Polityka prywatności

Witamy na stronie https://shopgiejo.com („Witryna”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny („Odwiedzający”), którzy odwiedzają ją bez zawierania transakcji biznesowych oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu dokonywania transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez
Giejo Magazine (łącznie „Usługi”) („Upoważnieni Klienci”).

"Dane osobowe"

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do identyfikacji, kontaktu lub lokalizacji osoby, do której takie informacje obejmują, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, zabezpieczenia społeczne numer i informacje o karcie kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji zbieranych anonimowo (tj. Bez identyfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niepowiązanych z określoną osobą.

Jakie dane osobowe są zbierane?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Gromadzimy następujące dodatkowe informacje od naszych Upoważnionych Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, informacje z profilu w mediach społecznościowych,

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz naszego bezpośredniego gromadzenia informacji nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak kredyty, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą gromadzić te informacje od naszych Gości i Autoryzowanych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te osoby trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Autoryzowanych klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, które działają wyłącznie jako linki w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie przechowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna korzysta z danych osobowych umożliwiających identyfikację?

Używamy Informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w celu dostosowania Witryny, wykonania odpowiednich ofert usług oraz spełnienia żądań zakupu i sprzedaży w Witrynie. Możemy przesyłać odwiedzającym i upoważnionym klientom wiadomości e-mail na temat badań, możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe umożliwiające kontakt z Odwiedzającymi i Autoryzowanymi Klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia wymaganych informacji.

Z kim mogą być udostępniane te informacje?

Dane osobowe dotyczące Autoryzowanych klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych Gościach, w tym dane demograficzne naszych Gości i Autoryzowanych klientów, naszym stowarzyszonym agencjom i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość „rezygnacji” z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami lub jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

Jak przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez Giejo Magazine są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników Giejo Magazine, z wyjątkiem wykorzystania wskazanego powyżej.

Jakie wybory są dostępne dla odwiedzających w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i Upoważnieni klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas i / lub od naszych dostawców i agencji afiliowanych lub kontaktować się z nami, odpowiadając na e-maile zgodnie z instrukcją lub kontaktując się z nami pod adresem [email chroniony]

Pliki Cookies

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę na komputerze odwiedzającego i przeglądarka odwiedzającego udostępnia witrynę za każdym razem, gdy użytkownik zwraca.

Używamy plików „cookie” do gromadzenia informacji. Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Czy pliki cookie są używane w witrynie?

Pliki cookie są używane z różnych powodów. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu pozyskiwania informacji o preferencjach naszych Gości i usługach, które wybierają. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Upoważnionych klientów. Na przykład, jeśli Upoważniony Klient jest zalogowany, a witryna nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Upoważnionego Klienta. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na ich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem ze strony https://shopgiejo.com, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

Nasi usługodawcy używają plików cookie, a te pliki cookie mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Więcej informacji o plikach cookie używanych na naszej stronie z informacjami o ciasteczkach można znaleźć.

W jaki sposób WPLegalPages wykorzystuje dane logowania?

Giejo Magazine wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, wersję przeglądarki, odwiedzane strony, datę i godzinę wizyty, do analizowania trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchu i użytkowania użytkownika oraz zebrać szerokie informacje demograficzne.

Którzy partnerzy lub usługodawcy mają dostęp do informacji umożliwiających identyfikację osób odwiedzających i / lub upoważnionych klientów w witrynie?

Giejo Magazine zawarł i będzie zawierał partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do niektórych informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu poznania podstawy oceny Upoważnionych klientów pod kątem kwalifikowalności do usługi. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji.

W jaki sposób witryna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy znają naszą politykę bezpieczeństwa i praktyki. Dane osobowe naszych gości i upoważnionych klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którym podano hasło w celu uzyskania dostępu do tych informacji. Regularnie kontrolujemy nasze systemy i procesy bezpieczeństwa. Informacje wrażliwe, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione protokołami szyfrowania, aby chronić informacje przesyłane przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo środki w celu utrzymania bezpiecznej strony, komunikacja elektroniczna i bazy danych podlegają błędom, naruszeniom i włamaniom, a nie możemy zagwarantować ani zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Autoryzowani klienci dla każdego takiego zdarzenia.

