Sneha's Care jest zaangażowana w tworzenie społeczeństwa, w którym wszystkie zwierzęta są traktowane w sposób humanitarny

Sneha's Care jest zaangażowana w tworzenie społeczeństwa, w którym wszystkie zwierzęta są traktowane w sposób humanitarny

Opieka Snehy to organizacja non-profit założona w 2015 roku w dystrykcie Lalitpur w Nepalu, której celem jest tworzenie społeczeństwa, w którym wszystkie zwierzęta są traktowane humanitarnie. Głównym celem pracy jest ochrona zwierząt ze społeczności przed wszelkimi formami wykorzystywania, okrucieństwa i tortur.

Aby tak się stało, Sneha's Care rozpoczęło różne projekty na rzecz dobrostanu zwierząt i psów społecznych, aby powstrzymać okrucieństwo wobec zwierząt. Aby stworzyć rygorystyczne zasady dotyczące dobrostanu zwierząt, promujemy dobrostan zwierząt i współpracujemy z agencjami rządowymi i innymi organizacjami o podobnych wizjach. Wierzymy, że zakończenie wszelkich form wykorzystywania i znęcania się nad zwierzętami powinno być celem każdej osoby, organizacji i rządu.

Od kampanii takich jak szczepienia przeciwko wściekliźnie, sterylizacja/kastracja, karmienie podczas katastrof, dobrostan zwierząt programów do programów dobrostanu zwierząt w niewoli, działań informacyjnych w szkołach, diety i rzecznictwa roślinnego, zakazu transportu żywych zwierząt, byliśmy zaangażowani w różne projekty, które dotyczą nie tylko dobrostanu zwierząt, ale także środowiska. Promowanie weganizmu bezpośrednio wiąże się z ograniczeniem wykorzystywania zwierząt, a zatem, edukując o korzyściach płynących z diety roślinnej poprzez nasz program informacyjny, udało nam się do pewnego stopnia zmienić sposób myślenia społeczności. Sneha's Care wyleczyło i uratowało do tej pory ponad 50,000 XNUMX zwierząt. Dzięki naszemu zaangażowaniu i humanitarnemu projektowi edukacyjnemu ludzie są bardziej świadomi trwającego okrucieństwa wobec zwierząt. Opracowaliśmy programy, w ramach których kształcimy i wyposażamy ludzi w informacje i narzędzia potrzebne do dokonywania właściwych wyborów i podejmowania niezbędnych kroków. Zwierzęta potrzebujące pomocy oraz te, które zostały ranne, są obsługiwane przez wykwalifikowany zespół lekarzy weterynarii, techników, personelu i wolontariuszy. W schronisku Sneha's Care znajduje się obecnie duża liczba rannych i sparaliżowanych psów, a także porzuconych zwierząt gospodarskich, w tym krów, bawołów, kóz, owiec i świń, którymi się opiekuje i leczy.

Sneha's Care niestrudzenie pracuje nad wprowadzeniem polityki dobrostanu zwierząt w Nepalu, aby chronić dobrostan zwierząt i zapewnić kary za wszelkie znęcanie się nad zwierzętami i okrucieństwo, wraz z prowadzeniem schroniska. Dodatkowo Sneha's Care intensywnie promuje świadomość dobrostanu zwierząt na poziomie krajowym i uczy ludzi współczucia dla wszystkich zwierząt.

Nasz założyciel-Sneha Shrestha (Jak to się wszystko zaczeło…)

„Zwierzęta są naszymi przyjaciółmi i nie krzywdzimy naszych przyjaciół” – Sneha Shrestha

