Regoli tal-privatezza

Kun żgur li taqra l-politika tal-privatezza tagħna biex tifhem kif tintuża d-dejta tiegħek.

Din il-Politika ta' Privatezza tispjega kif Giejo ("Giejo, " "we, ”Jew "us") jiġbor, juża, u jiżvela informazzjoni dwarek. Din il-Politika ta' Privatezza tapplika meta tuża l-websajts tagħna, l-applikazzjonijiet mobbli, u prodotti u servizzi online oħra li jorbtu ma' din il-Politika ta' Privatezza (kollettivament, tagħna "Servizzi”), ikkuntattja lit-tim tagħna tas-servizz tal-konsumatur, jimpenja ruħu magħna fuq il-midja soċjali, jew inkella jinteraġixxi magħna.

Nistgħu nbiddlu din il-Politika ta' Privatezza minn żmien għal żmien. Jekk nagħmlu bidliet, aħna ninnotifikawk billi nirrevedu d-data fil-quċċata ta’ din il-politika u, f’ċerti każijiet, nistgħu nipprovdulek avviż addizzjonali (bħal li nżidu dikjarazzjoni fil-websajt tagħna jew nipprovdulek notifika). Inħeġġuk tirrevedi din il-Politika ta' Privatezza regolarment biex tibqa' infurmat dwar il-prattiki ta' informazzjoni tagħna u l-għażliet disponibbli għalik.

Ġbir ta ’Informazzjoni

Informazzjoni Li Tipprovdilna

Aħna niġbru informazzjoni li tipprovdilna direttament. Pereżempju, taqsam informazzjoni direttament magħna meta toħloq kont, timla formola, tissottometti jew tpoġġi kontenut permezz tas-Servizzi tagħna, tixtri sħubija, tikkomunika magħna permezz ta’ pjattaformi ta’ partijiet terzi, titlob appoġġ għall-klijenti, jew inkella tikkomunika magħna . It-tipi ta’ informazzjoni personali li nistgħu niġbru jinkludu ismek, l-indirizz elettroniku, u kwalunkwe informazzjoni oħra li tagħżel li tipprovdi.

Aħna ma niġbrux informazzjoni dwar il-ħlas permezz tas-Servizzi tagħna. Aħna niddependu fuq partijiet terzi biex jipproċessaw ħlasijiet b'rabta mas-Servizzi tagħna. Kwalunkwe informazzjoni li tipprovdi biex tiffaċilita tali ħlas hija soġġetta għall-politika tal-privatezza tal-proċessur tal-ħlas ta’ parti terza, u nħeġġuk tirrevedi din il-politika qabel ma tipprovdi xi informazzjoni lill-proċessur tal-ħlas.

Informazzjoni Aħna Niġbru Awtomatikament Meta Tinteraġixxi magħna

F'xi każijiet, aħna awtomatikament niġbru ċerta informazzjoni, inkluż:

 • Informazzjoni dwar l-Attività: Aħna niġbru informazzjoni dwar l-attività tiegħek fuq is-Servizzi tagħna, bħall-istorja tal-qari tiegħek u meta taqsam links, issegwi l-utenti, tenfasizza l-postijiet, u tħabbat wiċċha mal-postijiet.
 • Informazzjoni dwar l-Apparat u l-Użu: Aħna niġbru informazzjoni dwar kif taċċessa s-Servizzi tagħna, inkluża dejta dwar l-apparat u n-netwerk li tuża, bħall-mudell tal-ħardwer tiegħek, il-verżjoni tas-sistema operattiva, netwerk mobbli, indirizz IP, identifikaturi uniċi tal-apparat, tip ta’ browser, u app verżjoni. Aħna niġbru wkoll informazzjoni dwar l-attività tiegħek fuq is-Servizzi tagħna, bħal ħinijiet ta’ aċċess, paġni li rajthom, links għafast, u l-paġna li żajt qabel ma nnaviga għas-Servizzi tagħna.
 • Informazzjoni Miġbura minn Cookies u Teknoloġiji Simili ta’ Traċċar: Aħna nużaw teknoloġiji ta’ traċċar, bħal cookies, biex niġbru informazzjoni dwarek. Il-cookies huma fajls żgħar tad-dejta maħżuna fuq il-hard drive tiegħek jew fil-memorja tal-apparat li jgħinuna ntejbu s-Servizzi tagħna u l-esperjenza tiegħek, naraw liema oqsma u karatteristiċi tas-Servizzi tagħna huma popolari, u jgħoddu ż-żjarat. Aħna naħdmu wkoll ma’ fornituri ta’ analiżi ta’ partijiet terzi li jużaw cookies, web beacons, identifikaturi tal-apparat, u teknoloġiji oħra biex jiġbru informazzjoni dwar l-użu tiegħek tas-Servizzi tagħna u websajts u applikazzjonijiet oħra, inkluż l-indirizz IP tiegħek, web browser, informazzjoni tan-netwerk mobbli, paġni li jarahom. , ħin mgħoddi fuq paġni jew f'apps mobbli, u links għafast. Din l-informazzjoni tista’ tintuża minn Giejo u oħrajn biex, fost affarijiet oħra, janalizzaw u jsegwu d-dejta, jiddeterminaw il-popolarità ta’ ċertu kontenut, iwasslu kontenut immirat għall-interessi tiegħek fis-Servizzi tagħna, u jifhmu aħjar l-attività tiegħek online. Għal aktar informazzjoni dwar il-cookies u kif tiddiżattivahom, ara l-Għażliet Tiegħek hawn taħt.

Informazzjoni li Niġbru minn Sorsi Oħra

Aħna niksbu informazzjoni minn sorsi ta’ partijiet terzi. Pereżempju, nistgħu niġbru informazzjoni dwarek minn netwerks soċjali, fornituri tas-servizzi tal-kontabilità u fornituri tal-analiżi tad-dejta.

Informazzjoni Aħna Nislet

Nistgħu nieħdu informazzjoni jew niġbdu inferenzi dwarek ibbażati fuq l-informazzjoni li niġbru. Pereżempju, nistgħu nagħmlu inferenzi dwar il-lokalità tiegħek ibbażati fuq l-indirizz IP tiegħek jew niddeduċu preferenzi tal-qari bbażati fuq l-istorja tal-qari tiegħek.

Użu ta 'Informazzjoni

Aħna nużaw l-informazzjoni li niġbru biex nipprovdu, inżommu u ntejbu s-Servizzi tagħna, li tinkludi l-personalizzazzjoni tal-postijiet li tara. Aħna nużaw ukoll l-informazzjoni li niġbru biex:

 • Ikkomunika miegħek dwar kontenut, prodotti, servizzi, u karatteristiċi ġodda offruti minn Giejo u tipprovdi aħbarijiet u informazzjoni oħra li naħsbu li se tinteressak (ara l-Għażliet Tiegħek hawn taħt għal informazzjoni dwar kif tagħżel li ma tagħmilx użu minn dawn il-komunikazzjonijiet fi kwalunkwe ħin);
 • Issib, tinvestiga, u tipprevjeni inċidenti ta 'sigurtà u attività oħra malizzjuża, qarrieqa, frawdolenti jew illegali u tipproteġi d-drittijiet u l-proprjetà ta' Giejo u oħrajn;
 • Ikkonforma mal-obbligi legali u finanzjarji tagħna; u
 • Wettaq kwalunkwe skop ieħor deskritt lilek fiż-żmien meta nġabret l-informazzjoni.

Qsim ta' Informazzjoni

Aħna naqsmu informazzjoni personali fiċ-ċirkostanzi li ġejjin jew kif deskritt mod ieħor f'din il-politika:

