Meditatie met liefdevolle vriendelijkheid

StarLight Breeze geleide meditaties

Over de meditatie

Ontspan je lichaam, kalmeer je geest en kalmeer je geest met deze begeleide meditatielezing. Het beoefenen van meditatie kan helpen met meer mentale helderheid, het resetten en opnieuw in evenwicht brengen van elk systeem in je lichaam. Het heeft een diepgaand, rijk en kalmerend effect en bevordert gevoelens van vrede en een gevoel van bewustzijn.

Deze begeleide meditatielezing voor 'Loving Kindness' helpt je om verbinding te maken met de diepe genezing van onszelf en anderen. De praktijk verwelkomt je om jezelf in een comfortabele positie te vestigen en begeleidt je door middel van zacht ademwerk om een ​​staat van innerlijke rust en ontspanning te bereiken. Ons bewust zijn van het huidige moment verhoogt ons bewustzijn, concentratie en dankbaarheid voor alle kleine dingen in het leven.

Als je lichaam en geest eenmaal tot rust zijn gekomen, zul je worden aangemoedigd om het idee van liefdevolle vriendelijkheid naar voren te brengen. In deze liefdevolle vriendelijkheidsmeditatie leer je om je onvoorwaardelijke, inclusieve liefde uit te breiden naar vreemden, kennissen, vrienden en familie, zonder er iets voor terug te verwachten.

Dit is de ideale, pure liefde, die iedereen in zijn potentieel heeft. Dit is een proces van het openen van ons hart, omringd door gevoelens van zorg, bezorgdheid, tederheid en mededogen. Het is geen sentimenteel gevoel van goede wil, en het is ook geen verplichting - het komt puur uit een onbaatzuchtige plaats.

Door te oefenen om onbaatzuchtiger te zijn, kunnen we ons identificeren met en contact maken met anderen, en dat is op zich van harte lonend. Het stelt ons in staat om onze ego's te pletten, omdat we niet handelen uit trots of om opgemerkt te worden. Een onbaatzuchtige houding zal je helpen om vanuit je hart en ziel te handelen, in plaats van het mentale gebabbel dat uit ons ego komt. Liefdevolle vriendelijkheid helpt verder om je algehele welzijn te verbeteren en stress te verminderen.

Door vaak liefdevolle vriendelijkheid te beoefenen, kunt u uw vermogen tot vergeving, verbinding met anderen en zelfacceptatie vergroten. Het voelt misschien niet erg comfortabel om eerst liefdevolle vriendelijkheid te beoefenen - vooral mededogen te bieden aan degenen met wie je een verontrustende relatie hebt -, maar dit zal je geleidelijk en uiteindelijk bevrijden.

Voor de beste resultaten wordt aanbevolen om dagelijks te mediteren. Regelmatige oefening kan helpen om de dagelijkse angst en stress te verminderen, je slaap te verbeteren, je lichaam en humeur te stimuleren en uiteindelijk je algehele gezondheid en welzijn te verbeteren. Dus adem in, en moge je innerlijke stilte vinden.

De geleide meditatie

Welkom bij StarLight Breeze-meditaties … Moge je een comfortabele, zittende positie vinden … Houd je rug, nek en hoofd recht … Er is geen druk … Geen inspanning … Gewoon een evenwichtige, rechtopstaande houding aanhouden … Leg je handen zachtjes op je schoot … En sluit je ogen … Rustig inademen door de neus … En uitademen door de mond … Stilte vinden in het moment … In het lichaam … En in de geest …

Liefdevolle vriendelijkheid is een oefening van aandacht schenken aan onszelf en aan de mensen om ons heen ... Een houding van interesse, mededogen en zorg aanhouden ... Terwijl je langzaam je ademhaling begint te verdiepen ... Open nu je hartcentrum ... Duw je schouders een beetje naar achteren beetje … Je borst laten uitzetten … Om wat warmte binnen te laten … Het is belangrijk om te beginnen met het aanbieden van wat liefdevolle vriendelijkheid aan jezelf door in stilte de volgende woorden te herhalen … Stel je een koele en frisse stroom water voor die door elk deel van je lichaam stroomt … Verfrissend elke hoek ... Elke spanning of stress wegsmelten die je lichaam misschien vasthoudt ... Elke spanning wegspoelen ... Angst ... Of pijn ... Als het elk onderdeel raakt ... Zachtjes ...

''Mag ik vol liefde en vergevingsgezindheid, gezondheid en vrede zijn... Mag ik gevuld zijn met stilte en geluk... Mag ik gezond, vredig en sterk zijn... Mag ik vandaag waardering geven en ontvangen''

Merk op hoe je je voelt als je deze woorden tegen jezelf zegt … Verschuif je aandacht rond de betekenis van deze zinnen … Merk op of er emoties naar de oppervlakte komen … Merk je fysieke lichaam op … Als je aandacht afdwaalt, is dat oké … Leid het voorzichtig terug naar deze gevoelens van liefdevolle vriendelijkheid … Sta deze gevoelens toe om je te omhullen … Blijf nog een paar momenten met deze focus van mededogen voor jezelf … Weten dat je precies goed bent – ​​precies zoals je bent … Je heel vredig voelen … Gevoelens van liefde inademen … Alles uitademen wat je wil graag loslaten...

