HISTORIA HERCA

HISTORIA HERCA

HERC –  Centrum Zdrowia, Ćwiczeń i Badań to jedyna firma z siedzibą w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która stosuje tak zwane podejście „pełnego koła”. 

HERC działa w ramach trzech działów: Badań HERC, Edukacji HERC i Siły HERC. 

Dział Badań HERC 

W chwili pisania tego raportu jest to jedyny podmiot prowadzący oryginalne badania naukowe dotyczące sportu i ćwiczeń fizycznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzięki oryginalnym artykułom opublikowanym w międzynarodowych recenzowanych czasopismach i obszernym przeglądom badań wspierają lokalny rozwój sektora sportu i zdrowia, dostarczając instytucjom i organizacjom jasnego rozwiązania „co robić”. W tej chwili Dział Badań HERC ma sześć artykułów naukowych w fazie poprzedzającej publikację i jeden trwający projekt badawczy dotyczący cech i charakterystyki trenerów osobistych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Możesz dowiedzieć się więcej o tym projekcie i jego zespole badawczym za pomocą pod tym linkiem

W naszym Dziale Badań osiągnęliśmy nasz pierwotny cel, jakim było ustanowienie punktu odniesienia dla badań naukowych dotyczących sportu i ćwiczeń fizycznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na drugim etapie łączymy się z wiodącymi instytucjami, uniwersytetami i organizacjami w kraju, aby podnieść jakość badań i ulepszyć sektor Emirates Sports. Rozwijając ten dział, korzystamy z naszej sieci naukowców z czterech kontynentów”.

dr Ivana Banićević*

Kierownik Działu Badań HERC

Departament Edukacji HERC

Dział ten zapewnia edukację na światowym poziomie, w tym nauki o sporcie i ćwiczeniach, kluby fitness i sportowe, instytucje i jednostki rządowe. Ich najbardziej wyróżniające się programy są uznawane na całym świecie przez brytyjski OFQUAL i realizowane w formie kursów i seminariów. Ponadto pomyślnie stworzyli i zarejestrowali najnowsze; wspierane naukowo, oparte na dowodach podejścia na poziomie krajowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

„Ostatnia dekada pokazała burzliwe zmiany w globalnych systemach edukacji, które wpłynęły na edukację sportową i naukową. W rezultacie małe i średnie ośrodki edukacyjne zyskały przewagę w porównaniu z uniwersytetami i szkołami wyższymi dzięki zdolności do przekształcania i dostosowywania do najbardziej odpowiednich i odpowiednich programów nauczania w celu zaspokojenia potrzeb branży bez uszczerbku dla jakości. Uważam, że wykonaliśmy świetną robotę, tworząc interaktywny system zarządzania nauką w chmurze, który przedstawia współczesne mentoring dla trenerów i organizacji zajmujących się fitnessem i sportem”.

dr Dragan Stankić*

Kierownik Działu Edukacji HERC

Dział Siłowy HERC

Świadczy różne usługi związane ze zdrowiem i ćwiczeniami fizycznymi, od coachingu sportowego, treningu osobistego, kinezyterapii i żywienia po rozwiązania do zarządzania fitnessem na siłowni. Ich wysoko wykształcony i wyspecjalizowany zespół oferuje usługi na najwyższym poziomie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wspierane przez nasz Dział Edukacji i Badań.

„Science to Practice to najtrudniejszy, ale znaczący krok w ulepszaniu dziedziny praktycznej. Nasz zespół wierzy, że śledzenie trenerów i trenerów oraz ich opinie z terenu są cenne dla stworzenia solidnego, przyjaznego dla konsumenta środowiska, w którym wszystkie kluczowe zadania mogą być wykonywane z łatwością. Dział siłowy jest końcowym produktem pozostałych dwóch działów, w których testowane są pomysły i metody, a informacje zwrotne są zwracane do pętli w celu przyszłych ulepszeń”.

dr Željko Banićević*

Założyciel i dyrektor naczelny

Kierownik Działu Edukacji HERC

Nasi klienci docelowi

Klienci HERC różnią się w zależności od departamentu. Na przykład dział siłowy HERC ma klientów poszukujących treningu osobistego, coachingu sportowego, fizjoterapii lub zarządzania odżywianiem. Nasz zespół składa się z trenerów i terapeutów o różnych specjalizacjach, korzystamy z naszej platformy coachingowej Aplikacja „HERC Fitness”., aby zapewnić niezrównane wrażenia i wyniki.