 • Nistgħu niżvelaw informazzjoni personali jekk nemmnu li l-iżvelar huwa skont, jew meħtieġ minn, kwalunkwe liġi jew proċess legali applikabbli, inklużi talbiet legali mill-awtoritajiet pubbliċi biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-sigurtà nazzjonali jew tal-infurzar tal-liġi. Jekk ser niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek bi tweġiba għal proċess legali, aħna nagħtuk avviż sabiex tkun tista’ tikkontestaha (pereżempju billi titlob l-intervent tal-qorti), sakemm ma nkunux ipprojbiti bil-liġi jew nemmnu li nagħmlu dan jista’ jipperikola lil ħaddieħor jew jikkawża illegalità. kondotta. Aħna se joġġezzjonaw għal talbiet legali għal informazzjoni dwar utenti tas-Servizzi tagħna li aħna nemmnu li huma mhux xierqa.
 • Nistgħu naqsmu informazzjoni personali jekk nemmnu li l-azzjonijiet tiegħek huma inkonsistenti mal-ftehimiet jew il-politiki tal-utent tagħna, jekk nemmnu li inti kisret il-liġi, jew jekk nemmnu li huwa meħtieġ li nipproteġu d-drittijiet, il-proprjetà u s-sigurtà ta’ Giejo, tagħna utenti, il-pubbliku, jew oħrajn.
 • Aħna naqsmu informazzjoni personali mal-avukati tagħna u ma’ konsulenti professjonali oħra fejn meħtieġ biex niksbu parir jew inkella nipproteġu u namministraw l-interessi kummerċjali tagħna.
 • Nistgħu naqsmu informazzjoni personali b'konnessjoni ma ', jew waqt negozjati li jikkonċernaw, kwalunkwe għaqda, bejgħ ta' assi tal-kumpanija, finanzjament, jew akkwist tan-negozju kollu jew parti minnu minn kumpanija oħra.
 • Aħna naqsmu informazzjoni personali bil-kunsens tiegħek jew fid-direzzjoni tiegħek.
 • Aħna naqsmu wkoll informazzjoni aggregata jew deidentifikata li ma tistax tintuża b'mod raġonevoli biex tidentifikek.

Inkorporazzjonijiet ta' Parti Terza

Giejo ma jospitax ftit mill-kontenut muri fuq is-Servizzi tagħna. Meta jinteraġixxi ma' Embed, jista' jibgħat informazzjoni dwar l-interazzjoni tiegħek lill-parti terza li tospita daqslikieku kont qed iżżur is-sit tal-parti terza direttament. Giejo ma jikkontrollax liema informazzjoni jiġbru partijiet terzi permezz ta' Embeds jew x'jagħmlu bl-informazzjoni. Din il-Politika ta' Privatezza ma tapplikax għal informazzjoni miġbura permezz ta' Embeds. Il-politika tal-privatezza li tappartjeni lill-parti terza li tospita l-Inkorporat tapplika għal kwalunkwe informazzjoni li tiġbor l-Inkorporazzjoni, u nirrakkomandaw li tirrevedi dik il-politika qabel ma jinteraġixxu mal-Inkorporat.

L-Għażliet Tiegħek

cookies

Ħafna mill-web browsers huma ssettjati biex jaċċettaw cookies b'mod awtomatiku. Jekk tippreferi, tista' taġġusta s-settings tal-browser tiegħek biex tneħħi jew tirrifjuta l-cookies tal-browser. Jekk jogħġbok innota li t-tneħħija jew ir-rifjut tal-cookies jistgħu jaffettwaw id-disponibbiltà u l-funzjonalità tas-Servizzi tagħna.

Preferenzi ta' Komunikazzjoni

Tista' tagħżel li ma tirċevix ċerti komunikazzjonijiet mingħandna, bħal diġesti, newsletters, u notifiki ta' attività. Jekk tagħżel li ma toqgħodx lura, xorta nistgħu nibagħtulek emails amministrattivi, bħar-relazzjonijiet kummerċjali li għaddejjin bħalissa tagħna.

Id-Drittijiet tal-Privatezza tiegħek ta 'California

L-Att dwar il-Privatezza tal-Konsumatur ta’ Kalifornja jew “CCPA” (Cal. Kodiċi Ċivili § 1798.100 et seq.) tagħti lill-konsumaturi residenti f'Kalifornja ċerti drittijiet fir-rigward tal-informazzjoni personali tagħhom. Jekk inti residenti ta' Kalifornja, din it-taqsima tapplika għalik. Aħna niġbru l-informazzjoni personali li ġejja għal skopijiet kummerċjali u kummerċjali.

Identifikaturi:

 • Fornituri analitiċi
 • Fornituri tal-komunikazzjoni
 • Fornituri tas-servizz tal-konsumatur
 • Prevenzjoni tal-frodi u fornituri tas-sigurtà
 • Fornituri tal-infrastruttura
 • Fornituri tas-suq
 • Proċessuri tal-ħlas

Informazzjoni Kummerċjali:

 • Fornituri analitiċi
 • Fornituri tal-infrastruttura
 • Proċessuri tal-ħlas

Internet jew informazzjoni oħra dwar attività tan-netwerk elettroniku:

 • Fornituri analitiċi
 • Fornituri tal-infrastruttura

Inferenzi:

 • Fornituri analitiċi
 • Fornituri tal-infrastruttura

Giejo ma jbigħx l-informazzjoni personali tiegħek.

