BÄSTA TID FÖR ATT TRÄNA FÖR EFFEKTIV VIKTFÖRING-min

BÄSTA TID FÖR ATT TRÄNA FÖR EFFEKTIV VIKTFÖRING

Från min karriärerfarenhet skulle jag bestämt säga att träning på morgonen är bäst för effektiv och betydande viktminskning.

Engaging in physical exercises early in the morning on an empty stomach quickens the burning of the stored body fats. The hormonal profile in the morning hours supports fat metabolism. The body tends to have more growth and cortisol chemicals, two factors that support the utilization and burning of the stored body fats. This utilization of stored fats for energy contributes to significant weight reduction. Working out in the morning can curb your hunger feelings and lower appetite during the day, lowering your calorie intake and leading to weight loss in the long run. Sticking to your morning workout routine aids in weight reduction.

Comparisons to Other Times

Unlike morning exercises, afternoon workouts are ideal for muscle gaining and boosting performance as the body has enough calories to support moderate to intense workouts.

Nighttime workouts can lead to weight reduction but at a slower rate. They inhibit the production of hunger hormones, ghrelin suppressing hunger; hence you eat less food.

Nutritionist, Cornell University, MS

Jag tror att näringsvetenskapen är en underbar hjälpare både för förebyggande förbättring av hälsa och tilläggsterapi i behandlingen. Mitt mål är att hjälpa människor att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande utan att tortera sig själva med onödiga kostrestriktioner. Jag är en anhängare av en hälsosam livsstil – jag sportar, cyklar och simmar i sjön året runt. Med mitt arbete har jag varit med i Vice, Country Living, Harrods magazine, Daily Telegraph, Grazia, Women's Health och andra medier.

Senaste från Health

BULLETJOURNALING

En bullet journal är en slags avancerad dagbok eller anteckningsbok med organiserade avsnitt att spela in