Sneha nigdy nie była miłośniczką zwierząt, nawet psów, mimo zastrzeżeń zgadzała się na kupno zwierzaka, ale nie chciała żadnych nieczystych ulicznych psów. Następnie kupiła dwa szczeniaki, z których jednym była Zara, która szybko zdobyła Snehę swoją lojalnością, życzliwością i czułością. Z biegiem czasu uznała Zarę za coś więcej niż tylko psa. Była dla niej jak córka. Zara emanowała szczęściem i miłością. Codziennie czekała pod bramą na powrót Snehy z pracy. Sneha była zupełnie nieświadoma tego, że przyzwyczaiła się do tego, że Zara bawi się z nią i czeka na nią przy bramie, ale pewnego dnia Zary tam nie było. Sneha uznała to za intrygujący widok. Podczas gdy nadal szukała Zary, aby sprawdzić, czy jest jakiś problem, odkryła, że ​​wymiotuje krwią. Gdy dowiedziała się, że jej sąsiadka otruła jej psa, była przerażona i pośpieszyła Zarę do kliniki. Niestety po czterech dniach Zara odeszła ze świata. Dla sąsiadów pies był tylko dokuczliwym szczekaczem bez większego znaczenia, ale dla Snehy pies reprezentował cały jej świat, jej rodzinę i jej szczęście. Sneha przestrzegała rytuału dla swojego psa w taki sam sposób, jak Hindusi przestrzegają pewnych rytuałów, aby płakać lub opłakiwać zmarłego przez 13 dni, powstrzymując się od soli i innych rozkoszy.

Po tym incydencie Sneha zdała sobie sprawę ze swojego silnego przywiązania do psów i poczuła się zmotywowana do zabrania głosu w ich imieniu po tym, jak zobaczyła, jak Zara przetrwała i jak niesprawiedliwie. Zakwestionowała bezpieczeństwo psów obecnych na ulicach i w społeczności, ponieważ jej pies nie był bezpieczny we własnym domu. Następnie zaczęła zauważać psy wszędzie, dokąd się udała, w wyniku jej zmienionego punktu widzenia na ich temat. Zawsze nosiła ze sobą paczki herbatników, by głaskać i karmić napotkane psy. Idąc dalej, widziała, ilu z nich miało rany i potrzebowało natychmiastowej pomocy medycznej. Widziała cierpienie psów, wiele z nich było potrąconych, chorych, porzuconych, chorych i cierpiących z powodu nadużyć/okrucieństwa.

Zaczęła płacić za miejsce w sąsiedniej hodowli, aby zapewnić psom ze społeczności dom, opiekę i regularne jedzenie, ponieważ nie mogła patrzeć na ich cierpienie. W niecały miesiąc buda była pełna. Wierzyła, że ​​gdyby miała własne schronisko i ekipę do pomocy, mogłaby pomagać jeszcze większej liczbie psów i pracować efektywniej. Następnie stworzyła schronisko po sprzedaży swojego domu. W końcu zdała sobie sprawę, jak bardzo współczuje psom ze społeczności i rozwinęła świeże spojrzenie na wszystkie zwierzęta. Mimo że kochała wszystkie zwierzęta, zdała sobie sprawę, że okazuje miłość tylko psom. Zaczęła zauważać, że było wiele dodatkowych zwierząt, które wymagały opieki i leczenia.

Jako obrończyni praw zwierząt i założycielka Sneha's Care, jej jedynym celem jest ochrona zwierząt przed wszelkimi formami znęcania się, okrucieństwa i tortur. To jej entuzjazm, zaangażowanie i determinacja popychały ją do przodu na rzecz dobrostanu zwierząt. Konieczne jest zaszczepienie w młodych ludziach współczucia dla wszystkich zwierząt i narzucenie surowych praw w celu promowania poglądu, że KAŻDE ŻYCIE MA ZNACZENIE.

„I nie tylko my możemy uczyć współczucia. Najważniejszą rzeczą jest mieć człowieczeństwo. Nie tylko ludzie uczą cię człowieczeństwa; Nauczyłem się człowieczeństwa od tych zwierząt. Te zwierzęta nauczyły mnie wszystkiego” – Sneha Shrestha