En nu ... Denk aan een weldoener - iemand die je steun heeft gegeven ... stond aan je zijde ... Iemand naar wie je opkijkt die vriendelijkheid jegens jou heeft getoond ... Sta jezelf toe om in ruil daarvoor liefdevolle vriendelijkheid aan deze persoon te verlenen door de volgende woorden te zeggen …

''Moge je vol liefde en vergeving, gezondheid en vrede zijn... Moge je gevuld zijn met stilte en geluk... Moge je gezond, vredig en sterk zijn... Moge je vandaag waardering geven en ontvangen''

Zelfs als de woorden niet op dit moment passen, vreemd klinken of niet op je gemak voelen … Het is oké … Kijk of je je kunt aansluiten bij de betekenis van deze zinnen, zelfs als je op dit moment misschien niet de veiligheid en warmte voelt … In na verloop van tijd zullen deze zinnen steeds natuurlijker voor je worden ... Ze zijn het voertuig om je te verbinden met jezelf en met de mensen om je heen ...

En nu … Deze liefdevolle vriendelijkheid uitbreiden naar je familie, je ouders, je partner, broers en zussen of je kinderen … Zeg de volgende woorden … Houd de houding van genade vast … Tederheid … Je hart zacht laten voelen … Omarm deze genegenheid met een open hart …

''Moge je vol liefde en vergeving, gezondheid en vrede zijn... Moge je gevuld zijn met stilte en geluk... Moge je gezond, vredig en sterk zijn... Moge je vandaag waardering geven en ontvangen''

Nu ... Denk aan iemand die pijn heeft of een moeilijke tijd in zijn leven doormaakt ... Stel je deze persoon bij je in de buurt ... Voel hun aanwezigheid in de jouwe ... Je liefdevolle vriendelijkheid uitbreiden om hen te omringen met liefde die zo helend is ... Zo puur ... Zonder iets vast te houden verwachting dat u of hen zich er op een bepaalde manier door zouden moeten voelen … Zeg zachtjes de volgende woorden …

''Moge je vol liefde en vergeving, gezondheid en vrede zijn... Moge je gevuld zijn met stilte en geluk... Moge je gezond, vredig en sterk zijn... Moge je vandaag waardering geven en ontvangen''

Neem even de tijd om op te merken hoe het voelt om deze wensen uit te spreken ... Zelfs als je iemand het beste wenst en het lijkt alsof ze niet openstaan ​​om het te ontvangen ... Liefdevolle vriendelijkheid jegens hen is een oprechte wens waaraan geen verplichtingen zijn verbonden ... Nee het maakt niet uit of ze het wel of niet ontvangen - dat heb je niet in de hand ... En wat buiten je controle is, moet worden geaccepteerd ... Laat alle gehechtheden die je hebt los ... Alle verwachtingen ... Het sturen van liefdevolle vriendelijkheid gaat helemaal over het openen van je hart … Om jezelf te bevrijden van alle negativiteit, woede of angst jegens jezelf of anderen …

Denk nu aan een moeilijk persoon … Iemand met wie u moeilijk kunt opschieten, of wiens woorden of daden u in het verleden pijn hebben gedaan … Liefdevolle vriendelijkheid sturen naar een moeilijk persoon ontspant uw hart en bevrijdt u van angst en bijtende wrok … Vijanden doen dat wel niet bestaan ​​… Er zijn alleen mensen die we niet mogen of die ons niet mogen … Door mededogen naar deze persoon te sturen, overwonnen we gevoelens van bitterheid die onze hartcentra zouden kunnen blokkeren … Dit zal je helpen herinneren dat deze persoon, net als jij, wil wees bemind ... En net als jij verlangen ze naar vrede in hun leven ... Zeg rustig de volgende woorden tegen jezelf ... Liefdevolle vriendelijkheid verlenen aan een moeilijk persoon in je leven ...

''Moge je vol liefde en vergeving, gezondheid en vrede zijn... Moge je gevuld zijn met stilte en geluk... Moge je gezond, vredig en sterk zijn... Moge je vandaag waardering geven en ontvangen''

Hier even een momentje nemen … Gevoelens van liefde en mededogen in zich opnemen … En tot slot … Uw goede wensen aanbieden aan alle wezens overal …

''Moge je vol liefde en vergeving, gezondheid en vrede zijn... Moge je gevuld zijn met stilte en geluk... Moge je gezond, vredig en sterk zijn... Moge je vandaag waardering geven en ontvangen''

Als deze liefdevolle vriendelijkheidsoefening ten einde loopt, neem dan de tijd om het potentieel van deze oefening te waarderen om je gevoel van verbondenheid en verbondenheid te vergroten … Niet alleen voor jezelf, maar ook voor degenen om je heen … Begin langzaam terug te keren naar volledig bewustzijn door je zachtjes uit te rekken ... En terwijl je je ogen zachtjes weer opent en de bewegingen van je eigen adem opmerkt ... Je lichaam als geheel voeden en levend maken ... Net zoals je goede wensen de mensen om je heen voeding en levendigheid zullen brengen ... We hopen dat je hiervan genoten hebt meditatieoefening door StarLight Breeze, en moge je een prachtige dag hebben.

Nieuwste van gratis begeleide meditatielezingen