Kërkesat e medias dhe shtypit

SHTYP DHE MEDIAT HETON

Ju lutemi kontaktoni një anëtar të ekipit tonë të PR më poshtë nëse keni një pyetje.