Radka Fashion - marka għal handbags u aċċessorji tal-ġilda

Radka Fashion - marka għal handbags u aċċessorji tal-ġilda

Radka Moda hija marka għal handbags u aċċessorji tal-ġilda li waqqaft fil-Ġermanja fl-2015.

– L-istorja tal-fundatur/sid u x'qanqalhom biex jibdew in-negozju

Jisimni Radka Sillerova, jien CEO, sid u wkoll disinjatur tal-marka Radka Fashion. Jien ukoll maratona, għamilt tliet maratoni f’Berlin, Praga u Pariġi u jien ukoll interessat ħafna fi stil ta’ ħajja b’saħħtu.

Radka Sillerova

Jien ngħix mill-2005 fil-Ġermanja fejn mort minn Praga, ir-Rep. Ċeka minħabba s-sieħba tiegħi ta’ dak iż-żmien li kienet taħdem qrib Nuremberg.

Kien bidu eċċitanti ħafna u wkoll iebes fil-Ġermanja għax ħallejt impjieg imħallas tajjeb ħafna fir-Rep. Ċeka. Mort noqgħod ma' wliedi Patrik u Lukas li ma kienu jitkellmu bl-ebda Ġermaniż. Fil-bidu kellhom jirrepetu s-sena tagħhom l-iskola darbtejn u kelli ngħallimhom kważi kuljum.  

Meta sirna familjari mal-ħajja tagħna fil-Ġermanja, ma kellniex aktar problemi fl-iskola, it-tfal tiegħi kienu sejrin mill-aqwa, kont kuntent bl-impjieg part-time ġdid tiegħi f'uffiċċju ta' sħabi, kellna ġranet u vaganzi sbieħ ma' sieħbi u Ħsibt li kollox kien tal-għaġeb imma mbagħad ġie xokk. Fl-2014 matul xahar tlift lil sieħbi, ix-xogħol tiegħi u d-dar tiegħi.

Ma kontx naf x'għandi nagħmel. Sibt ruħi f’salib it-toroq, fejn kont qed naħseb jekk nirritornax Praga jew noqgħodx f’pajjiż barrani. Peress li ibni ż- żgħir għad kellu sena kulleġġ quddiemu, iddeċidejt li nibqaʼ u nappoġġah biex jispiċċa l- istudji tiegħu. Ħsibt li għandu jkun faċli.

Bdejt infittex impjieg ġdid imma ma stajt insib l-ebda għax kelli kważi 50 sena u kont barrani f’pajjiż barrani. 

Il-“jobcentre” Ġermaniż ma rrikonoxxax il-lawrja tiegħi minn skola sekondarja tal-ekonomija Ċeka u ried jibgħatni lura l-iskola ta' kuljum għal sentejn qabel ma jibdew isibu xi offerti ta' xogħol għalija. Idea miġnun bħal din! Ma kellix ħin biex noqgħod noqgħod kuljum fl-iskola, kelli naħdem biex inħallas il-kontijiet!

Kont imdejjaq ħafna b’din is-sitwazzjoni u xi darba l-passi tiegħi wassluni f’ħanut tal-kotba fi Praga fejn ilni ma nkun ilni. 

Qatt ma ninsa dan il-jum, kien bħal sħarijiet. Dawwart fost l-ixkafef tal-kotba nfittex ktieb interessanti. Inti tista 'tkun taf li tħossok qed tfittex xi ħaġa imma ma tafx x'għandu jkun. Bil-mod mort minn ktieb għall-ieħor, naqra t-titli imma xejn ma qanqli l-interess tiegħi sakemm f’daqqa waħda ġiet għandi bejjiegħa anzjana, staqsiet x’ġara minni. Qaltli li tarah fil-maħżen għal żmien itwal. Imbagħad ħadtni f’xkaffa tal-kotba madwar kantuniera u tatni ktieb minn Robert Kiyosaki “Papà Sinjur Papa Miskin” bil-kliem: Għandek taqra dan il-ktieb!