Wyzwania stojące przed organizacją

Prowadzenie organizacji promującej dobrostan zwierząt wymaga wiele wysiłku, zaangażowania i wytrwałości. Zdolność organizacji do płynnego działania jest prawie niemożliwa bez wsparcia i finansowania. Utrzymanie zaangażowania opinii publicznej i darczyńców jest dużym wyzwaniem dla organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt. Wyzwania, takie jak ograniczone zasoby, zebranie wystarczających funduszy na wsparcie operacji, zaangażowanie i mobilizacja społeczności lokalnych, tworzenie skutecznych i trwałych zmian, obsługa dużej liczby akcji ratowania zwierząt oraz utrzymywanie jasnej i skutecznej komunikacji ze społeczeństwem, wolontariuszami i innymi zainteresowanymi stronami, podnoszenie świadomości społecznej i zrozumienia kwestii związanych z dobrostanem zwierząt, przepisów ustawowych i wykonawczych oraz nieodpowiedniego egzekwowania istniejących przepisów. Inne wyzwania to brak ujednoliconej komunikacji między organizacjami, trudności w opiece nad chorymi lub rannymi zwierzętami, a także konkurencja ze strony innych organizacji non-profit.

Może to budzić kontrowersje, jeśli mówimy o składaniu ofiar ze zwierząt w imię religii, która jest związana z praktykowanymi od wieków rytuałami i zwyczajami. To kolejne wyzwanie, przed którym stoją organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt. Znęcanie się nad zwierzętami, torturowanie i wykorzystywanie ich w imię religii jest całkowicie niedopuszczalne, więc od samego początku do tej pory stawialiśmy czoła temu wyzwaniu, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby położyć temu kres, opracowując przepisy i standardy dotyczące dobrostanu zwierząt.

Ponadto znalezienie długoterminowych, bezpiecznych i odpowiednich domów dla uratowanych zwierząt, zmniejszenie liczby eutanazji i budowanie świadomości w zakresie dobrostanu zwierząt to wyzwania, przed którymi stoi organizacja. Mówiąc o schronisku, kolejnym poważnym wyzwaniem, przed którym stoimy w tej chwili, jest przeniesienie naszego schroniska. Otrzymaliśmy rozkaz usunięcia naszego schronu z miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. Wynika to ze skarg miejscowej ludności zamieszkującej ten teren. Gdy powstawało schronisko Sneha's Care, w miejscu, w którym znajduje się obecne schronisko, była to otwarta przestrzeń, z dala od dzielnicy mieszkalnej, gdzie ludzie rzadko przebywali, ale powoli, w związku z urbanizacją, ludzie zaczęli osiedlać się w pobliżu naszego schroniska. Teraz jesteśmy zmuszeni usunąć schron i wiadomo, że na budowę nowego schronu będziemy potrzebować ogromnych środków finansowych. Nasze obecne schronisko jest domem dla ponad 170 psów i zwierząt gospodarskich, takich jak świnie, krowy, bawoły, kozy i owce. Staramy się więc jak najlepiej wymyślić pomysły na zbieranie funduszy i jak najszybciej przenieść nasze zwierzęta do nowej przestrzeni.

Szanse dla organizacji

Jako organizacja, która jest zdeterminowana działać na rzecz dobrostanu zwierząt, wierzymy w stworzenie humanitarnego społeczeństwa, które będzie współczuć wszystkim zwierzętom i wspierać w zakończeniu ich eksploatacji.

Organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt mają możliwość dokonania znaczących zmian w życiu zwierząt. Możemy opowiadać się za silniejszym ustawodawstwem i regulacjami wspierającymi dobrostan zwierząt, a także zapewniającymi schronienie i opiekę zwierzętom, które potrzebują dodatkowej pomocy i pomocy medycznej. Organizacje mogą tworzyć inicjatywy edukacyjne dotyczące zwierząt, działać na rzecz położenia kresu okrucieństwu wobec zwierząt oraz wspierać inicjatywy sterylizacji/kastracji, aby pomóc kontrolować przeludnienie zwierząt. Mając do dyspozycji wiele różnych opcji, organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt mają potężne i pozytywne możliwości uczynienia świata lepszym i jaśniejszym miejscem dla wszystkich zwierząt.

Oprócz tego organizacje mogą pomóc porzuconym zwierzętom w adopcji poprzez organizowane przez nie wydarzenia, podnosić świadomość społeczną na temat etycznego traktowania zwierząt, oferować możliwości wolontariatu i stażu osobom zainteresowanym wniesieniem znaczącego wkładu oraz współpracować z samorządami lokalnymi i innymi organizacjami tworzenie i wdrażanie polityk korzystnych dla zwierząt.

Rozwój technologii i postęp w badaniach są ważne dla wspierania zwierząt i pomagania im w prowadzeniu jak najlepszego życia. Dzięki naszym programom możemy poprawiać zdrowie i dobrostan zwierząt oraz zmieniać ich lokalną społeczność. Możemy również zwiększyć nasz zasięg, aby pomóc zwierzętom w większej liczbie miejsc i możemy promować bardziej humanitarne i zrównoważone praktyki, aby pomóc zmniejszyć cierpienie zwierząt na całym świecie. Wreszcie, organizacje mają potencjał do zbierania funduszy i współpracy z innymi podobnie myślącymi organizacjami, aby wywrzeć większy wpływ na dobrostan zwierząt.

Porady dla innych

Nasza firma działa od ponad ośmiu kolejnych lat, a oferowane przez nas wskazówki są proste, ale pomocne w osiąganiu celów każdego, kto chce zainicjować lub wesprzeć istniejącą organizację w osiąganiu jej celów.

Misja i wizja muszą być jasne, dlatego należy uwzględnić opracowanie jasnej misji, która określa cele organizacji, takie jak wspieranie praw zwierząt lub zwiększanie dobrostanu zwierząt. Upewnij się, że wszyscy w organizacji znają twój cel i pracują nad wspólnymi celami.

● Zapewnić przejrzystość działań i komunikacji wobec opinii publicznej

● Zwiększać zaangażowanie opinii publicznej poprzez wspieranie kampanii i docieranie do społeczności poprzez działania takie jak wolontariat i zbieranie funduszy.

● Zbadaj i opracuj plany długoterminowego zrównoważonego rozwoju, takie jak budżetowanie i zbieranie funduszy.

● Korzystaj z technologii i mediów społecznościowych, aby promować świadomość i tworzyć wartościowe kontakty z kibicami.

● Organizuj warsztaty/wydarzenia w celu edukowania i informowania ogółu społeczeństwa. Ustanowienie profesjonalnego zespołu roboczego, który potrafi precyzyjnie i wydajnie rozdzielać zadania.

● Dokumentuj dane dotyczące ratowania zwierząt, udanych rekonwalescencji i adopcji, wykorzystuj je do opracowywania przyszłych strategii.

● Nawiązuj relacje z lokalnymi prawodawcami, firmami i innymi organizacjami, aby budować świadomość i opowiadać się za silniejszymi środkami dobrostanu zwierząt. Współpracuj z lokalnymi władzami i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby uzyskać wsparcie.

● Rozwijać partnerstwa z organizacjami ratującymi zwierzęta i schroniskami w celu promowania dobrostanu i edukacji. Współpracuj z innymi specjalistami w dziedzinie dobrostanu zwierząt, aby uzyskać wsparcie i porady.

● Zapewnij wolontariuszom szkolenia, edukację i pomoc: Szkol i wzmacniaj wolontariuszy, aby zapewnić im odpowiednie zaangażowanie i zmaksymalizować ich wpływ. Dotrzyj do potencjalnych wolontariuszy i osób wspierających, aby rozpowszechniać informacje i uzyskać dodatkową pomoc

● Zainwestuj w marketing i komunikację – rozpowszechniaj informacje o organizacji i jej misji różnymi kanałami. Wykorzystaj media społecznościowe – twórz i prowadź kampanie online, aby podnosić świadomość i angażować społeczeństwo.

● Opracuj i wprowadź w życie skuteczny plan pozyskiwania funduszy: Jest to konieczne do utrzymania Twojej organizacji i jej programów

.

Barbara jest niezależną pisarką i doradcą ds. seksu i związków w Dimepiece LA i Peaches and Screams. Barbara jest zaangażowana w różne inicjatywy edukacyjne, których celem jest uczynienie porad seksualnych bardziej dostępnymi dla wszystkich i przełamanie piętna związanego z seksem w różnych społecznościach kulturowych. W wolnym czasie Barbara lubi przemierzać targowiska vintage na Brick Lane, odkrywać nowe miejsca, malować i czytać.

Najnowsze wiadomości biznesowe