Katie Lasson

KATIE LASSON

Seksolog dhe Këshilltar për Marrëdhëniet – Universiteti Birkbeck, MS

 

Unë jam një seksolog klinik dhe këshilltar për seksin, intimitetin dhe marrëdhëniet. Unë besoj se kënaqësia është e drejta jote nga lindja. Unë i ndihmoj klientët të përqafojnë potencialin e tyre erotik dhe të krijojnë intimitetin që dëshirojnë vërtet në jetën dhe marrëdhëniet e tyre. Unë jam një grua 30-vjeçare, e dashur për çajin që i ndihmon gratë të krijojnë dashurinë, intimitetin dhe pasionin që ju dëshironi vërtet në marrëdhënien tuaj. Unë jam një seks-geek gjithëpërfshirës dhe krenarisht seks-pozitiv. Unë kam një Diplomë Master në Gjini, Seksualitet dhe Shoqëri nga Universiteti Birkbeck.