Din il-ġurnata bidlitli ħajti. Bdejt naqra l-ktieb u meta spiċċajt naqra, ftit jiem wara bħal kumbinazzjoni maġika rajt fuq Facebook reklam li Darren Weeks, konsulent Kanadiż ta’ Robert Kiyosaki se jiġi l-Ġermanja. Xiex? L-istess Robert Kiyosaki... l-awtur li għadni kif lestejt naqra? Unbelievable! Ma stajtx nemmen! Ħsibt li forsi huwa sinjal tal-Univers...?

Minnufih bbukkejt post fl-avveniment ta’ Darren. Ħadt miegħi lil ibni ż-żgħir Lukas u vvjaġġajna aktar minn 200km lejn Stuttgart biex nattendu preżentazzjoni tan-negozju. Ma kellix idea dwar xiex se jkun, ħsibt biss li tal-inqas se niltaqa’ ma’ nies ġodda u nara xi ħaġa differenti. Dak iż-żmien ma kontx nitkellem tajjeb bl-Ingliż. Kelli bżonn headset biex nisma’ traduzzjoni.

Radka u Charlie Sheem

Is-serata kollha qabżet l-aspettattivi tiegħi. Kien tant interessanti li ffirmajt għall-programm intraprenditorjali tiegħu, fejn iltqajt ma' ħafna nies tal-għaġeb minn madwar id-dinja. 

Ftit xhur wara ltqajt ukoll ma' Kim u Robert Kiyosaki personalment u l-konsulenti kollha tagħhom. Tant kienet esperjenza kbira li ħsibt li kelli ngħidha lill-bejjiegħa fil-ħanut tal-kotba. Meta rritornajt lura Praga kont niġri lejn il-ħanut tal-kotba imma l-mara ma kinitx hemm. Staqsejt warajha u qaluli li kienet qed tgħin hemmhekk biss għal ftit jiem, hija rtirata u m'għadhiex taħdem fil-maħżen... X'inhu...? Jidher li kienet hemm biss biex turini l-ktieb!?

Imma lura għall-istorja tan-negozju tiegħi. Ibbażat fuq il-kowċing ta’ Darren “ETP Rich Dad” u n-nies ta’ madwari ddeċidejt li nibda l-kumpanija tiegħi stess bil-basktijiet għax ftit snin ilu kont qed noħlom li noħloq il-backpacks tiegħi stess li huma komdi, handy, ikkuluriti u chic. Il-ħolma tiegħi reġgħet dehret quddiem għajnejja, backpacks sbieħ li kont qed naħseb fihom, imma grazzi għall-ħajja komda bqajt inwarrabha għal aktar tard... Taf... xi darba...

Għaliex ridt nagħmel il-backpacks tiegħi? Bdiet fis-sena li kont mort Nuremberg, f’belt b’mogħdijiet għar-roti bla tarf. Rlajt bir-rota lejn in-nofs ta’ Nuremberg u ma kellix backpack sabiħ. Ma kontx sodisfatt bi backpack tal-ivvjaġġar, boring. Il-backpacks kollha fis-suq kienu suwed jew kannella bi kważi l-istess forma u inforra artab unicolor. Ridt xi ħaġa differenti! Borża mimlija enerġija u b’ruħ. Xtaqt nidħol fil-belt b'backpack ta' disinn sabiħ, li jkolli l-idejn ħielsa, li nħares chic, li nkun kuntenta nħares kbir u li nħossni komdu. Hekk twieldet il-ħolma tiegħi u wara realizzata. 

Ladarba ħadt id-deċiżjoni, kollox inbidel malajr ħafna. 

Dħalt f'kors biex nitgħallem kif ħit basktijiet. Kont qed naħt xi ħwejjeġ meta kont żgħir imma qatt backpack u ridt inkun naf kif isir. Xtrajt magna tal-ħjata industrijali antika Ġermaniża u bdejt nħit basktijiet minkejja li qatt ma mort skola tad-disinn jew tat-tessuti. Tgħallimt kollox jien stess fuq YouTube u Google. Iktar tard sibt l-ewwel ħjata tiegħi u ko-ħaddiema oħra għat-tim tiegħi li naħdem miegħu. Bdejt nitgħallem l-Ingliż, l-aktar billi nisma’ t-TV, aktar tard fuq YouTube.