W jaki sposób Użytkownicy mogą poprawić wszelkie nieścisłości w danych osobowych?

Goście i upoważnieni klienci mogą kontaktować się z nami, aby zaktualizować dotyczące ich dane osobowe lub poprawić wszelkie nieścisłości, wysyłając do nas e-mail na adres [email chroniony] .

Czy odwiedzający może usunąć lub dezaktywować dane osobowe zbierane przez Witrynę?

Zapewniamy odwiedzającym i upoważnionym klientom mechanizm usuwania / dezaktywacji danych osobowych z bazy danych Witryny poprzez kontakt. Jednak ze względu na kopie zapasowe i zapisy usunięć usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania niektórych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba, która zażąda dezaktywacji danych osobowych, będzie miała te informacje funkcjonalnie usunięte, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Twoje prawa

Oto podsumowanie praw przysługujących Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych

 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru
 • Prawo do wycofania zgody

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do „Dzieci”, osób poniżej 18 roku życia, i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami natychmiast, korzystając z podanych danych kontaktowych. Jeśli dowiemy się, że dzieci poniżej 18 roku życia przekazały dane osobowe, natychmiast usuniemy te informacje z naszych serwerów.

Zgodność z prawem

Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy Dane Osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub wezwania do sądu lub wezwania organu ścigania do ujawnienia informacji. Ujawnimy również Dane osobowe, gdy będzie to uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów.

Co się stanie, jeśli zmieni się polityka prywatności?

Poinformujemy naszych gości i autoryzowanych klientów o zmianach w polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie danych osobowych, których Użytkownik lub Upoważniony Klient nie zażądał wcześniej, skontaktujemy się z takim Użytkownikiem lub Autoryzowanym Klientem, aby umożliwić takiemu Użytkownikowi lub Upoważnionemu Klientowi zapobiegnięcie takie ujawnienie.

Linki

https://shopgiejo.com contains links to other websites. Please note that when you click on one of these links, you are moving to another website. We encourage you to read the privacy statements of these linked sites as their privacy policies may differ from ours.

Formularz

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email chroniony]

Polityka zgody użytkownika dla użytkowników z UE

Ta sekcja dotyczy w szczególności użytkowników znajdujących się w Unii Europejskiej (UE). Zobowiązujemy się do ochrony Twoich praw do prywatności i przestrzegania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych. Aby zapewnić Ci przejrzystość i kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi, przestrzegamy zasad zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania.

Uzyskanie zgody

Korzystając z naszej strony internetowej i przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie Twoich informacji zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Cel przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i prawnie uzasadnionych celach. Cele, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, mogą obejmować:

 1. Świadczenie żądanych usług lub informacji
 2. Personalizacja korzystania z naszej witryny internetowej
 3. Komunikowanie się z Tobą w sprawie naszych usług, aktualizacji i promocji
 4. Przeprowadzanie badań i analiz w celu ulepszenia naszych usług

Rodzaje zbieranych danych

Możemy gromadzić różne rodzaje danych osobowych, w tym między innymi:

 1. Informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
 2. Informacje demograficzne (np. wiek, płeć)
 3. Preferencje i zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej
 4. Informacje finansowe niezbędne do transakcji (np. dane karty kredytowej)

Udostępnianie i ujawnianie danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którzy pomagają nam w świadczeniu naszych usług lub prowadzeniu naszej działalności biznesowej. Zapewniamy, że te strony trzecie przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody, chyba że wymaga tego prawo.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługują Ci określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych. Prawa te mogą obejmować:

 1. Prawo dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych
 2. Prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 6. Prawo do przenoszenia danych, które umożliwia otrzymanie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Twoich danych osobowych. Używamy standardowych w branży protokołów i procedur bezpieczeństwa, aby chronić Twoje informacje przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.

Formularz

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub chcesz skorzystać z praw wynikających z niniejszej polityki zgody lub obowiązujących przepisów o ochronie danych, skontaktuj się z nami pod adresem [email chroniony].


Ostatnia aktualizacja: maj 22, 2023