Barbara Santini

Barbara Santini

BARBARA SANTINI

Psikologji, Filozofi dhe Gjuhësi (MSci) – Universiteti i Oksfordit

 

Barbara është një shkrimtare e pavarur dhe një këshilltare për seksin dhe marrëdhëniet në Dimepiece LA Pjeshkë dhe britma. Barbara është e përfshirë në iniciativa të ndryshme arsimore që synojnë t'i bëjnë këshillat e seksit më të aksesueshme për të gjithë dhe të thyejnë stigmat rreth seksit në komunitete të ndryshme kulturore. Në kohën e saj të lirë, Barbara kënaqet duke ecur nëpër tregjet e vjetra në Brick Lane, duke eksploruar vende të reja, duke pikturuar dhe duke lexuar.

[email mbrojtur]