Radka Sillerova – Ġimgħa tal-Moda ta’ Pariġi, Ottubru 2022 ir-Rebbieħa tal-Premju

Mort f’ħafna fieri tal-kummerċ fl-Ewropa biex insib l-aqwa ġilda, drappijiet u komponenti. Ivvjaġġajt il-Kanada, l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Dubai, l-Italja, Franza, l-Awstrija, l-Isvizzera, il-Messiku. Mort għal ħafna laqgħat ta’ netwerking fl-Ewropa u fl-Amerika ta’ Fuq u t’Isfel biex niltaqa’ ma’ nies ġodda li stajt nikkollabora magħhom. Jien kont kullimkien fejn kien possibbli li tidħol u offra idejn ħielsa u sentimenti chic lin-nisa madwar id-dinja. Tgħallimt ukoll mingħand kowċ ieħor JT Foxx li introduċa lili ma’ Charlie Sheen u dejjem nibqa’ nitgħallem il-marketing, il-kitba, ir-retorika. Sibt il-basktijiet tiegħi għal wirjiet tal-moda f'Liverpool fl-Ingilterra, Praga fiċ-Ċekja, is-sena l-oħra fl-aktar sfilata tal-moda importanti tad-dinja... f'Pariġi.

Il-basktijiet tiegħi bdew jinbiegħu fil-boutiques fil-Kanada, l-Istati Uniti, il-Ġappun, l-Olanda, il-Ġermanja, l-Awstrija, ir-Rep Ċeka. 

Is-sidien tal-basktijiet tiegħi jinkludu lil Kim Kiyosaki u l-konsulenti tagħha, Charlie Sheen u Vaclav Klaus, iben l-eks President Ċek.

Radka Fashion dehret f'forma ta' intervista, film jew stampi fil-"TV Relax" Ċek, it-TV Kanadiż "Voice of Canada", f'rivista tal-Emirati Għarab Magħquda "Ladies in Business", f'rivista Ġermaniża tal-Istil ta' Ħajja "Herzstück" u " N&N”, fir-rivista tar-Renju Unit “Global Woman”, fir-Radju Ċek “Blanik” u f’Diċembru 2022 f’rivista ta’ prestiġju Ċek “Status”.

Kont qed nitkellem f’ħafna konferenzi fil-Kanada, l-Istati Uniti, ir-Renju Unit, Dubai, il-Messiku, il-Ġermanja, Franza, l-Isvizzera, u r-Rep. Ċeka fejn l-aktar inħeġġeġ lin-nisa jkunu indipendenti u jibdew in-negozju tagħhom stess. 

– L-isfidi li qed jiffaċċja n-negozju/suq 

L-akbar sfida tan-negozju tiegħi kienet fl-aħħar sentejn, is-snin ta’ lockdowns fejn tlift xi wħud mill-boutiques tiegħi li ħdimt magħhom, id-dħul tiegħi niżel kważi għal żero. Il-boutiques kellhom jagħlqu l-bibien tagħhom għal ħafna xhur u wħud minnhom ma fetħux aktar.

Matul il-pandemija sibt xogħol sekondarju fil-fergħa tal-kura tas-saħħa. Bdejt ngħallem lin-nies kif jgħixu aktar b'saħħithom u ħadthom f'foresta għal korsijiet ta' mixi Nordiku b'kooperazzjoni ma' lukanda tal-benessri Schürger fil-Ġermanja.

Ix-xiri mċaqlaq minn offline għal online... Kont fl-inkwiet. Fhimt malajr ħafna li rrid nibdel il-websajt tiegħi minn kważi mhux funzjonali għal waħda aħjar iżda kien tard wisq. Iva, din l-idea kellha ħafna eluf ta 'intraprendituri fl-2020 ukoll. U problema kbira deher malajr ħafna. Kien impossibbli li ssib web designer li jista 'jġib il-websajt tiegħi f'kundizzjoni aħjar. Meta fl-aħħar sibt xi ditta li qablet li taħdem għalija kelli problemi kbar magħhom, tant kienu okkupati ma’ ħafna kumpaniji oħra akbar li ma kellhomx ħin jaħdmu għal waħda iżgħar. Huma spiċċaw il-websajt tiegħi wara ħafna xhur ta 'dewmien. Swieli ħafna flus u sibt li l-websajt tiegħi Radkafashion.com ma taħdimx tajjeb u kultant ma taħdimx xejn. Tant kont diżappuntat li ddeċidejt li noħloq ħanut online jien stess fuq pjattaforma Shopify. Erġajt tgħallimt ħafna fuq YouTube u tassew ftaħt il-websajt il-ġdida tiegħi li ppersonalizzajt eżattament għalija fl-1 ta' Settembrust 2022!  

– L-opportunitajiet li n-negozju/suq qed jiffaċċja 

Jien kuntent ħafna li stajt niltaqa' fil-ħajja intraprenditorjali tiegħi ma' lottijiet ta' nies famużi bħal Robert u Kim Kiyosaki mal-konsulenti kollha tagħhom jew 

attur Ġermaniż Uschi Glas. 

L-iktar ħaġa tal-għaġeb hija l-intervista tiegħi mal-Istilla ta’ Hollywood Charlie Sheen fuq il-palk quddiem 2.500 ruħ f’Los Angeles fl-2017. Kien għalija bħala mara minn pajjiż post-komunista, fejn ma tħalliex nivvjaġġaw, bħal mill-ġdid sħarijiet. Meta kont żgħir qatt ma ħsibt li jista’ jkun possibbli li niltaqa’ ma’ Star ta’ Hollywood!

It-tieni l-akbar kisba tiegħi kienet ftit xhur ilu f'Ottubru 2022. Ġejt magħżul mill-Int. Organizzazzjoni tal-Ġimgħa tal-Moda biex nattendi l-aqwa Ġimgħa Internazzjonali tal-Moda ta’ Pariġi biex nippreżenta l-handbags u l-ilbiesi tiegħi fejn irbaħt ukoll premju bħala l-aqwa Disinjatur ta’ Bags ta’ Lussu.

– Pariri lil oħrajn dwar in-negozju

Jekk għandek xi ħolma tistennax għal żmien aħjar jew għal żmien meta ħajtek tkun qed taqa’ f’biċċiet. Ibda immedjatament, m'hemm xejn li tistenna! Ikollok il-kuraġġ li toffri l-prodott jew is-servizz tiegħek kullimkien taħseb li huwa possibbli u speċjalment fejn taħseb li huwa impossibbli! Taqtax qalbek! L-affarijiet tajbin kollha jieħdu ż-żmien! 

Huwa importanti wkoll li tkun imdawwar minn nies li jaħsbuha l-istess, tispirak aktar fil-vjaġġ tan-negozju tiegħek. 

Li nkunu grati dejjem għandna nkunu!  

Grazzi tal-ħin tiegħek! 

Radka

Il-websajt tiegħi: radkafashion.com

facebook: https://www.facebook.com/RadkaFashionForYou

Instagram: https://www.instagram.com/radka_fashion/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClnmtVcIU5ov7vqsxuFvw_A

L-aħħar postijiet minn Tatyana Dyachenko (tara kollha)

Għal dawn l-aħħar snin, Tatyana ħadmet bħala blogger tas-sess u konsulent dwar ir-relazzjonijiet. Hija dehret f’rivisti bħal Cosmopolitan, Teen Vogue. Vice, Tatler, Vanity Fair, u ħafna oħrajn. Mill-2016, Tatyana ffokat fuq is-sessoloġija, attendiet diversi korsijiet ta 'taħriġ, ipparteċipat f'konferenzi u kungressi internazzjonali. “Nixtieq li n-nies jindirizzaw kwistjonijiet sesswali fil-ħin! Tinsa t-tgħammid, il-preġudizzju u tħossok liberu li tara tabib tas-sess għal għajnuna jew parir!” Tanya tgawdi ssegwi l-flare tagħha għall-kreattività permezz tal-immudellar, l-arti tal-graffiti, l-astronomija u t-teknoloġija.

L-aħħar minn Business News