang kandungan, produk, perkhidmatan dan ciri baharu yang ditawarkan oleh Giejo dan berikan berita serta maklumat lain yang kami fikir akan menarik minat anda (lihat Pilihan Anda di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang cara menarik diri daripada komunikasi ini pada bila-bila masa);
 • Mengesan, menyiasat dan mencegah insiden keselamatan dan aktiviti berniat jahat, menipu, penipuan atau menyalahi undang-undang lain dan melindungi hak dan harta Giejo dan lain-lain;
 • Mematuhi kewajipan undang-undang dan kewangan kami; dan
 • Jalankan sebarang tujuan lain yang diterangkan kepada anda pada masa maklumat itu dikumpulkan.

Perkongsian Maklumat

Kami berkongsi maklumat peribadi dalam keadaan berikut atau seperti yang dinyatakan dalam polisi ini:

 • Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi jika kami percaya bahawa pendedahan itu mengikut, atau dikehendaki oleh, mana-mana undang-undang atau proses undang-undang yang berkenaan, termasuk permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam untuk memenuhi keperluan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang. Jika kami akan mendedahkan maklumat peribadi anda sebagai tindak balas kepada proses undang-undang, kami akan memberi anda notis supaya anda boleh mencabarnya (contohnya dengan mendapatkan campur tangan mahkamah), melainkan kami dilarang oleh undang-undang atau percaya berbuat demikian boleh membahayakan orang lain atau menyebabkan menyalahi undang-undang kelakuan. Kami akan membantah permintaan undang-undang untuk maklumat tentang pengguna Perkhidmatan kami yang kami percaya adalah tidak wajar.
 • Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi jika kami percaya bahawa tindakan anda tidak konsisten dengan perjanjian atau dasar pengguna kami, jika kami percaya bahawa anda telah melanggar undang-undang, atau jika kami percaya adalah perlu untuk melindungi hak, harta dan keselamatan Giejo, kami pengguna, orang ramai, atau orang lain.
 • Kami berkongsi maklumat peribadi dengan peguam kami dan penasihat profesional lain jika perlu untuk mendapatkan nasihat atau sebaliknya melindungi dan mengurus kepentingan perniagaan kami.
 • Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi berkaitan dengan, atau semasa rundingan mengenai, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami oleh syarikat lain.
 • Kami berkongsi maklumat peribadi dengan persetujuan anda atau atas arahan anda.
 • Kami juga berkongsi maklumat terkumpul atau dinyahkenal pasti yang tidak boleh digunakan secara munasabah untuk mengenal pasti anda.

Benam Pihak Ketiga

Giejo tidak mengehoskan beberapa kandungan yang dipaparkan pada Perkhidmatan kami. Apabila anda berinteraksi dengan Benam, ia boleh menghantar maklumat tentang interaksi anda kepada pihak ketiga yang mengehos sama seperti anda melawati tapak pihak ketiga secara langsung. Giejo tidak mengawal maklumat yang dikumpul oleh pihak ketiga melalui Benam atau perkara yang mereka lakukan dengan maklumat tersebut. Dasar Privasi ini tidak terpakai kepada maklumat yang dikumpul melalui Benam. Dasar privasi kepunyaan pihak ketiga yang mengehos Benamkan terpakai pada sebarang maklumat yang dikumpul oleh Benam dan kami mengesyorkan anda menyemak dasar tersebut sebelum berinteraksi dengan Benam.

Pilihan Anda

Cookies

Kebanyakan pelayar web ditetapkan untuk menerima kuki secara lalai. Jika anda mahu, anda boleh melaraskan tetapan penyemak imbas anda untuk mengalih keluar atau menolak kuki penyemak imbas. Sila ambil perhatian bahawa mengalih keluar atau menolak kuki boleh menjejaskan ketersediaan dan kefungsian Perkhidmatan kami.

Keutamaan Komunikasi

Anda boleh menarik diri daripada menerima komunikasi tertentu daripada kami, seperti ringkasan, surat berita dan pemberitahuan aktiviti. Jika anda menarik diri, kami masih boleh menghantar e-mel pentadbiran kepada anda, seperti hubungan perniagaan kami yang berterusan.

