Elanthy Olive Oil - e specializuar në importimin dhe shpërndarjen e vajit të ullirit ekstra të virgjër grek me cilësi të lartë në tregun e Mbretërisë së Bashkuar

Elanthy Olive Oil – e specializuar në importimin dhe shpërndarjen e vajit të ullirit ekstra të virgjër grek me cilësi të lartë në tregun e Mbretërisë së Bashkuar

Emri i biznesit dhe çfarë bën

https://www.elanthy.com/“E specializuar në importimin dhe shpërndarjen e vajit të ullirit ekstra të virgjër grek me cilësi të lartë në tregun e Mbretërisë së Bashkuar. Misioni i kompanisë është të promovojë shijen unike dhe përfitimet ushqyese të vajit të ullirit grek, duke mbështetur gjithashtu fermerët e vegjël në Greqi që prodhojnë vajin duke përdorur praktika bujqësore tradicionale dhe të qëndrueshme.

Strategjitë e biznesit

Një nga strategjitë kryesore të vajit të ullirit Elanthy është të bashkëpunojë ngushtë me fermerët e vegjël në Greqi, të cilët prodhojnë vajin e ullirit duke përdorur metoda tradicionale. Duke vendosur marrëdhënie të forta me këta fermerë dhe duke paguar çmime të drejta për produktet e tyre, kompania është në gjendje të sigurojë një furnizim të qëndrueshëm me vaj ulliri të cilësisë së lartë duke mbështetur gjithashtu komunitetet lokale në Greqi.

Një strategji tjetër e rëndësishme e kompanisë është fokusimi në qëndrueshmërinë dhe burimet etike. Vaji i ullirit Elanthy është i përkushtuar për të reduktuar ndikimin e tij mjedisor dhe për të promovuar praktikat etike në të gjithë zinxhirin e tij të furnizimit. Për shembull, kompania përdor materiale paketimi të ricikluara dhe punon me furnitorë që ndajnë angazhimin e saj ndaj qëndrueshmërisë dhe burimeve etike.

Historia e themeluesit/pronarit dhe çfarë i motivoi ata për të filluar biznesin

William u motivua për të filluar biznesin e tij pasi vizitoi Greqinë dhe zbuloi shijen unike dhehttps://www.elanthy.com/post/how-does-extra-virgin-olive-oil-help-prevent-diseasePërfitimet ushqyese të vajit të ullirit ekstra të virgjër grek. Ai u impresionua gjithashtu nga praktikat tradicionale dhe të qëndrueshme të bujqësisë të përdorura nga fermerët e vegjël në Greqi dhe ai pa një mundësi për ta sjellë këtë produkt me cilësi të lartë në tregun e Mbretërisë së Bashkuar duke mbështetur gjithashtu komunitetet lokale në Greqi.

Sfidat me të cilat përballet biznesi/tregu

Një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballet Elanthy Olive Oil është ndikimi i Brexit në industrinë ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar. Me barrierat e reja tregtare dhe kërkesat rregullatore, është bërë më e vështirë dhe e shtrenjtë importimi dhe shpërndarja e produkteve ushqimore nga jashtë MB. Kjo ka çuar në rritjen e konkurrencës nga furnizuesit me bazë në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka ushtruar presion mbi marzhet e fitimit të kompanisë.

Një sfidë tjetër me të cilën përballet kompania është pandemia Covid-19, e cila ka ndërprerë zinxhirët e furnizimit dhe e ka bërë më të vështirë arritjen e klientëve përmes kanaleve tradicionale si tregjet e fermerëve dhe panairet e ushqimit. Pandemia e ka detyruar gjithashtu kompaninë të zhvendosë fokusin e saj në shitjet online dhe marketingun direkt te konsumatori, gjë që ka kërkuar investime të reja në teknologji dhe marketing.

Mundësitë me të cilat përballet biznesi/tregu

Pavarësisht këtyre sfidave, ekzistojnë gjithashtu mundësi të rëndësishme për rritje dhe zgjerim në tregun e Mbretërisë së Bashkuar për produkte ushqimore me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe etike sihttps://www.elanthy.com/shop“>Vaj ulliri ekstra i virgjër grek. Me një interes në rritje për ushqimin e shëndetshëm dhe të qëndrueshëm, ka një kërkesë në rritje për produkte që prodhohen duke përdorur praktika bujqësore tradicionale dhe të qëndrueshme.

Për më tepër, tregu i Mbretërisë së Bashkuar është gjithnjë e më i larmishëm, me një popullsi të konsiderueshme dhe në rritje të njerëzve që janë të interesuar për produktet ushqimore ndërkombëtare dhe ekzotike. Vaji i ullirit Elanthy është i pozicionuar mirë për të përfituar nga këto tendenca dhe për të zgjeruar bazën e tij të klientëve duke tërhequr njerëzit që kërkojnë produkte ushqimore me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe etike që janë gjithashtu të shijshme dhe ushqyese.

Këshilla për të tjerët rreth biznesit

Këshilla e William për të tjerët që po fillojnë ose drejtojnë një biznes është të qëndrojnë këmbëngulës dhe të përqendruar në vizionin e tyre, edhe përballë sfidave dhe pengesave. Ai gjithashtu thekson rëndësinë e ndërtimit të marrëdhënieve të forta me furnitorët dhe klientët, si dhe për të qenë i adaptueshëm dhe fleksibël në përgjigje të ndryshimeve në treg ose faktorëve të jashtëm.

Së fundi, William thekson rëndësinë e qëndrimit besnik ndaj vlerave dhe parimeve të dikujt, si dhe të përkushtimit ndaj qëndrueshmërisë dhe burimeve etike. Duke vepruar kështu, ai beson se bizneset jo vetëm që mund të jenë të suksesshme në planin afatgjatë, por edhe të kenë një ndikim pozitiv në botë.

Mësimet e nxjerra nga drejtimi i këtij biznesi

Një nga mësimet më të rëndësishme që William ka mësuar nga vrapimihttps://www.elanthy.com/product-page/extra-virgin-olive-oil“>Elanthy është rëndësia e ndërtimit të marrëdhënieve të forta me furnitorët dhe klientët. Duke krijuar besim dhe respekt të ndërsjellë me fermerët e vegjël në Greqi dhe me klientët në MB, kompania ka qenë në gjendje të krijojë një reputacion të fortë për produkte me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe etike.

Anastasia Filipenko është psikologe e shëndetit dhe mirëqenies, dermatologe dhe shkrimtare e pavarur. Ajo mbulon shpesh bukurinë dhe kujdesin e lëkurës, tendencat e ushqimit dhe të ushqyerit, shëndetin dhe fitnesin dhe marrëdhëniet. Kur ajo nuk po provon produkte të reja për kujdesin e lëkurës, do ta gjeni duke marrë një klasë çiklizmi, duke bërë joga, duke lexuar në park ose duke provuar një recetë të re.

Më të rejat nga Business News