Dział Edukacji HERC ma klientów z różnych branż. Niektórzy z nich chcą zostać certyfikowanymi trenerami osobistymi; inni chcą zdobyć specjalizację w dziedzinie siły i kondycji lub dodać nową usługę do swojej oferty w postaci kursów masażu sportowego. W rezultacie prowadzą wiele seminariów i zajęć w celu ciągłego rozwoju zawodowego. 25 czerwca wprowadzimy pierwszą certyfikację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla Trening ograniczania przepływu krwi. Oprócz osób prywatnych mają okresowe prośby o dostarczanie dostosowanych kursów dla różnych firm i instytucji w sektorze prywatnym i publicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Dział Badań ma na celu wyznaczanie standardów w branży sportu i fitnessu w oparciu o oryginalne badania i opinie ekspertów. Ich klientami z sektora prywatnego są firmy oraz ośrodki sportowe i medyczne, które dostrzegają wagę badań i ich zalety. Z drugiej strony mogą wspierać jednostki rządowe poprzez rozwijanie projektów badawczych na poziomie krajowym. Na przykład HERC ma miejsce na diagnostykę funkcjonalną w swoim centrum z instrumentami o złotym standardzie potrzebnymi do badań naukowych. 

Historia założycieli

Założyciel HERC, Željko Banićević, przyjechał do Dubaju w 2014 roku. Wtedy było zaledwie kilku dostawców usług edukacyjnych na wczesnym etapie rozwoju. Żadne instytucje ani uniwersytety nie miały programów nauki o sporcie i ćwiczeniach fizycznych; w związku z tym nie mógł kontynuować swojego dalszego rozwoju osobistego w środowisku akademickim. Narodziła się idea powołania pierwszej takiej instytucji. Po zarządzaniu setkami sportowców i klientów w dziedzinie sportu i fitness oraz prowadzeniu wykładów na różnych kursach dotyczących zdrowia i ćwiczeń, pomysł został zrealizowany cztery lata później. HERC został oficjalnie zarejestrowany jako firma kontynentalna z siedzibą w Dubaju. W pierwszym roku działalności firma stanęła przed wieloma wyzwaniami, a nie pomógł fakt, że była w całości samosponsorowana, ani fakt, że 90% start-upów upada. W pierwszym roku działalności firma całkowicie opierała swoje dochody na usługach takich jak trening personalny, trener sportowy, kinezyterapia, dietetyka oraz okresowe gościnne wykłady na różnych kursach. W 2019 roku plan rozwoju Działu Edukacji i Badań został zrealizowany, a firma zaczęła rozwijać się we wszystkich trzech kierunkach jednocześnie. Stworzenie zespołu wykonawczego i rekrutacja szefów działów była kamieniem milowym, który wyznaczył nas na trajektorii sukcesu. Dzięki dołączeniu Dragana i Ivany do zespołu HERC rozwinęli oni swoje działy w ciągu zaledwie sześciu miesięcy, a HERC stał się pierwszym ośrodkiem badawczym zajmującym się sportem i ćwiczeniami fizycznymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wspaniałe trio przedstawia kierownictwo HERC i to nie przypadek, że udało im się odnieść sukces w swoim przedsięwzięciu. Wszyscy trzej mają dyplom z fizjoterapii i tytuł licencjata jako profesor sportu i wychowania fizycznego. 

Ivana jest posiadaczem dwóch tytułów magisterskich, w dziedzinie nauki o sporcie ze specjalizacją w rozwoju młodzieży i kontroli motorycznej oraz medycyny sportowej jako specjalista medycyny sportowej i fizjoterapii. Obecnie jest zapisana na studia doktoranckie w pełnym wymiarze godzin. program nauk o sporcie. 

Dragan ma tytuł magistra nauk o sporcie ze specjalizacją w kinezyterapii i jest doktorem. student. 

Željko ma tytuł magistra nauk o sporcie ze specjalizacją w zakresie siły i kondycji i jest zapisany na studia doktoranckie. studia na Wydziale Sportu i Psychologii.

Oprócz wyżej wymienionych, Ivana i Dragan są międzynarodowymi kwalifikacjami Wewnętrznych Zapewnień Jakości, a Željko jest Lead IQA w edukacji. 

