1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ)

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭੋਜਨ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸਮੁੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ

ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪੈਰਾਬੈਂਸ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਡਰੱਗਸਟੋਰ ਸਮੱਗਰੀ?

ਇੱਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ/ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੋਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸਨੂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਦੰਦ ਡਿੱਗਣਾ ਭਾਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸੁਪਨਾ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਟਿਕਟੌਕਸ ਚਾਰ ਚੌਥਾਈ ਵਿਧੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਧੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "
1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਲੋਕ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਲੋਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਵਜੋਂ, ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "