Voices of Travel Business

Voices of Travel Business

Voices of Travel huwa negozju/blog tal-ivvjaġġar u tal-lingwa li jħeġġeġ lin-nies jivvjaġġaw u jesploraw id-dinja waħedhom billi jużaw itinerarji tal-ivvjaġġar personalizzati. Is-sid, mill-esperjenza tagħha, tfassal dawn l-itinerarji. Jimmotiva wkoll lill-utenti biex jitgħallmu lingwi barranin individwalment biex jgħaqqdu aħjar man-nies/lokal waqt li jkunu qed jivvjaġġaw u biex ikollhom esperjenza aħjar.

Nicoletta, il-fundatriċi u s-sid tan-negozju, bdiet bix-xewqa li taqsam l-għarfien u l-kompetenza tagħha billi tivvjaġġa waħedha għal ħafna pajjiżi, titgħallem il-lingwi individwalment, u tmexxi gruppi tal-ivvjaġġar fl-Ewropa. Riedet ukoll tgħaddi l-eċċitament tagħha mit-triq għall-oħrajn u tispirahom joħorġu miż-żona ta’ kumdità tagħhom biex isiru jafu d-dinja ta’ madwarhom.

L-Istorja u l-Motivazzjoni ta' Nicoletta biex tibda n-negozju tagħha

“Dejjem ħassejt li kien hemm xi ħaġa aktar milli sempliċement inqum filgħodu, immur l-istess skola/xogħol, u niġi lura d-dar inħares fil-kartiera tiegħi u naħseb x’se nagħmel b’ħajti. Ridt nesperjenza d-dinja b’dak kollu li toffri, is-sbuħija, il-faqar, il-ġid, u l-ġenn.

Ta’ 17-il sena, ippakkjt il-bagalja tiegħi għall-akbar avventura ta’ ħajti li s’issa u tlajt lejn New Zealand għal nofs sena. Dak iż-żmien għallimni aktar mis-snin li għaddew qattajt l-iskola lura d-dar. Tgħallimt kif nirranġa kollox għall-għajxien tiegħi b’lingwa barranija, nieħu ħsiebi meta ma jkun hemm ebda familja, u nittratta xokk kulturali u solitudni. Madankollu, urietni wkoll kif id-dinja kienet differenti u sabiħa fuq in-naħa l-oħra, il-mod kif in-nies jgħixu u jaħsbu dwar il-valuri u t-twemmin tagħhom. Fhimt li minkejja d-differenzi, aħna lkoll l-istess bnedmin.

Inħobb nivvjaġġa u nitgħallem il-lingwi. Ridt niddedika ħajti għal dawn iż-żewġ affarijiet. Madankollu, ma kontx naf kif.

Mort barra l-pajjiż biex nistudja fl-Università f’Salzburg, l-Awstrija u pperfezzjonajt il-Ġermaniż tiegħi. Għamilt semestru ta’ skambju f’Barċellona, ​​Spanja, fejn tgħallimt l-Ispanjol u l-Franċiż.

Ta’ 21 sena, għamilt l-aqwa xogħol/ħolm li qatt qatt. organizzajt grupp ta’ gradwati mill-Università Amerikana u ggwidajthom fl-Ewropa. Kienet waħda mill-aktar esperjenzi ta’ sfidi iżda ta’ arrikkiment ta’ ħajti. Ma kontx naf fejn se mmur peress li qatt ma kont ġejt f’dawk il-postijiet qabel; Jien organizzajt attivitajiet fit-triq biex niżgura li kulħadd kien kuntent u kellu l-aqwa żminijiet Ewropej. Li nagħmilha waħdi tani aktar kuraġġ minn kull ħaġa oħra ta’ qabel.

Fhimt li dan kien dak li ridt nagħmel f’ħajti; jivvjaġġaw man-nies, urihom postijiet sbieħ, għamilhom kuntenti, u ħeġġiġhom jgħixu l-aqwa ħajjithom. Xtaqt ukoll inxerred il-messaġġ ta’ kif il-lingwi barranin li qed jitgħallmu jqarrbuna u jagħmlu d-dinja post aħjar għalina lkoll.

Bdejt in-negozju tiegħi stess u semmieh Voices of Travel. Noħloq itinerarji tal-ivvjaġġar u vjaġġi bit-triq għan-nies biex jesploraw id-dinja u nagħtihom pariri dwar it-tagħlim tal-lingwi biex ikollhom esperjenza aħjar waqt li jivvjaġġaw u nikkonnettja man-nies.”

“L-isem jirrifletti l-ivvjaġġar, u l-'vuċijiet' huma l-lingwi u n-nies li nisimgħu madwar meta nivvjaġġaw. Nemmen li dawn iż-żewġ affarijiet huma l-aqwa għalliema.”

