1 मिनेट पढ्ने

किन केही व्यक्तिहरूले यौन सम्पर्क गर्दा परिवारको सदस्य (दुर्घटनाद्वारा) चित्रण गर्छन्

 एक दर्ता फिजियोलोजिस्टको रूपमा, मलाई प्रायः सोधिएको छ, के यो परिवारको सदस्यलाई चित्रण गर्न सम्भव छ, विशेष गरी आमा

थप पढ्नुहोस् "
1 मिनेट पढ्ने

किन केही व्यक्तिहरूले यौन सम्पर्क गर्दा परिवारको सदस्य (दुर्घटनाद्वारा) चित्रण गर्छन्

एक दर्ता फिजियोलोजिस्टको रूपमा, मलाई प्रायः सोधिएको छ, के यो परिवारको सदस्यलाई चित्रण गर्न सम्भव छ, विशेष गरी आमा

थप पढ्नुहोस् "