Kushtet dhe rregullat

Kushtet e përdorimit

Mirë se vini në dyqanin tonë online! SHOPGIEJO.COM dhe bashkëpunëtorët e tij ofrojnë shërbimet e tyre për ju, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme. Nëse vizitoni ose blini brenda kësaj faqeje interneti, ju i pranoni këto kushte. Ju lutemi lexoni ato me kujdes.,

Politika

Ju lutemi rishikoni Njoftimin tonë të Privatësisë, i cili gjithashtu rregullon vizitën tuaj në faqen tonë të internetit, për të kuptuar praktikat tona.

Komunikimet Elektronike

Kur vizitoni SHOPGIEJO.COM ose na dërgoni e-mail, ju jeni duke komunikuar me ne në mënyrë elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime nga ne në mënyrë elektronike. Ne do të komunikojmë me ju me e-mail ose duke postuar njoftime në këtë faqe. Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë në mënyrë elektronike plotësojnë çdo kërkesë ligjore që këto komunikime të jenë me shkrim.

Copyright

E gjithë përmbajtja e përfshirë në këtë sajt, si teksti, grafika, logot, ikonat e butonave, imazhet, klipet audio, shkarkimet dixhitale, përmbledhjet e të dhënave dhe softueri, është pronë e SHOPGIEJO.COM ose furnizuesve të përmbajtjes së saj dhe mbrohet nga ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Përmbledhja e të gjithë përmbajtjes në këtë faqe është pronë ekskluzive e SHOPGIEJO.COM, me autorësinë e të drejtës së autorit për këtë koleksion nga SHOPGIEJO.COM, dhe e mbrojtur nga ligjet ndërkombëtare për të drejtat e autorit.

Marka

Markat tregtare dhe veshja tregtare e SHOPGIEJO.COM nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë produkt ose shërbim që nuk është SHOPGIEJO.COM, në çfarëdo mënyre që ka të ngjarë të shkaktojë konfuzion midis klientëve ose në çfarëdo mënyre që përçmon ose diskrediton SHOPGIEJO.COM . Të gjitha markat e tjera tregtare që nuk janë në pronësi të SHOPGIEJO.COM ose filialeve të saj që shfaqen në këtë faqe janë pronë e pronarëve të tyre përkatës, të cilët mund ose nuk mund të jenë të lidhur, të lidhur ose të sponsorizuar nga SHOPGIEJO.COM ose filialet e tij.

Licenca dhe aksesi në uebfaqe

SHOPGIEJO.COM ju jep një licencë të kufizuar për të hyrë dhe përdorur personalisht këtë faqe dhe jo për ta shkarkuar (përveç ruajtjes së faqeve) ose modifikuar atë, ose ndonjë pjesë të saj, përveç me pëlqimin e shprehur me shkrim të SHOPGIEJO.COM. Kjo licencë nuk përfshin ndonjë rishitje ose përdorim komercial të kësaj faqeje ose përmbajtjes së saj: çdo koleksion dhe përdorim të listave, përshkrimeve ose çmimeve të produkteve: çdo përdorim derivat të kësaj faqeje ose përmbajtjes së tij: çdo shkarkim ose kopjim të informacionit të llogarisë për përfitimi i një tregtari tjetër: ose çdo përdorim i nxjerrjes së të dhënave, robotëve ose mjeteve të ngjashme për mbledhjen dhe nxjerrjen e të dhënave. Kjo faqe ose çdo pjesë e kësaj faqeje nuk mund të riprodhohet, dublikuar, kopjohet, shitet, rishitohet, vizitohet ose shfrytëzohet ndryshe për ndonjë qëllim komercial pa pëlqimin e shprehur me shkrim të SHOPGIEJO.COM. Ju nuk mund të kornizoni ose përdorni teknika inkuadrimi për të bashkangjitur ndonjë markë tregtare, logo ose informacion tjetër pronësor (përfshirë imazhet, tekstin, paraqitjen e faqes ose formën) të SHOPGIEJO.COM dhe bashkëpunëtorëve tanë pa pëlqimin e shprehur me shkrim. Ju nuk mund të përdorni asnjë meta etiketë ose ndonjë "tekst të fshehur" që përdor emrin ose markat tregtare të SHOPGIEJO.COM pa pëlqimin e shprehur me shkrim të SHOPGIEJO.COM. Çdo përdorim i paautorizuar përfundon lejen ose licencën e dhënë nga SHOPGIEJO.COM. Ju jepet një e drejtë e kufizuar, e revokueshme dhe joekskluzive për të krijuar një hiperlidhje në faqen kryesore të SHOPGIEJO.COM për sa kohë që lidhja nuk portretizon SHOPGIEJO.COM, bashkëpunëtorët e saj ose produktet ose shërbimet e tyre në mënyrë të rreme, mashtruese, nënçmuese , ose çështje tjetër fyese. Ju nuk mund të përdorni asnjë logo të SHOPGIEJO.COM ose grafikë tjetër pronësore ose markë tregtare si pjesë e lidhjes pa leje të shprehur me shkrim.