Hak Privasi California anda

Akta Privasi Pengguna California atau “CCPA” (Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq.) memberi pengguna yang tinggal di California hak tertentu berkenaan dengan maklumat peribadi mereka. Jika anda seorang pemastautin California, bahagian ini terpakai kepada anda. Kami mengumpul maklumat peribadi berikut untuk tujuan perniagaan dan komersial.

Pengecam:

 • Pembekal analitis
 • Pembekal komunikasi
 • Pembekal perkhidmatan pelanggan
 • Penyedia pencegahan penipuan dan keselamatan
 • Pembekal infrastruktur
 • Penyedia pemasaran
 • Pemproses pembayaran

Maklumat Komersial:

 • Pembekal analitis
 • Pembekal infrastruktur
 • Pemproses pembayaran

Internet atau maklumat aktiviti rangkaian elektronik lain:

 • Pembekal analitis
 • Pembekal infrastruktur

Inferens:

 • Pembekal analitis
 • Pembekal infrastruktur

Giejo tidak menjual maklumat peribadi anda.

Tertakluk kepada pengehadan tertentu, anda mempunyai hak untuk (1) meminta untuk mengetahui lebih lanjut tentang kategori dan bahagian khusus maklumat peribadi yang kami kumpul, gunakan dan dedahkan tentang anda, (2) meminta pemadaman maklumat peribadi anda, (3) memilih daripada sebarang penjualan maklumat peribadi anda, jika kami terlibat dalam aktiviti itu pada masa hadapan, dan (4) tidak didiskriminasi kerana melaksanakan hak ini. Kami tidak akan mendiskriminasi anda jika anda menggunakan hak anda di bawah CCPA.

Jika kami menerima permintaan anda daripada ejen yang diberi kuasa, kami mungkin meminta bukti bahawa anda telah memberikan ejen tersebut surat kuasa atau bahawa ejen itu sebaliknya mempunyai kuasa bertulis yang sah untuk mengemukakan permintaan untuk melaksanakan hak bagi pihak anda. Ini mungkin termasuk memerlukan anda mengesahkan identiti anda. Jika anda adalah ejen sah yang ingin membuat permintaan, sila hubungi kami.

Pendedahan Tambahan untuk Individu yang Berpangkalan di Eropah

Jika anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), United Kingdom atau Switzerland, anda mempunyai hak dan perlindungan tertentu di bawah undang-undang yang terpakai mengenai pemprosesan data peribadi anda, dan bahagian ini terpakai kepada anda.

Asas Undang-undang untuk Pemprosesan

Apabila kami memproses data peribadi anda, kami akan berbuat demikian dengan bergantung pada asas sah berikut:

 • Untuk melaksanakan tanggungjawab kami di bawah kontrak kami dengan anda (cth, menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda minta).
 • Apabila kami mempunyai kepentingan yang sah dalam memproses data peribadi anda untuk mengendalikan perniagaan kami atau melindungi kepentingan kami (cth, untuk menyediakan, mengekalkan dan menambah baik produk dan perkhidmatan kami, menjalankan analisis data dan berkomunikasi dengan anda).
 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (cth, untuk mengekalkan rekod persetujuan anda dan menjejaki mereka yang telah menarik diri daripada komunikasi bukan pentadbiran).
 • Apabila kami mendapat persetujuan anda untuk berbuat demikian (cth, apabila anda memilih untuk menerima komunikasi bukan pentadbiran daripada kami). Apabila persetujuan adalah asas undang-undang untuk kami memproses data peribadi anda, anda boleh menarik balik kebenaran tersebut pada bila-bila masa.

Penyimpanan Data

Kami menyimpan data peribadi selama yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan asal kami mengumpulnya dan untuk tujuan perniagaan yang sah yang lain, termasuk untuk memenuhi kewajipan perundangan, peraturan atau pematuhan kami yang lain.

Permintaan Subjek Data

Tertakluk kepada had tertentu, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada data peribadi yang kami pegang tentang anda dan menerima data anda dalam format mudah alih, hak untuk meminta data peribadi anda diperbetulkan atau dipadamkan, dan hak untuk membantah, atau meminta kami menyekat, pemprosesan tertentu. Untuk melaksanakan hak anda: Anda boleh membantah pada bila-bila masa terhadap penggunaan data peribadi anda dengan menghubungi kami.

Soalan atau Aduan

Jika anda mempunyai kebimbangan tentang pemprosesan data peribadi kami yang tidak dapat kami selesaikan, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data tempat anda tinggal.