Voices of Travel & It-Tkabbir tiegħu

L-idea li ngħix bħala nomad diġitali ħaditli qalbi bħal ħafna oħrajn, u kont naf li nibda blog tal-ivvjaġġar kien se jwassalni fejn ridt li jkun in-negozju tiegħi. Eventwalment, nixtieq norganizza t-tours tal-ivvjaġġar tiegħi, nieħu lin-nies, nurihom madwar il-pajjiżi preferuti tagħhom biex jgħadduhom f'diversi kulturi, u ngħallimhom il-lingwi waqt li jkunu qed jivvjaġġaw.

Bdejt naqsam il-passjoni tiegħi għall-ivvjaġġar u l-lingwi fuq il-blog tal-ivvjaġġar tiegħi permezz ta’ stejjer, artikli, u itinerarji tal-ivvjaġġar. Il-blogging għenni nxerred il-messaġġ tiegħi u nikseb aktar segwaċi.

Tista' tikseb itinerarju fuq il-websajt tiegħi u tivvjaġġa skontha waħdek. Iċċekkja tiegħi itinerarji tal-ivvjaġġar taqsima u ħu dak li tixtieq. Se turik il-punti ewlenin ta 'kull pajjiż, u int se tagħmel ħafna attivitajiet u tesplora l-kultura.

Imbagħad mur lejn il-parti' lingwi għall-ivvjaġġar' u ħu xi pariri dwar it-tagħlim tal-lingwi għall-vjaġġi tiegħek bit-triq biex tikkomunika man-nies tal-lokal, tordna ikel u xorb, jew tibbukkja l-akkomodazzjoni u l-attivitajiet tiegħek. Se tagħmel il-vjaġġi tiegħek b'mod aktar faċli u avventuruż. Isalvak ukoll milli tkun stressat fit-triq.

“Voices of Travel qed tgħinni nkun indipendenti mill-post u jappoġġja l-vjaġġi tiegħi. B’dan il-mod, nista’ nesplora aktar kull meta rrid, niffoka fuq affarijiet li nħossni verament passjonat, u nispira lil oħrajn.”

Sfidi Iffaċċjati minn Voices of Travel

L-aħħar sentejn ta’ ħajti/ta’ negozju kienu diffiċli. L-ivvjaġġar ingħalaq għal kollox, u ħassejtni bhima f’gaġġa li ma setgħetx taħrab. Staqsejt il-futur ta’ Voices of Travel u l-ivvjaġġar b’mod ġenerali. Ma kontx ċert jekk kienx jagħmel sens li noħolqu aktar itinerarji tal-ivvjaġġar. Ma kontx naf ukoll kif in-nies se jirreaġixxu għall-ivvjaġġar wara l-pandemija.

Ħassejt li tivvjaġġa se terġaʼ lura llum jew għada. Għalhekk, użajt il-ħin tiegħi li nissakkar id-dar u fil-kwarantina biex nikteb aktar artikli u noħloq aktar itinerarji tal-ivvjaġġar għal meta d-dinja terġa’ tiftaħ. Ma qatax qalbi, u reġa’ beda jħallas dan iż-żminijiet.

Opportunitajiet għal Voices of Travel

Il-kelma ‘zomm id-distanza’ issa hija mwaħħla f’moħħ kulħadd. Inħoss li n-nies huma aktar fl-ivvjaġġar waħdu/individwali. Jesploraw b'mod indipendenti aktar milli jqattgħu ħin f'xarabank iffullar mdawra b'eluf ta 'nies. Din hija waħda mill-aktar opportunitajiet sinifikanti għal Voices of Travel.

Hekk kif nippromwovi l-ivvjaġġar individwali u l-vjaġġi bit-triq, il-klijenti jistgħu jiġu ispirati mill-itinerarji tal-ivvjaġġar tiegħi u jaraw il-postijiet waħedhom. Huma m'għandhomx għalfejn jippjanaw; Niddisinja kollox għalihom u nagħtihom l-informazzjoni kollha meħtieġa. Li fadal hu li jippakkjaw u jolqtu t-triq.

Opportunità oħra li nara hija d-dinja globalizzata tagħna, li teħtieġ aktar nies li jitkellmu lingwi varji. Għalhekk, żviluppajt metodu ta' tagħlim tal-lingwi li jħeġġeġ lill-utenti jitgħallmu aktar lingwi barranin b'gost u impenn. Dan jista' jgħin lin-nies jitgħallmu l-lingwi għall-ivvjaġġar u jkunu aktar kompetittivi fil-ħajja tax-xogħol tagħhom.