Llogaria juaj e anëtarësimit

Nëse përdorni këtë faqe, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj dhe për kufizimin e aksesit në kompjuterin tuaj, dhe ju pranoni të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj. Nëse jeni nën 18 vjeç, mund të përdorni faqen tonë të internetit vetëm me përfshirjen e një prindi ose kujdestari. SHOPGIEJO.COM dhe bashkëpunëtorët e tij rezervojnë të drejtën të refuzojnë shërbimin, të mbyllin llogaritë, të heqin ose modifikojnë përmbajtjen ose të anulojnë porositë sipas gjykimit të tyre.

Shqyrtime, komente, email dhe përmbajtje të tjera

Vizitorët mund të postojnë komente, komente dhe përmbajtje të tjera: dhe të paraqesin sugjerime, ide, komente, pyetje ose informacione të tjera, për sa kohë që përmbajtja nuk është e paligjshme, e turpshme, kërcënuese, shpifëse, pushtuese e privatësisë, cenim i të drejtave të pronësisë intelektuale, ose përndryshe dëmtuese për palët e treta ose e kundërshtueshme dhe nuk përbëhet nga ose përmban viruse softuerësh, fushata politike, thirrje komerciale, letra zinxhir, postime masive ose ndonjë formë "spam". Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të imitoni ndonjë person ose ent, ose të mashtroni ndryshe në lidhje me origjinën e një karte ose përmbajtje tjetër. SHOPGIEJO.COM rezervon të drejtën (por jo detyrimin) për të hequr ose modifikuar një përmbajtje të tillë, por nuk e rishikon rregullisht përmbajtjen e postuar. Nëse postoni përmbajtje ose paraqisni materiale, dhe nëse nuk tregojmë ndryshe, ju i jepni SHOPGIEJO.COM dhe bashkëpunëtorëve të tij një të drejtë joekskluzive, pa honorare, të përhershme, të parevokueshme dhe plotësisht të nënlicensueshme për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, publikuar, përkthyer , krijojnë vepra të prejardhura nga, shpërndajnë dhe shfaqin përmbajtje të tilla në të gjithë botën në çdo media. Ju i jepni SHOPGIEJO.COM dhe bashkëpunëtorëve të tij dhe nënlicencuesve të drejtën për të përdorur emrin që ju paraqisni në lidhje me një përmbajtje të tillë, nëse ata dëshirojnë. Ju përfaqësoni dhe garantoni se zotëroni ose kontrolloni ndryshe të gjitha të drejtat për përmbajtjen që postoni: që përmbajtja është e saktë: që përdorimi i përmbajtjes që ofroni nuk shkel këtë politikë dhe nuk do të shkaktojë lëndim për asnjë person ose subjekt: dhe se ju do të dëmshpërbleni SHOPGIEJO.COM ose bashkëpunëtorët e tij për të gjitha pretendimet që rezultojnë nga përmbajtja që ofroni. SHOPGIEJO.COM ka të drejtën, por jo detyrimin për të monitoruar dhe modifikuar ose hequr çdo aktivitet ose përmbajtje. SHOPGIEJO.COM nuk merr asnjë përgjegjësi dhe nuk merr përgjegjësi për çdo përmbajtje të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

Rreziku i humbjes

Të gjithë artikujt e blerë nga SHOPGIEJO.COM janë bërë në përputhje me një kontratë dërgese. Kjo në thelb do të thotë që rreziku i humbjes dhe titulli për artikuj të tillë kalojnë tek ju pas dorëzimit tonë tek transportuesi.

përshkrim i produktit

SHOPGIEJO.COM dhe bashkëpunëtorët e tij përpiqen të jenë sa më të saktë që të jetë e mundur. Megjithatë, SHOPGIEJO.COM nuk garanton që përshkrimet e produkteve ose përmbajtjet e tjera të kësaj faqeje janë të sakta, të plota, të besueshme, aktuale ose pa gabime. Nëse një produkt i ofruar nga vetë SHOPGIEJO.COM nuk është siç përshkruhet, zgjidhja juaj e vetme është ta ktheni atë në gjendje të papërdorur.