Szanse dla przemysłu

Trajektoria rozwoju ZEA 2030 ma doskonały plan poprawy standardów zdrowotnych i aktywności fizycznej wśród mieszkańców ZEA. Wiedząc o tym, wiele światowej klasy uniwersytetów widzi swoją szansę na otwarcie lokalnych kampusów i wniesienie potrzebnej wiedzy specjalistycznej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. HERC oczekuje wsparcia sektora prywatnego i publicznego dla wspólnych celów i opracowania długoterminowej strategii. 

Branża sportowa i fitness stale rozwija się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i potrzebny jest wszechstronny, solidny system, który połączyłby sektor prywatny i publiczny pod jednym dachem. Dlatego uważamy, że stworzenie ustawodawstwa sportowego i ogólnokrajowego systemu sportowego powinno być priorytetem państwa. 

W ciągu ostatnich czterech lat, oprócz zakwaterowania wielu profesjonalnych i półprofesjonalnych sportowców, kształcili setki profesjonalistów zajmujących się sportem i ćwiczeniami. Ponadto współpracowali z jednostkami rządowymi, takimi jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Hemaya International Centre, KHDA (Urząd ds. Wiedzy i Rozwoju Społecznego), Emirates Schools Establishment, Dubai Police i Dubai Police Academy. 

Zaprezentowali kilka projektów w ramach EXPO 2020. Do najważniejszych z nich należały:

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych świętuje 50-lecie Zjednoczonych Emiratów Arabskich organizując „Tactical Strength and Conditioning Drill” dla 200 stu studentów Akademii Policyjnej w Dubaju, 
  • Program LTAD został zorganizowany dla 300 dzieci z lokalnej szkoły Emirates
  • Podczas trzydniowego projektu model YPDM został zaprezentowany ponad 700 uczniom z różnych szkół podstawowych

Wspierali różne projekty rządowe, takie jak Dubai 30×30 i Positive Spirit Initiative.

Porady dla innych przedsiębiorców

Udzielaliśmy wywiadów, opisywaliśmy i wspominaliśmy w ponad dwudziestu lokalnych i międzynarodowych gazetach i platformach medialnych, od niezależnych po rządowe, takie jak Arabskie wiadomości, BARQ DXBi Emirates News Agency.

Tworzenie firmy od zera przy niewielkim lub zerowym wsparciu jest jak powiedzenie Elona Muska „żucie szkła i patrzenie w otchłań”. Po chwili przestajesz się gapić, ale żucie szkła nigdy się nie kończy”. Wymaga odwagi, cierpliwości i ciężkiej pracy. Nie po to, żeby zniechęcić czytelników czy przyszłych przedsiębiorców, ale być przygotowanym na ciągłe wzloty i upadki oraz ból. Ostatecznie, jeśli jesteś gotów dać z siebie 110%, zaakceptować porażkę i jechać z nią, sukces jest możliwy. Na początku nie będzie nikogo do wspierania, ale później wszyscy będą chcieli wskoczyć do laguny sukcesu.

Łączenie się z podobnie myślącymi ludźmi, tworzenie zaufanego zespołu i odróżnianie dobrych od złych intencji jest być może ważniejsze niż cała idea firmy, ponieważ wiele z nich ma swoje punkty hamowania. 

Istotne jest również pozostawanie na właściwej trasie i nie wybieranie szybszej trasy. Po początkowym sukcesie okazje te często pojawiają się i prowadzą cię w ślepy zaułek, jeśli nie ostrożny. Nie każda świetna okazja jest odpowiednia dla przyszłości Twojej firmy. Wybieraj mądrze i pytaj o inne opinie. 

Aby dowiedzieć się więcej o HERC lub skontaktować się z nimi, możesz je znaleźć na stronie stronie HERC, Instagram, Facebook, mapy Google.

Najnowsze posty Anastazji Filipenko (zobacz wszystkie)

Anastasia Filipenko jest psychologiem zdrowia i dobrego samopoczucia, dermatolistką i niezależną pisarką. Często zajmuje się urodą i pielęgnacją skóry, trendami żywieniowymi i odżywianiem, zdrowiem i sprawnością oraz relacjami. Kiedy nie wypróbowuje nowych produktów do pielęgnacji skóry, zobaczysz ją na lekcjach jazdy na rowerze, ćwiczeniu jogi, czytaniu w parku lub wypróbowywaniu nowego przepisu.

Najnowsze wiadomości biznesowe