Ivvjaġġa u Tgħallem Lingwi b'Vuċijiet tal-Ivvjaġġar

Iċċekkja Voices of Travel u agħżel l-itinerarju tal-ivvjaġġar favorit tiegħek biex tesplora pajjiżi ġodda b'dak kollu li joffru.

“Oħroġ miż-żona tal-kumdità tiegħek, tikri dik il-karozza f’pajjiż barrani, tgħallem ftit kliem tal-lingwa, u qabbad man-nies tal-lokal. Se tagħmlek persuna aħjar u tarrikkixxi ħajtek bħal xejn qabel.”

Ara l-artiklu tiegħi 'Kif titgħallem lingwa għall-ivvjaġġar f'7 passi bażiċi jekk trid titgħallem lingwa ġdida. Iddisinjajt dan il-metodu mill-esperjenza tiegħi stess fit-tagħlim tal-lingwi.

Iddisinjt ukoll a notebook tal-ivvjaġġar bil-lingwa, fejn tista' tinnota l-kliem kollu li trid titgħallem waqt li tkun qed tivvjaġġa. Se jiggwidak biex titgħallem il-lingwa barranija magħżula tiegħek għall-ivvjaġġar.

Mur għar-riżorsi tal-lingwa tiegħi u agħżel il-metodu favorit tiegħek għat-tagħlim tal-lingwa. Issib podcasts mill-aqwa, apps tal-lingwa, kotba, rivisti, u aktar.

Pariri għal Intraprendituri Ġodda

Ibda llum jekk qed taħseb biex tibda n-negozju tiegħek. Taħsibx dwar x'jista' jmur ħażin jew li ma pperfezzjonatx il-pjan/idea tan-negozju tiegħek. Trid tibda, u tiggwidak.

“L-opportunitajiet dejjem jiġu għandek. Se tiltaqa’ ma’ intraprendituri oħra, u dan se jsawwar in-negozju tiegħek.”

Tibżax, u qatt ma taqta qalbek. Jieħu ħafna iljieli bla rqad, taħdem barra l-impjieg full-time tiegħek, tiffranka, u tissagrifika l-ħajja soċjali tiegħek. Imma kun żgur li kollox se jħallas eventwalment.

M'għandekx tkun strett wisq miegħek innifsek. Xi drabi tħoss li ma tagħmel xejn, jew ma jagħmilx sens. Dak huwa normali u tajjeb. Ħallih għal ftit jiem u agħmel xi ħaġa oħra li tixtieq. Dan jagħtik is-saħħa biex tkompli.

Grazzi talli qrajt dwar l-istorja tiegħi u l-istorja ta' Voices of Travel. Inħeġġiġkom tgħix ħajtek bis-sħiħ, ma tibqax mwaħħla d-dar. L-idea li tmur x'imkien tista' tkun ġewwa fik; temmen li int b’sahhtu u ażżarda tmur tesplora.

Toqgħodx lura milli tikkuntattjani jekk għandek bżonn itinerarju tal-ivvjaġġar. Inkun kuntent li niddisinja waħda għalik. Ikseb miegħi jekk trid parir. Nista’ noħodkom f’avventura li teħodkom tara aktar.

“Tħallix lil ħaddieħor iżommok minn dak li trid tagħmel. Qatt tieqaf issegwi l-ħolm tiegħek.”

Links għall-użu:

Itinerarji tal-ivvjaġġar -  https://voicesoftravel.com/travel-itineraries/

Lingwi għall-ivvjaġġar -   https://voicesoftravel.com/languages-for-travel/

Kif titgħallem lingwa għall-ivvjaġġar f'7 passi bażiċi -   https://voicesoftravel.com/learn-language-for-travel-7-steps/

notebook tal-ivvjaġġar bil-lingwa -  https://voicesoftravel.com/language-notebook/

Nutrizzjonista, Cornell University, MS

Nemmen li x-xjenza tan-nutrizzjoni hija helper mill-isbaħ kemm għat-titjib preventiv tas-saħħa kif ukoll għat-terapija aġġuntiva fit-trattament. L-għan tiegħi huwa li ngħin lin-nies itejbu s-saħħa u l-benessri tagħhom mingħajr ma jittortura lilhom infushom b'restrizzjonijiet tad-dieta bla bżonn. Jiena sostenitur ta’ stil ta’ ħajja b’saħħtu – nilgħab sports, ir-rota, u ngħum fil-lag is-sena kollha. Bix-xogħol tiegħi, ġejt tidher fil-Vice, Country Living, ir-rivista Harrods, Daily Telegraph, Grazia, Women's Health, u ħwienet tal-midja oħra.

L-aħħar minn Business News