MOFIMI I GARANCIVE DHE KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË KJO SIT OFROHET NGA SHOPGIEJO.COM MBI NJË BAZË “SIÇ ËSHTË” DHE “SAS ËSHTË E DISPOZIME”. SHOPGIEJO.COM NUK BËN NUK PËRFAQËSIM OSE GARANCI TË ASNJË LLOJI, TË SHPREHUR APO TË nënkuptuara, për sa i përket funksionimit të kësaj faqeje ose informacionit, përmbajtjes, materialeve ose produkteve të përfshira në këtë faqe. JU SHPREHIM PRANOHET QË PËRDORIMI JUAJ I KËTË SIT ËSHTË NË RREZIKUN TUAJ VETËM. NË SHPËRMARRËN E PLOTË TË LEJUESHME NGA LIGJI NË FUQI, SHOPGIEJO.COM REFUZON TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHTA OSE TË LËNTUSHME, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUARA NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA TË FUNKSIONIT TË PARAQITURËS SË TREGTUESHMËRISË. SHOPGIEJO.COM NUK GARANTON QË KJO SIT, SERVERËT E TIJ, OSE E-MAIL E DËRGUAR NGA SHOPGIEJO.COM JANË PA VIRUSE APO KOMPONENTË TË TJErë të dëmshëm. SHOPGIEJO.COM NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË DËME TË ASNJË LLOJI QË RIDHET NGA PËRDORIMI I KËSAJ Sajti, PËRFSHIRË, POR JO KUFIZUAR NË DIREKT, INDIREKT, INCIDENTAL, NËNDËKUES DHE PASOJË. LIGJET E DISA SHTETËRORE NUK LEJOJNË KUFIZIMET E GARANCIVE TË NËNKUPTUARA OSE PËRJASHTIM OSE KUFIZIM I DËMEVE TË SAKTUARA. NËSE KËTO LIGJE TË ZBATOHEN PËR JU, DISA OSE TË GJITHA REFUZIMET, PËRJASHTIMET OSE KUFIZIMET MUND TË MOS TË ZBATOHEN PËR JU, DHE MUND TË KENI TË DREJTA SHTESË.

Ligji në fuqi

Duke vizituar SHOPGIEJO.COM, ju pranoni që ligjet e ANGLI DHE UELS, pa marrë parasysh parimet e konfliktit të ligjeve, do të rregullojnë këto Kushte Përdorimi dhe çdo mosmarrëveshje të çdo lloji që mund të lindë midis jush dhe SHOPGIEJO.COM ose bashkëpunëtorëve të tij.

Mosmarrëveshjet

Çdo mosmarrëveshje që lidhet në çfarëdo mënyre me vizitën tuaj në SHOPGIEJO.COM ose me produktet që blini përmes SHOPGIEJO.COM do t'i nënshtrohet arbitrazhit konfidencial në , ANGLI, me përjashtim të asaj që, në masën që ju keni shkelur ose kërcënuar në çfarëdo mënyre të shkelni SHOPGIEJO. Të drejtat e pronësisë intelektuale të COM-së, SHOPGIEJO.COM mund të kërkojë urgjencë ose lehtësim tjetër të përshtatshëm në çdo gjykatë shtetërore ose federale në ANGLI DHE UELS, dhe ju pranoni juridiksionin dhe vendin ekskluziv në gjykata të tilla. Arbitrazhi sipas kësaj marrëveshjeje do të kryhet sipas rregullave që atëherë mbizotërojnë të Shoqatës Amerikane të Arbitrazhit. Vendimi i arbitrave do të jetë detyrues dhe mund të futet si vendim në çdo gjykatë të juridiksionit kompetent. Në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi, asnjë arbitrazh sipas kësaj Marrëveshjeje nuk do të bashkohet me një arbitrazh që përfshin ndonjë palë tjetër që i nënshtrohet kësaj Marrëveshjeje, qoftë përmes procedurave të arbitrazhit klasor ose ndryshe.

POLITIKAT E SITUATIT, MODIFIKIMIN DHE SEVERABILITETIN

Ju lutemi rishikoni politikat tona të tjera, të tilla si politikën tonë të transportit dhe kthimit, të postuara në këtë sajt. Këto politika rregullojnë gjithashtu vizitën tuaj në SHOPGIEJO.COM. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në faqen tonë, politikat dhe këto kushte përdorimi në çdo kohë. Nëse ndonjë prej këtyre kushteve do të konsiderohet i pavlefshëm, i pavlefshëm ose për ndonjë arsye i pazbatueshëm, ai kusht do të konsiderohet i ndashëm dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë kushti të mbetur.

PYETJE:

Pyetjet në lidhje me kushtet tona të përdorimit, politikën e privatësisë ose materiale të tjera të lidhura me politikën mund t'i drejtohen stafit tonë mbështetës duke klikuar në lidhjen "Na kontaktoni" në menunë anësore.

Ose mund të na dërgoni email në: [email mbrojtur] .com