Soġġett għal ċerti limitazzjonijiet, għandek id-dritt li (1) titlob li tkun taf aktar dwar il-kategoriji u biċċiet speċifiċi ta’ informazzjoni personali li niġbru, nużaw, u niżvelaw dwarek, (2) titlob it-tħassir tal-informazzjoni personali tiegħek, (3) tagħżel minn kwalunkwe bejgħ ta 'informazzjoni personali tiegħek, jekk aħna jidħlu f'dik l-attività fil-futur, u (4) ma tiġix diskriminata għall-eżerċizzju ta' dawn id-drittijiet. Aħna mhux se niddiskriminaw kontrik jekk teżerċita d-drittijiet tiegħek taħt is-CCPA.

Jekk nirċievu t-talba tiegħek minn aġent awtorizzat, nistgħu nitolbu evidenza li inti ipprovdejt lil tali aġent b'prokura jew li l-aġent inkella għandu awtorità valida bil-miktub biex jissottometti talbiet biex jeżerċita d-drittijiet f'ismek. Dan jista' jinkludi li titlob li tivverifika l-identità tiegħek. Jekk inti aġent awtorizzat li qed tfittex li tagħmel talba, jekk jogħġbok ikkuntattjana.

Żvelar Addizzjonali għal Individwi Ibbażati fl-Ewropa

Jekk inti tinsab fiż-Żona Ekonomika Ewropea (“ŻEE”), ir-Renju Unit, jew l-Isvizzera, għandek ċerti drittijiet u protezzjonijiet taħt il-liġi applikabbli rigward l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek, u din it-taqsima tapplika għalik.

Bażi Legali għall-Ipproċessar

Meta nipproċessaw id-dejta personali tiegħek, aħna nagħmlu dan fuq il-bażijiet legali li ġejjin:

 • Biex inwettqu r-responsabbiltajiet tagħna taħt il-kuntratt tagħna miegħek (eż., nipprovdu l-prodotti u s-servizzi li tlabt).
 • Meta jkollna interess leġittimu fl-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek biex noperaw in-negozju tagħna jew nipproteġu l-interessi tagħna (eż., biex nipprovdu, inżommu, u ntejbu l-prodotti u s-servizzi tagħna, inwettqu analiżi tad-dejta, u nikkomunikaw miegħek).
 • Biex tikkonforma mal-obbligi legali tagħna (eż., biex iżżomm rekord tal-kunsensi tiegħek u ssegwi dawk li għażlu li ma jagħmlux komunikazzjonijiet mhux amministrattivi).
 • Meta jkollna l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan (eż., meta tagħżel li tirċievi komunikazzjonijiet mhux amministrattivi mingħandna). Meta l-kunsens huwa l-bażi legali għall-ipproċessar tagħna tad-dejta personali tiegħek, tista’ tirtira tali kunsens fi kwalunkwe ħin.

Żamma ta 'Data

Aħna naħżnu d-dejta personali sakemm ikun meħtieġ biex inwettqu l-għanijiet li oriġinarjament ġbarnaha u għal skopijiet kummerċjali leġittimi oħra, inkluż biex nilħqu l-obbligi legali, regolatorji jew ta’ konformità tagħna.

Talbiet tas-Suġġett tad-Data

Soġġett għal ċerti limitazzjonijiet, għandek id-dritt li titlob aċċess għad-dejta personali li nżommu dwarek u li tirċievi d-dejta tiegħek f'format portabbli, id-dritt li titlob li d-dejta personali tiegħek tiġi kkoreġuta jew imħassra, u d-dritt li toġġezzjona għal, jew titlob li nirrestrinġu, ċertu ipproċessar. Biex teżerċita d-drittijiet tiegħek: Tista' toġġezzjona fi kwalunkwe ħin għall-użu tad-dejta personali tiegħek billi tikkuntattjana.

Mistoqsijiet jew Ilmenti

Jekk għandek tħassib dwar l-ipproċessar tagħna tad-dejta personali li ma nkunux kapaċi nsolvu, għandek id-dritt li tressaq ilment mal-Awtorità għall-Protezzjoni tad-Data fejn toqgħod.